Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Aktualności (128 wyników)

Walka z fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Nowy zakaz od 2022 roku (10 listopada 2021)

UE osiągnęła cel redukcji emisji na 2020 r. EEA przedłożyła oficjalne dane do sekretariatu UNFCCC (01 czerwca 2022)

Redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie o 40% do 2050 r.? Scenariusz możliwy pod pewnymi warunkami (29 kwietnia 2022)

Zmiany w zasadach raportowania i monitorowania GHG. MKiŚ zapowiada „pilne prace legislacyjne” (21 kwietnia 2022)

Łańcuch dostaw a neutralność klimatyczna w biznesie (31 maja 2022)

Koszty klimatyczne rosyjskiej inwazji w Ukrainie (06 czerwca 2022)

MKiŚ konsultuje nową metodykę obliczania emisji gazów cieplarnianych (05 kwietnia 2022)

Jak transport żywności wpływa na emisje GHG? Badania naukowe (22 czerwca 2022)

PIE: aby osiągnąć cel Porozumienia paryskiego główni emitenci będą musieli zainwestować 67 bln dol. (24 maja 2022)

Miasta emitują więcej metanu, niż zakładano (21 lutego 2022)

Zobacz wszystkie aktualności zgodne z wyszukiwanym hasłem

Wywiady i opinie ekspertów (6 wyników)

W Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą - policz swój ślad wodny (17 czerwca 2021)

Jesteśmy blisko wyzwolenia naturalnych emisji gazów cieplarnianych, których nie będziemy w stanie zatrzymać (20 grudnia 2018)

Naukowców niepokoi niezwykle szybkie tempo zmian klimatu (30 listopada 2018)

Bez znajomości prawa ochrony środowiska nie można dziś podejmować racjonalnych decyzji biznesowych (09 czerwca 2021)

Z jakimi konsekwencjami wiązałoby się wprowadzenie podatku granicznego od emisji? (09 września 2020)

Co ma rtęć do emisji gazów cieplarnianych? (03 grudnia 2018)

Prawo (4 wyniki)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minima... (Dz. U. 2017 poz. 2417)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustana... (2015/2066)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustana... (2015/2067)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015 r. ustana... (2015/2068)

Słownik ochrony środowiska (1 wynik)

Definicja terminu Gazy cieplarniane

Szukaj: "Gazy cieplarniane"