Schemat procesu termicznego przetwarzania odpadów

(Najedź kursorem na wybrane numery, by przeczytać o kolejnych etapach spalania odpadów)
1. Wjazd i waga Śmieciarka wjeżdża do spalarni przez badającą poziom promieniowania bramkę radiometryczną. Pojazd jest ważony. 2. Hala dostaw 6 bram wyładowczych pozwala na wyładunek odpadów bezpośrednio do bunkra i gwarantuje wysoką przepustowość punktu przyjęcia odpadów. Odpady zostają wypróżnione do bunkra. 3. Bunkier na odpady Bunkier to szczelna betonowa fosa, o pojemności mogącej pomieścić odpady z 5-7 dni. Kamery termowizyjne kontrolują jego zawartość, celem uniknięcia samozapłonów. 4. Suwnica i chwytak Odpady są mieszane, by maksymalnie ujednolicić ich właściwości fizyko-chemiczne. 5. Instalacja dezodoryzująca Celem uniknięcia uciążliwości zapachowych, stosowana jest wentylacja podciśnieniowa, „wysysająca” gazy z odpadów poprzez intensyfikację powietrza. 6. Lej zasypowy Chwytak przenosi odpady do leja zsypowego, przez który dostają się one do kotła. 7. Podajnik odpadów Podajnik przesuwa zsypane odpady do spalenia. 8. Ruszt Hitachi Zosen Inova Serce spalarni: opatentowana konstrukcja firmy Hitachi. Czterostopniowy ruszt chłodzony powietrzem sprawia, iż odpady są najpierw suszone, a następnie palone i dopalane, by jako żużel trafić do odżużlacza. 9. Kocioł czterociągowy Dwie pierwsze komory są puste, w dwie kolejne wprowadzone są rury z wodą, celem odebrania energii cieplnej niesionej gazami odlotowymi i obniżenia temperatury spalin (po wyjściu z kotła: 230-240°C). 10. Palniki wspomagające Włączają się w przypadku spadku temperatury poniżej 850°C, celem spełnienia wymaganych parametrów gazów odlotowych. Każdy m3 gazów odlotowych MUSI przebywać przez minimum 2 sek. w temperaturze minimum 850°C. 11. System redukcji NOx Wtrysk mocznika rozpoczyna proces redukcji ilości NOx. 12. Reaktor półsuchy Cyklon wykorzystujący wapno hydratyzowane i węgiel aktywny do wyłapywania zanieczyszczeń zawartych w gazach odlotowych. 13. Filtry workowe Ponad 190 specjalnie przygotowanych filtrów tkaninowych, na których ściankach osadzają się odprowadzane do silosów zanieczyszczenia. 14. Wentylator ciągu Zapewnia utrzymywanie podciśnienia w całym ciągu oczyszczania spalin, dzięki czemu nawet w przypadku awarii (rozszczelnienia) tej części instalacji, nieoczyszczone spaliny NIE wydostana się na zewnątrz instalacji. 15. Komin i stacja pomiarów emisji Regularne pomiary emisji pozwalają na pełne ich nadzorowanie oraz zapewnienie ich poziomów poniżej ustawowych limitów. 16. Turbina – generator Trafiająca do maszynowni para dostaje się do turbiny kondensacyjno-upustowej, która za pomocą przekładni napędza generator o mocy 18MWe. 17. Skraplacz chłodzony powietrzem Po przejściu pary przez turbinę i wymienniki, pozostała para jest kierowana do skraplacza, celem przywrócenia jej do stanu ciekłego (kondensat) i zawrócenia jej do procesu (oszczędność wody). 18. Wymiennik ciepła Z upustów turbiny pobierana jest para, która zostaje skierowana do wymienników (podstawowy i szczytowy – łącznie 34MWt) podgrzewających wodę z systemu ciepłowniczego – tu powstaje energia cieplna. Jej ilość w stosunku do energii elektrycznej dyktowana jest zapotrzebowaniem rynku (więcej w zimie, mniej latem). 19. Odżużlacz Z otrzymanego żużla wydzielane są metale żelazne i nieżelazne. Reszta stanowi znakomite kruszywo syntetyczne do mieszanek betonowych, będących podbudową pod drogi i place. 20. System transportu popiołów z kotła Każdemu procesowi spalania paliwa stałego (tutaj : odpady) towarzyszy pył niesiony wraz z gazami odlotowymi. Osadza się on na ściankach i orurowaniu wewnętrznym kotła. 21. System transportu pyłów z oczyszczania spalin Pyły (odpady niebezpieczne) są przechowywanie w szczelnych silosach, a następnie pneumatycznie (bezpylnie) ładowane są do transportowanych silosów. Niemieckie kopalnie soli, manganu i potasu tworzą z nich „klocki” o wielkości big-baga i wykorzystują je do budowy wypełnień nieczynnych wyrobisk, wzmacniając ich stabilność. Odpad staje się budulcem.
210 000 ton odpadów przetworzonych w 2017 roku w poznańskiej ITPOK dało:
  -  139 ton odpadów składowanych (0,00066% całej masy)
  -  3437 ton metali żelaznych
  -  642 tony metali nieżelaznych
  -  7488 ton popiołu lotnego, zagospodarowanego w niemieckich kopalniach
  -  57 750 ton powstałego żużla, z czego 53 300 ton przekazano do odzysku
Teraz Środowisko