+ Czytaj artykuł

Kanada

(1,95% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 05 października 2016
+ Czytaj artykuł

Stany Zjednoczone Ameryki

(17,89% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 03 września 2016 4 sierpnia 2017, USA oficjalnie ogłosiły chęć wycofania się z Porozumenia Paryskiego.

Meksyk

(1,7% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC & PFC) oprócz NF3. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Dąży do pełnego zaniechania wycinki lasów do 2030. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016
Proponuje wiele rozwiązań dążących do zmniejszenia wrażliwości kraju na zmiany klimatu.

Republika Kiribati

(0,0005% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Bahamy

(0,002% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka i leśnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 sierpnia 2016

Belize

(0,003% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektory: energetyka, leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Honduras

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo, przemysł i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Dodatkowy cel: zalesienie miliona hektarów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Panama

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektory: energetyka i leśnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Proponuje zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla z 10 do 80% do 2050. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Kostaryka

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 13 października 2016

Saint Kitts i Nevis

(0,0004% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Antigua i Barbuda

(0,002% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4, N2O i HFC. Sektory: energetyka, leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Dominika

(0,0005% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4, N2O i HFC. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Saint Lucia

(0,001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka i transport. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Barbados

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6 i HFC), oprócz PFC i NF3. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Saint Vincent i Grenadyny

(0,001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4, N2O i HFC. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 29 czerwca 2016

Grenada

(0,004% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2 i CH4. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Gujana

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektory: energetyka i leśnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 maja 2016
+ Czytaj artykuł

Brazylia

(2,48% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Gospodarka leśna i użytkowanie gruntów są centralną częścią brazylijskiej strategii klimatycznej. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Argentyna

(0,89% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Peru

(0,22% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów (ponad połowa emisji kraju). Porozumienie Paryskie ratyfikowane 25 lipca 2016

Boliwia

(0,12% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 05 października 2016

Paragwaj

(0,06% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 14 października 2016

Urugwaj

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory w zależności od gazu. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 października 2016

Islandia

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory. Gospodarka leśna i użytkowanie gruntów zostaną uwzględnione w zależności od przyjętej w porozumieniu metody. Porozumienie Paryskie zaakceptowane 21 września 2016
+ Czytaj artykuł

Norwegia

(0,14% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Strategia dotycząca gospodarki leśnej i użytkowania gruntów powstanie w porozumieniu z UE. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 czerwca 2016

Białoruś

(0,24% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Proponuje zalesienie 1,1% powierzchni kraju. Porozumienie Paryskie zaakceptowane 21 września 2016

Monako

(0,0003% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i NF3). Terytorium całkowicie zurbanizowane, brak obliczeń dla gospodarki leśnej. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 24 października 2016

Ukraina

(1,04% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 19 września 2016

Albania

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektory: energetyka i przemysł. Brak stanowiska w kwestii gospodarki leśnej i użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Maroko

(0,16% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4 i N2O) oprócz gazów fluorowanych (HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016
Dodatkowe zobowiązania wymagają inwestycji 45 miliardów dolarów, z których 35 mld uwarunkowane jest międzynarodowym wsparciem.

Algieria

(0,3% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, obróbka przemysłowa, rolnictwo i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 października 2016

Mali

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 23 września 2016

Niger

(0,04% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów (89% emisji gazów cieplarnianych). Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Senegal

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo, odpady i przemysł. Nie uwzględnia użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Gwinea

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: energetyka, leśnictwo i rolnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Ghana

(0,09% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4, N2O i HFC. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Benin

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Transport, sektor mieszkaniowy, przemysł, energetyka, użytkowanie gruntów i rolnictwo. Benin ma zamiar wzmocnić udział lasów w pochłanianiu CO2. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 31 października 2016

Wybrzeże Kości Słoniowej

(0,73% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 25 października 2016

Sierra Leone

(0,98% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo, przemysł i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 01 listopada 2016

Uganda

(0,07% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Sektory: energetyka, leśnictwo i tereny podmokłe. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Rwanda

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: użytkowanie gruntów i leśnictwo, rolnictwo, energetyka, przemysł, odpady i transport. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 06 października 2016

Republika Środkowoafrykańska

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów (89,46%). Porozumienie Paryskie ratyfikowane 11 października 2016

Namibia

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, leśnictwo i użytkowanie gruntów, przemysł i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów (pochłanianie CO2). Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Republika Południowej Afryki

(1,46% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uznaje gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów jako metody pochłaniania CO2. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 01 listopada 2016

Eswatini

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, transport i przemysł. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Palestyna

(Nieznany procent światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, leśnictwo i użytkowanie gruntów, przemysł i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Zjednoczone Emiraty Arabskie

(0,53% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: energetyka, przemysł i odpady. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie zaakceptowane 21 września 2016

Arabia Saudyjska

(0,8% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: cała gospodarka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 03 listopada 2016

Turkmenistan

(0,2% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 października 2016

Somalia

(Nieznany procent światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: energetyka. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Seszele

(0,0009% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2 i CH4. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 29 kwietnia 2016

Magadaskar

(0,08% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Mauritius

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Kamerun

(0,45% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów, podejmie temat w 2020. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 29 lipca 2016

Gabon

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4 i N2O) oprócz gazów fluorowanych (HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory oprócz pochłaniania dwutlenku węgla przez biomasę leśną. Lasy pokrywają 88% powierzchni kraju, a użytkowanie gruntów generuje 63% emisji. Dlatego odgrywają one "kluczową rolę" w zobowiązaniach Gabonu. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 02 listopada 2016

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

(0,0003% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 02 listopada 2016

Mongolia

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory, oprócz transportu. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Korea Północna

(0,23% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Sektory: energetyka, leśnictwo i użytkowanie gruntów, przemysł i odpady. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 01 sierpnia 2016

Korea Południowa

(1,85% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6) oprócz NF3. Wszystkie sektory. Decyzja o uwzględnieniu gospodarki leśnej i użytkowania gruntów w zobowiązaniach zostanie podjęta później. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 03 listopada 2016
+ Czytaj artykuł

Chiny

(20,09% światowych emisji gazów cieplarnianych) Docelowo wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i NF3) i wszystkie sektory gospodarki, bez podawania szczegółów. Gospodarka leśna ma wpływ na pochłanianie chińskich emisji, ale nie precyzuje się szczegółów dotyczących obliczeń. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 03 września 2016

Nepal

(0,07% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: energetyka, leśnictwo i transport. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 05 października 2016
+ Czytaj artykuł

Indie

(4,1% światowych emisji gazów cieplarnianych) Docelowo wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3), ale bez szczegółów. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Proponuje zwiększyć pochłanianie CO2 przez lasy do 2,5-3 GtCO2. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 02 października 2016
+ Czytaj artykuł

Bangladesz

(0,27% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Couvre 69% de son économie. Nie uwzględnia użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Sri Lanka

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, transport, przemysł, odpady i leśnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Malediwy

(0,0004% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2 i CH4. Sektory: energetyka, transport i odpady. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Laos

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: energetyka, leśnictwo i transport. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 07 września 2016

Wietnam

(0,72% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Dąży do zwiększenia powierzchni lasów tak, by pokrywały one 45% powierzchni kraju. Porozumienie Paryskie zatwierdzone 03 listopada 2016

Tajlandia

(0,64% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Decyzja o uwzględnieniu gospodarki leśnej i użytkowania gruntów w zobowiązaniach zostanie podjęta później. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Singapur

(0,13% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6) oprócz NF3. Wszystkie sektory. Pracuje nad zagadnieniem uwzględnienia gospodarki leśnej i użytkowania gruntów w swojej strategii. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Brunei

(Nieznany procent światowych emisji gazów cieplarnianych) Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Indonezja

(1,49% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory, głównie użytkowanie gruntów, gdyż deforestacja stanowi 63%. Uwzględnia gospodarkę leśną. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 31 października 2016

Palau

(0,0003% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2 i CH4. Sektory: energetyka, transport i odpady. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Mikronezja

(0,0005% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektory: energetyka i transport. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 16 września 2016

Wyspy Marshalla

(0,0005% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4, N2O. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Nauru

(0,0001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Papua Nowa Gwinea

(0,06% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2 i CH4. Sektory: energetyka (około 40%). Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów (około 15%). Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Wyspy Samolona

(0,001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektory: energetyka (95%). Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Tuwalu

(0,00002% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2 i CH4. Sektory: energetyka, rolnictwo i odpady. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Samoa

(0,0009% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Niue

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektor: energetyka. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 28 października 2016

Fidżi

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 kwietnia 2016

Republika Vanuatu

(0,0001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektor: produkcja energii elektrycznej. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Tonga

(0,001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, transport, rolnictwo i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2016

Wyspy Cooka

(0,0002% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 01 września 2016

Nowa Zelandia

(0,22% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia użytkowanie gruntów w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego dla świata. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 04 października 2016

Gambia

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Sektory: energetyka i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 07 listopada 2016

Jordania

(0,07% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC & PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 07 listopada 2016
+ Czytaj artykuł

Japonia

(3,79% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów z zastosowaniem metody z Protokołu z Kioto. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 08 listopada 2016
+ Czytaj artykuł

Australia

(1,46% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 09 listopada 2016

Pakistan

(0,43% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych i sektorów. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 10 listopada 2016

Dżibuti

(0,003% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 11 listopada 2016

Burkina Faso

(0,06% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 11 listopada 2016

Botswana

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 11 listopada 2016

Malezja

(0,52% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 16 listopada 2016

Izrael

(0,2% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 listopada 2016

Komory

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 25 listopada 2016
+ Czytaj artykuł

Kazahstan

(0,84% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 06 grudnia 2016

Zambia

(0,04% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, leśnictwo i użytkowanie gruntów i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 09 grudnia 2016

Bahrajn

(0,06% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 23 grudnia 2016

Kuba

(0,1% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektor: energetyka. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 28 grudnia 2016

Kenia

(0,06% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 03 stycznia 2017

Azerbejdżan

(0,13% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4, N2O, CF4 i HFC. Sektory: energetyka, rolnictwo, odpady, leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 10 stycznia 2017

Czad

(0,06% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo, odpady, użytkowanie gruntów i leśnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 12 stycznia 2017

Lesotho

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: rolnictwo, energetyka i odpady. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 stycznia 2017

Gwatemala

(0,04% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 25 stycznia 2017

Kambodża

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, przemysł i transport. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Dąży do zwiększenia powierzchni lasów tak, by pokrywały one 60% powierzchni kraju. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 06 lutego 2017
+ Czytaj artykuł

Chile

(0,25% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4, N2O, HFC i PFC. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 10 lutego 2017

Tunezja

(0,11% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 10 lutego 2017

Afganistan

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, ressources naturelles, rolnictwo i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 15 lutego 2017

Mauriania

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 27 września 2016

Etiopia

(0,13% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4 i N2O) oprócz gazów fluorowanych (HFC, PFC, SF6 i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 09 marca 2017

Bośnia i Hercegowina

(0,08% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 16 marca 2017

Tadżykistan

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 marca 2017

Armenia

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych i sektorów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Dąży do pochłaniania CO2 w wymiarze 2,07 tony rocznie na mieszkańca. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 23 marca 2017

Filipiny

(0,34% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: energetyka, leśnictwo, transport, odpady i przemysł. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 23 marca 2017

Andora

(0,001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O i SF6), oprócz niektórych gazów fluorowanych (HFC, PFC i NF3). Sektory: energetyka i odpady (98,5% poza krajem). Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 24 marca 2017

Salwador

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 27 marca 2017

Jamajka

(0,04% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 10 kwietnia 2017

Kongo

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 25 kwietnia 2017

Gruzja

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC i PFC), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 08 maja 2017

Nigeria

(0,57% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 16 maja 2017

Mołdawia

(0,04% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Nie uwzględnia użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 czerwca 2017

Katar

(0,17% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektor: energetyka. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 23 czerwca 2017

Togo

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka i leśnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 28 czerwca 2017

Egipt

(0,52% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 03 lipca 2017

Malawi

(0,07% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: leśnictwo, energetyka, rolnictwo, przemysł i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów (78%). Porozumienie Paryskie ratyfikowane 06 lipca 2017

Wenezuela

(0,52% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 lipca 2017

Serbia

(0,18% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6) oprócz NF3. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 25 lipca 2017

Haiti

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, odpady, leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 31 lipca 2017

Sudan

(0,05% światowych emisji gazów cieplarnianych) GES considéré CO2, CH4 i N2O Secteur visé : energetyka, leśnictwos i usage des sol, i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 02 sierpnia 2017

Zimbabwe

(0,18% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 07 sierpnia 2017

Timor Wschodni

(0,003% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, leśnictwo, użytkowanie gruntów i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 17 sierpnia 2017

Mjanma (Birma)

(0,10% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 19 września 2017

Bhoutan

(0,004% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 19 września 2017

Ekwator

(0,67% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektor: energetyka. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 września 2017

Lichtenstein

(0,0006% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 20 września 2017

Dominikana

(0,07% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2017

Wyspy Zielonego Przylądka

(0,001% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo, leśnictwo, użytkowanie gruntów i rolnictwo. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 21 września 2017
+ Czytaj artykuł

Szwajcaria

(0,14% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 06 października 2017
Postuluje uwzględnienie transportu lotniczego i morskiego w światowym porozumieniu.

Nikaragua

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 23 października 2017

Syria

(0,21% światowych emisji gazów cieplarnianych) Porozumienie Paryskie ratyfikowane 13 listopada 2017
+ Czytaj artykuł

Demokratyczna Republika Konga

(0,06% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo i leśnictwo. Angażuje się w zaprzestanie deforestacji i promocję zalesiania. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 13 grudnia 2017

Czarnogóra

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 26 grudnia 2017

Macedonia

(0,03% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2. Sektory: energetyka, budownictwo i transport. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 09 stycznia 2018

Burundi

(0,07% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, rolnictwo, leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 18 stycznia 2018

Trynidad i Tobago

(0,04% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: transport, produkcja energii elektrycznej i przemysł. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 lutego 2018

Kuwejt

(0,09% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 23 kwietnia 2018

Tanzania

(0,11% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Podejście sektorowe. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 18 maja 2018

Mozambik

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Sektory: energetyka, leśnictwo i odpady. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 04 czerwca 2018

Kolumbia

(0,41% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6), oprócz NF3. Wszystkie sektory. Uwzględnia pochłanianie emisji z wyłącznie lasów oficjalnie zarządzanych. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 12 lipca 2018

Liberia

(0,02% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 27 sierpnia 2018

San Marino

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Nie uwzględnia gospodarki leśniej ani użytkowania gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 26 września 2018
Postuluje uwzględnienie transportu lotniczego i morskiego w światowym porozumieniu.

Gwinea Bissau

(0,01% światowych emisji gazów cieplarnianych) Brak szczegółów dot. rodzajów gazów cieplarnianych. Sektory: leśnictwo i użytkowanie gruntów. Uwzględnia gospodarkę leśną i użytkowanie gruntów. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 22 października 2018

Gwinea Równikowa

(Nieznany procent światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 30 października 2018
+ Czytaj artykuł

Unia Europejska

(12,08% światowych emisji gazów cieplarnianych) Wszystkie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC i NF3). Wszystkie sektory. Gospodarka leśna i użytkowanie gruntów zostaną sprecyzowane w zależności od treści światowego porozumienia. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 05 października 2016

Uzbekistan

(0,54% światowych emisji gazów cieplarnianych) Redukcja emisji CO2, CH4 i N2O. Wszystkie sektory. Uwzględnia gospodarkę leśną. Porozumienie Paryskie ratyfikowane 09 listopada 2017
© Teraz Środowisko