Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

100 mln złotych na osiągnięcie dobrego stanu wód

   Powrót       04 kwietnia 2016       Woda   

Od 30 kwietnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów, dotyczących realizacji zadań prowadzących do osiągnięcia dobrego stanu wód. Nabór zakończy się 30 czerwca br., do rozdysponowania jest 100 mln zł.

O środki mogą ubiegać się regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Nie ma ograniczeń co do kwoty dofinansowania, należy pamiętać jedynie o poziomie współfinansowania projektów, który wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Priorytetowo w konkursie traktowana będzie renaturyzacja cieków wodnych i mokradeł, przywracanie zdolności wód do samooczyszczania oraz przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Oprócz tego ważne będzie zwiększanie retencji dolinowej, a także poprawa stanu wód jezior przepływowych i bezodpływowych, które są zasilane ciekami.

Wymogi dotyczące inwestycji

Planowane inwestycje muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy bądź decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto wymagane jest posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań, które jej podlegają.

Jeśli działania są realizowane wg Czerwonej Książki FIDIC(1) – zadania inwestycyjne posiadające pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów na roboty muszą stanowić min. 40 proc. całkowitej wartości planowanych działań. Natomiast w przypadku projektów prowadzonych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC należy wykazać się dokumentacją przetargową dla wszystkich realizowanych zadań.

Zgłoszenia przyjmowane są – tak jak przy innych naborach – za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie (w przypadku posiadania ważnego podpisu elektronicznego) bądź w urzędzie (osobiście lub drogą pocztową). W drugim przypadku należy najpierw wypełnić wniosek elektroniczny, po czym wydrukować, podpisać i dostarczyć na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 czerwca br.

Konkurs projektów prowadzony przez NFOŚiGW odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie funduszu.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ FIDIC, Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, wypracowała warunki kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych - tzw. “Czerwoną Książkę” oraz „Żółtą Książkę”. Stanowią one wskazówki przy robotach inżynieryjno-budowlanych do zawierania umów zarówno międzynarodowych, jak i krajowych m.in. w drodze przetargów. Procedury te zapewniają udział inżyniera nadzorującego właściwe przygotowanie i wykonanie projektu.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)Nabó do drugiego etapu działania Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (17 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Od 14 czerwca zmiany w „Czystym Powietrzu”. Dotyczą producentów, dystrybutorów i importerów pomp ciepła (11 czerwca 2024)Ustawa o bonie energetycznym podpisana (11 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony