Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Produkty, technologie i usługi środowiskowe

Panorama Klastrów Energii w Polsce

Pierwsze i jedyne zestawienie wszystkich klastrów energii w Polsce - Opisy, funkcjonowanie, dane kontaktowe

Doradztwo i szkolenia środowiskowe

Audyty środowiskowe    Doradztwo, pozwolenia, ekspertyzy    Outsourcing, ewidencja, sprawozdawczość, opłaty środowiskowe    Kancelarie prawne    Kursy i szkolenia 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Analiza, kontrola jakości, uzdatnianie wody    Wodociągi i dystrybucja wody    Kanalizacja, oczyszczanie ścieków    Zbieranie i użycie deszczówki 

Odpady i czystość

Odbiór odpadów, zbiórka selektywna, transport, segregacja    Przetwarzanie, recykling, odzysk, składowanie i spalanie    Utrzymanie czystości i porządku w gmianach, czyszczenie przemysłowe 

OZE i energetyka

Energia słoneczna    Energia wiatrowa    Biomasa, biogazownie    Pompy ciepła, geotermia    Energia wodna    Ropa, gaz, węgiel    Efektywność energetyczna 

Budownictwo i architektura

Projektowanie i realizacja    Diagnostyka, audyt, certyfikaty    Renowacja, naprawa i utrzymanie budynków    Materiały i elementy konstrukcyjne    Izolacja, termomodernizacja, efektywność energetyczna budynków 

Planowanie przestrzenne

Infrastruktura i rozwój lokalny    Architektura krajobrazu, zieleń miejska    Tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, rekultywacja    Zanieczyszczenia gleb i gruntów    Zapobieganie klęskom, ochrona przeciwpowodziowa, adaptacja do zmian klimatu    Obszary chronione, bioróżnorodność 

Powietrze i atmosfera

Pomiary i kontrola emisji związków lotnych, monitoring powietrza    Wentylacja, klimatyzacja, regulacja wilgotności    Usuwanie zapachów, deodoryzacja    Pomiary i usuwanie pyłów, kontrola powietrza we wnętrzach 

Transport i mobilność

Infrastruktura, transport miejski, systemy zarządzania ruchem    Pojazdy niskoemisyjne 

Management, BHP i zarządzanie ryzykiem

Bezpieczeństwo i higiena pracy    Zarządzanie przyjazne dla środowiska, CSR    Ryzyko przemysłowe, sanitarne i technologiczne    Ochrona przed hałasem 

Państwa oferta również może się tutaj znaleźć. Prosimy o kontakt.

Innowacje

Dostępność stacji ładowania warunkiem rozwoju elektromobilności

Stacja ładowania w domu, w pracy, na parkingu i w galerii handlowej - użytkownicy samochodów elektrycznych czekają na rozpowszechnienie ogólnodostępnej infrastruktury, przenoszącej stacje benzynowe do lamusa. Rozwiązanie EVBox wychodzi naprzeciw takiej wizji.

Inspiracje dla miast i światowej klasy prelegenci – konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO

Dwa dni, ponad 500 zarejestrowanych uczestników, 16 sesji, kilkudziesięciu prelegentów z Polski i Europy – tak najkrócej można podsumować Międzynarodową Konferencję „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, która odbyła się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju miast.

Jaki system filtracyjny wybrać do ekologicznego stawu kąpielowego?

Stawy kąpielowe są coraz popularniejszą ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych basenów. Walory estetyczne, wspieranie bioróżnorodności, przyjemne kąpiele - zalet jest wiele, jednak nie możemy zapominać, że bez odpowiedniej filtracji, życie w stawie obumrze, a jego użytkowanie stanie się niemożliwe. Na szczęście istnieją proste sposoby na poprawną eksploatację takich zbiorników.

UV: najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku metoda dezynfekcji wody

Wymogi dotyczące jakości wody, narzucone przez europejskie dyrektywy oraz Prawo Wodne, są coraz bardziej restrykcyjne. Dezynfekcja ultrafioletem jest odpowiedzią na restrykcyjne przepisy, będąc równocześnie najtańszą i najbardziej ekologiczną metodą stosowaną w oczyszczalniach ścieków całego świata.

Przeczytaj o innych innowacjach z branży