Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Produkty, technologie i usługi środowiskowe

Panorama Klastrów Energii w Polsce

Pierwsze i jedyne zestawienie wszystkich klastrów energii w Polsce - Opisy, funkcjonowanie, dane kontaktowe

Doradztwo prawne i środowiskowe

Audyty środowiskowe    Doradztwo, pozwolenia, ekspertyzy    Outsourcing, ewidencja, sprawozdawczość, opłaty środowiskowe    Kancelarie prawne 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Analiza, kontrola jakości, uzdatnianie wody    Wodociągi i dystrybucja wody    Kanalizacja, oczyszczanie ścieków    Zbieranie i użycie deszczówki 

Odpady i czystość

Odbiór odpadów, zbiórka selektywna, transport, segregacja    Przetwarzanie, recykling, odzysk, składowanie i spalanie    Utrzymanie czystości i porządku w gmianach, czyszczenie przemysłowe 

OZE i energetyka

Energia słoneczna    Energia wiatrowa    Biomasa, biogazownie    Pompy ciepła, geotermia    Energia wodna    Ropa, gaz, węgiel    Efektywność energetyczna 

Budownictwo i architektura

Projektowanie i realizacja    Diagnostyka, audyt, certyfikaty    Renowacja, naprawa i utrzymanie budynków    Materiały i elementy konstrukcyjne    Izolacja, termomodernizacja, efektywność energetyczna budynków 

Planowanie przestrzenne

Infrastruktura i rozwój lokalny    Architektura krajobrazu, zieleń miejska    Tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, rekultywacja    Zanieczyszczenia gleb i gruntów    Zapobieganie klęskom, ochrona przeciwpowodziowa, adaptacja do zmian klimatu    Obszary chronione, bioróżnorodność 

Powietrze i atmosfera

Pomiary i kontrola emisji związków lotnych, monitoring powietrza    Wentylacja, klimatyzacja, regulacja wilgotności    Usuwanie zapachów, deodoryzacja    Pomiary i usuwanie pyłów, kontrola powietrza we wnętrzach 

Transport i mobilność

Infrastruktura, transport miejski, systemy zarządzania ruchem    Pojazdy niskoemisyjne 

Management, BHP i zarządzanie ryzykiem

Bezpieczeństwo i higiena pracy    Zarządzanie przyjazne dla środowiska, CSR    Ryzyko przemysłowe, sanitarne i technologiczne    Ochrona przed hałasem 

Państwa oferta również może się tutaj znaleźć. Prosimy o kontakt.

Innowacje

Sygnity: Inteligentne sieci wod-kan zarządzają się same?

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli tzw. przemysł 4.0, to kolejny etap automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych, których zastosowanie sprawdza się również w przemyśle wodno-kanalizacyjnym.

Ćwierćwiecze dobrych interesów: branża WOD-KAN ma się doskonale

Ostatnia aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zakłada na najbliższe lata inwestycje o wartości 30 mld zł. Branża wod-kan rozwija się bardzo dynamicznie, co najlepiej będzie można zobaczyć w maju podczas XXV Międzynarodowych Targów WOD-KAN w Bydgoszczy.

Przyszłość to butelki wyprodukowane z roślin!

Recykling butelek PET jest coraz powszechniejszy, jednak niezmiennie produkuje się miliony nowych butelek z surowców pierwotnych. A gdyby tak zastąpić wykorzystywaną do ich produkcji ropę naftową materiałami pochodzenia roślinnego? Prototyp butelki wykonanej w 100% z surowców roślinnych z został zaprezentowany w 2015 roku w Mediolanie. W sprzedaży natomiast są już napoje w butelkach wyprodukowanych w 30% z trzciny cukrowej. Rewolucja dzieje się na naszych oczach.

Koniec z nieefektywnym odzyskiem odpadów biodegradowalnych

Zakłady odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów poszukują optymalnych rozwiązań pozwalających przetwarzać bioodpady. Dużym wyzwaniem są odpady kompostowalne, ale znajdujące się jeszcze w opakowaniach fabrycznych. Jak odzyskać 99% surowców organicznych i stworzyć produkt gotowy do produkcji biogazu lub nawozów?

Przeczytaj o innych innowacjach z branży