Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Produkty, technologie i usługi środowiskowe

Panorama Klastrów Energii w Polsce

Pierwsze i jedyne zestawienie wszystkich klastrów energii w Polsce - Opisy, funkcjonowanie, dane kontaktowe

Doradztwo i szkolenia środowiskowe

Audyty środowiskowe    Doradztwo, pozwolenia, ekspertyzy    Outsourcing, ewidencja, sprawozdawczość, opłaty środowiskowe    Kancelarie prawne    Kursy i szkolenia 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Analiza, kontrola jakości, uzdatnianie wody    Wodociągi i dystrybucja wody    Kanalizacja, oczyszczanie ścieków    Zbieranie i użycie deszczówki 

Odpady i czystość

Odbiór odpadów, zbiórka selektywna, transport, segregacja    Przetwarzanie, recykling, odzysk, składowanie i spalanie    Utrzymanie czystości i porządku w gmianach, czyszczenie przemysłowe 

OZE i energetyka

Energia słoneczna    Energia wiatrowa    Biomasa, biogazownie    Pompy ciepła, geotermia    Energia wodna    Ropa, gaz, węgiel    Efektywność energetyczna 

Budownictwo i architektura

Projektowanie i realizacja    Diagnostyka, audyt, certyfikaty    Renowacja, naprawa i utrzymanie budynków    Materiały i elementy konstrukcyjne    Izolacja, termomodernizacja, efektywność energetyczna budynków 

Planowanie przestrzenne

Infrastruktura i rozwój lokalny    Architektura krajobrazu, zieleń miejska    Tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, rekultywacja    Zanieczyszczenia gleb i gruntów    Zapobieganie klęskom, ochrona przeciwpowodziowa, adaptacja do zmian klimatu    Obszary chronione, bioróżnorodność 

Powietrze i atmosfera

Pomiary i kontrola emisji związków lotnych, monitoring powietrza    Wentylacja, klimatyzacja, regulacja wilgotności    Usuwanie zapachów, deodoryzacja    Pomiary i usuwanie pyłów, kontrola powietrza we wnętrzach 

Transport i mobilność

Infrastruktura, transport miejski, systemy zarządzania ruchem    Pojazdy niskoemisyjne 

Management, BHP i zarządzanie ryzykiem

Bezpieczeństwo i higiena pracy    Zarządzanie przyjazne dla środowiska, CSR    Ryzyko przemysłowe, sanitarne i technologiczne    Ochrona przed hałasem 

Państwa oferta również może się tutaj znaleźć. Prosimy o kontakt.

Innowacje

UV: najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku metoda dezynfekcji wody

Wymogi dotyczące jakości wody, narzucone przez europejskie dyrektywy oraz Prawo Wodne, są coraz bardziej restrykcyjne. Dezynfekcja ultrafioletem jest odpowiedzią na restrykcyjne przepisy, będąc równocześnie najtańszą i najbardziej ekologiczną metodą stosowaną w oczyszczalniach ścieków całego świata.

Polska branża OZE: czas na eksport

Rodzime firmy z sektora energetyki odnawialnej, w reakcji na niestabilną sytuację regulacyjną, poszukują zagranicznych rynków zbytu. Eksportujemy na Wschód, współpracujemy z Niemcami – a gdyby tak pomyśleć o Francji? 13 października 2017 w Paryżu odbędzie się spotkanie networkingowe, które rozwieje wszystkie wątpliwości biznesowe. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapisy trwają!

Technologia dezynfekcji wody pitnej i ścieków promieniami UV: przykład Budapesztu

Ponieważ metoda chlorowania wody niesie to za sobą wiele zagrożeń sanitarnych, firma LIT proponuje alternatywę: dezynfekcję wody za pomocą promieni UV. Oto przykład zastosowania tej technologii w Budapeszcie.

Sygnity: Inteligentne sieci wod-kan zarządzają się same?

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli tzw. przemysł 4.0, to kolejny etap automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych, których zastosowanie sprawdza się również w przemyśle wodno-kanalizacyjnym.

Przeczytaj o innych innowacjach z branży