Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Produkty, technologie i usługi środowiskowe

Panorama Klastrów Energii w Polsce

Pierwsze i jedyne zestawienie wszystkich klastrów energii w Polsce - Opisy, funkcjonowanie, dane kontaktowe

Doradztwo i szkolenia środowiskowe

Audyty środowiskowe    Doradztwo, pozwolenia, ekspertyzy    Outsourcing, ewidencja, sprawozdawczość, opłaty środowiskowe    Kancelarie prawne    Kursy i szkolenia 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Analiza, kontrola jakości, uzdatnianie wody    Wodociągi i dystrybucja wody    Kanalizacja, oczyszczanie ścieków    Zbieranie i użycie deszczówki 

Odpady i czystość

Odbiór odpadów, zbiórka selektywna, transport, segregacja    Przetwarzanie, recykling, odzysk, składowanie i spalanie    Utrzymanie czystości i porządku w gmianach, czyszczenie przemysłowe 

OZE i energetyka

Energia słoneczna    Energia wiatrowa    Biomasa, biogazownie    Pompy ciepła, geotermia    Energia wodna    Ropa, gaz, węgiel    Efektywność energetyczna 

Budownictwo i architektura

Projektowanie i realizacja    Diagnostyka, audyt, certyfikaty    Renowacja, naprawa i utrzymanie budynków    Materiały i elementy konstrukcyjne    Izolacja, termomodernizacja, efektywność energetyczna budynków 

Planowanie przestrzenne

Infrastruktura i rozwój lokalny    Architektura krajobrazu, zieleń miejska    Tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, rekultywacja    Zanieczyszczenia gleb i gruntów    Zapobieganie klęskom, ochrona przeciwpowodziowa, adaptacja do zmian klimatu    Obszary chronione, bioróżnorodność 

Powietrze i atmosfera

Pomiary i kontrola emisji związków lotnych, monitoring powietrza    Wentylacja, klimatyzacja, regulacja wilgotności    Usuwanie zapachów, deodoryzacja    Pomiary i usuwanie pyłów, kontrola powietrza we wnętrzach 

Transport i mobilność

Infrastruktura, transport miejski, systemy zarządzania ruchem    Pojazdy niskoemisyjne 

Management, BHP i zarządzanie ryzykiem

Bezpieczeństwo i higiena pracy    Zarządzanie przyjazne dla środowiska, CSR    Ryzyko przemysłowe, sanitarne i technologiczne    Ochrona przed hałasem 

Państwa oferta również może się tutaj znaleźć. Prosimy o kontakt.

Innowacje

Zatwierdzono i opublikowano aktualizację Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego

Nasilenie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w tym intensywnych i długotrwałych opadów, skutkuje wystąpieniem powodzi. Jest to zjawisko naturalne, któremu nie można zapobiec. Podejmowanie działań ochronnych łagodzi skutki powodzi, jednak specyfika ich podejmowania zależy od aktualnych informacji na temat jej występowania. O stopniu ryzyka powodziowego i jego ocenie rozmawiamy z Danielem Kociołkiem z Wydziału Komunikacji Społecznej w Wodach Polskich.

20 przykładów dobrych praktyk polskich gmin - pobierz Przewodnik ECO-MIASTO

Z okazji trwającej w Katowicach światowej konferencji klimatycznej COP24, organizatorzy projektu ECO-MIASTO wydali trzyjęzyczną publikację, prezentującą 20 dobrych praktyk polskich gmin. Zachęcamy do pobrania jej wersji elektronicznej!

Wymiana oświetlenia? Niezbędny rzetelny audyt

Jak zmniejszyć zużycie energii w projektowanym budynku? Czy wystarczy zmienić oświetlenie na LED-owe? Po czym rozpoznać źle wykonany audyt energetyczny? Odpowiedzi m.in. na te pytania oraz praktyczne informacje o efektywnym oświetleniu dla samorządów, pro

Wyłoniono polski start-up, który będzie walczył o 150 tys. euro inwestycji

Do czwartej edycji konkursu organizowanego przez EIT InnoEnergy – największy europejski fundusz w branży cleantech - przystąpiło 299 start-upów z 24 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Polska okazała się być tegorocznym rekordzistą – w naszym kraju zgłosiło się aż 38 zespołów. Zwycięzcą finału konkursu PowerUp! w Warszawie okazał się start-up z obszaru smart building: Indoorway.

Więcej branżowych innowacji