Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Nasze publikacje

Energetyka wiatrowa w Polsce 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2024 Odpowiedź na unijny zwrot

Trwa redefinicja europejskich kierunków rozwoju przemysłowego. Te neutralnie emisyjne będą w priorytecie. Przyjęty kwietniu br. Net-Zero Industry Act to zmiana zasad, która pozwoli utrzymać konkurencyjność jakościowej, zrównoważonej produkcji europejskiej. Energetyka wiatrowa została uznana za jedną z głównych osi przemysłowego rozwoju Starego Kontynentu.

Czytaj publikację
Biogaz i biometan w Polsce 2024

Biogaz i biometan w Polsce 2024

Ubiegłoroczne zmiany prawne na różnych poziomach stworzyły istotny kontekst dla rozwoju biogazowni i biometanowni w Polsce. Czy starczy ku temu wyspecjalizowanych pracowników? Jakie miejsce znajdzie biometan w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu? Jakie korzyści może on przynieść rolnictwu? Jak może wyglądać wykorzystanie biometanu po 2040 r.?

Czytaj publikację
Energetyka słoneczna w Polsce 2023

Energetyka słoneczna w Polsce 2023 Kierunki dalszego rozwoju

Czy sieci to jedyny problem dla branży fotowoltaicznej? Co z planowaniem przestrzennym? Jakie miejsce mogą mieć instalacje PV i kolektory słoneczne w ciepłownictwie? Czy okażą się właściwym rozwiązaniem dla rolnictwa i społeczności energetycznych? Co oznacza polityka Chin dla kondycji producentów urządzeń PV? Czy Polska potrzebuje strategii solarnej, na wzór UE czy Niemiec? Pytań wiele, ale są i odpowiedzi. Odpowiadali na nie eksperci zaproszeni do prestiżowej publikacji „Energetyka słoneczna w Polsce 2023. Kierunki dalszego rozwoju”.

Czytaj publikację
Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023 Szanse i ryzyka w dobie kryzysu

Co zmieniła liberalizacja ustawy odległościowej? Z jakimi wyzwaniami mierzy się branża wobec kryzysu? Jakie wsparcie mogłoby przyjść od strony legislacyjnej? Co wiadomo o prosumencie wirutalnym? Gdzie jesteśmy w rozwoju polskiego projektu strategicznego, czyli morskiej energetyki wiatrowej? To jedne z licznych pytań, na które odpowiadali eksperci zaproszeni do publikacji „Energetyka wiatrowa w Polsce 2023. Szanse i ryzyka w dobie kryzysu”.

Czytaj publikację
Biogaz w Polsce 2023

Biogaz w Polsce 2023 Nowe otwarcie

Jak biogaz może wspomóc rozwój lokalny? Czy nowe systemy wsparcia i procedowane regulacje będą impulsem dla inwestycji biogazowych? Czy biogaz dla rolników to uciążliwości, czy wręcz odwrotnie – szereg korzyści? Jak zagospodarowanie bio odpadów ma się do celów recyklingu? Dlaczego biogazem i biometanem interesują się samorządy, biznes i społeczności lokalne? Odpowiedzi m.in. na te pytania można znaleźć w publikacji „Biogaz w Polsce 2023. Nowe otwarcie”.

Czytaj publikację
Energetyka wiatrowa w Polsce 2022

Energetyka wiatrowa w Polsce 2022 Ekonomia, biznes, środowisko

Jak energetyka wiatrowa wpływa na ceny energii elektrycznej w systemie? Co niesie ze sobą rozwój onshore i offshore dla polskiej gospodarki? Jak perspektywy dla branży postrzega Anna Moskwa, Marek Gróbarczyk, a jak Michał Kurtyka? Jaka jest skala odmów przyłączeniowych i jakie perspektywy przełamania impasu w tej kwestii? Czy w tym wszystkim chodzi tylko o pieniądze? Odpowiedzi m.in. na te pytania poszukiwaliśmy przygotowując publikację „Energetyka wiatrowa w Polsce 2022. Biznes, ekonomia, środowisko”.

Czytaj publikację
Energetyka słoneczna w Polsce 2022

Energetyka słoneczna w Polsce 2022 Kontekst i perspektywy rozwoju

Jakie trendy oddziałują na rynek energii słonecznej w Polsce? Co nas czeka po wdrożeniu net-bilingu? Po co PV polskiemu przemysłowi? Czy kolektory wyjdą z informacyjnego cienia? Kolejna publikacja Teraz Środowisko już dostępna. W treści mapa mocy z podziałem na województwa, chronologia rozwoju sektora fotowoltaicznego i artykuły poświęcone bieżącym wyzwaniom stojącym przed branżą fotowoltaiczną, ale i kolektorów słonecznych. Nie zabrakło akcentu na środowisko i rynek pracy, ale i silnego głosu biznesu.

Czytaj publikację
Energetyka wiatrowa w Polsce 2021

Energetyka wiatrowa w Polsce 2021 Rozwój, wyzwania, perspektywy

Jaki potencjał kryje się w technologiach wiatrowych? Jakie będzie ich miejsce w polskim miksie energetycznym? Co oznacza rozwój offshore dla krajowej gospodarki? Kiedy zobaczymy efekty liberalizacji ustawy odległościowej? Jak w rozwój lokalny wpisuje się wiatr na lądzie? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi udzielili redakcji Teraz Środowisko przedstawiciele branży wiatrowej, strony rządowej i samorządowej. Efekt? Unikatowa publikacja „Energetyka wiatrowa w Polsce 2021. Rozwój, wyzwania, perspektywy”, do której lektury zapraszamy!

Czytaj publikację
Ochrona środowiska w Polsce

Ochrona środowiska w Polsce Perspektywy najbliższych lat

Jak będzie się kształtował polski miks energetyczny? Czy skutecznie zagospodarowujemy nasze odpady? Przed jakimi wyzwaniami stoi branża wodno-kanalizacyjna? Co będzie paliwem napędzającym w przyszłości nasze samochody? W jakiej kondycji jest środowisko przyrodnicze w Polsce? Jak na ewolucję interesujących nas sektorów reaguje rynek finansowy czy firmy z branży IT? Czy zrównoważony rozwój Polski jest możliwy?

Na te - i wiele innych - pytań odpowiedziało redaktorom Teraz Środowisko 50 uznanych ekspertów. Ich spojrzenie pozwoliło nam stworzyć unikatową publikację „Ochrona Środowiska w Polsce. Perspektywy najbliższych lat”.

Czytaj publikację