Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Regulamin i polityka prywatności

Teraz Środowisko jest niezależnym internetowym tytułem prasowym publikowanym przez wydawnictwo Cogiterra sp. z o.o. Wydawnictwo nie jest związane z żadną grupą czy opcją polityczną, ideologiczną, religijną lub handlową.

Wydawca

Wydawcą Teraz Środowisko jest COGITERRA sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 5.000 złotych, z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000576774.

NIP: 7010508637
Regon: 362561666

Adres:
Cogiterra Sp. z o.o.
ul. Twarda 44
00-831 Warszawa

Prezes spółki: David Ascher
Dyrektor: Marta Wojtkiewicz
Redaktor naczelny: Marta Wierzbowska-Kujda

Własność intelektualna

Cytowane firmy lub nazwy handlowe są własnością ich autorów. Publikacja każdego artykułu poprzedzona jest zgodą autorów lub opiera się na rozpowszechnionych przez nich materiałach prasowych.

Wszystkie dziennikarskie materiały publikowane na portalu, takie jak teksty, aktualności, artykuły, kroniki, wywiady, opinie ekspertów, infografiki, wykresy, grafy czy bazy danych tworzone są przez wydawcę lub niezwiązane z nim osoby i instytucje, które wcześniej udostępniły mu materiały, zrzekając się przy tym praw autorskich na rzecz wydawcy.

W oparciu o przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej, a w szczególności o ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t. z późn. zm.), żaden z wyżej wymienionych elementów dziennikarskich opublikowanych na portalu Teraz Środowisko nie może zostać zwielokrotniony, zmodyfikowany, reprodukowany, odtworzony lub udostępniony w jakikolwiek sposób przy pomocy jakiegokolwiek nośnika, w całości lub częściowo bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy.

Wszelkie teksty promocyjne i reklamowe, opisy usług i produktów, oferty pracy, opisy wydarzeń w kalendarzu, a także Panorama Klastrów Energii, opublikowane są w porozumieniu z podmiotami, których dotyczą, na wspólnie ustalonych warunkach handlowych lub partnerskich. Portal Teraz Środowisko oraz jego wydawca Cogiterra sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość tych treści oraz nie dysponują ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Polityka prywatności

Wydawnictwo Cogiterra sp. z o.o. przechowuje i przetwarza dane użytkowników w celu informowania użytkowników o aktualnościach z sektora ochrony środowiska za pomocą newsletterów oraz pośrednicząc w publikacji ofert pracy.

Przechowywanie danych osobowych
Użytkownicy zapisują się na newsletter za pomocą udostępnionych na naszej stronie narzędzi lub proponuje się im tę usługę podczas kontaktów osobistych, mailowych lub telefonicznych z naszym zespołem.
Pracodawcy tworzący konto na portalu używają odpowiedniego formularza i dobrowolnie podają niezbędne dane.

Kandydaci mogą przesłać w odpowiedzi swoje dokumenty aplikacyjne, zawierające dane osobowe.

Newslettery Teraz Środowisko
Użytkownicy portalu www.teraz-srodowisko.pl mogą dobrowolnie i bezpłatnie zapisać się na wysyłany raz w tygodniu newsletter Teraz Środowisko i/lub na newsletter Teraz Samorząd (raz w tygodniu kluczowy artykuł i raz w miesiącu wybór najważniejszych publikacji). Osoby zapisane na te newslettery mogą dodatkowo otrzymywać specjalne wydania naszych newsletterów, poświęcone aktualnościom z branży lub nadchodzącym wydarzeniom. Staramy się ograniczać takie wysyłki do maksymalnie dwóch newsletterów miesięcznie.

Konto Pracodawcy
Pracodawcy mogą publikować na portalu www.teraz-srodowisko.pl oferty pracy w reprezentowanych przez nich firmach i instytucjach. W tym celu konieczne jest utworzenie Konta Pracodawcy, pozwalające na zidentyfikowanie publikującej oferty osoby i reprezentowanej przez nią jednostki prawnej. Dane te nie będą nikomu przekazywane i mogą zostać użyte przez nasz zespół wyłącznie w celu skorygowania opublikowanego ogłoszenia lub poinformowania o nowych możliwościach rekrutacyjnych na naszym portalu.

Aplikowanie na oferty pracy
Aplikując na wybraną ofertę pracy poprzez formularz kontaktowy na stronie www.teraz-srodowisko.pl, podają Państwo imię, nazwisko i adres mailowy oraz załączają Państwo dokumenty aplikacyjne. Informacje te przekazywane są Pracodawcy, który opublikował ogłoszenie i który jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie w sposób zgodny z prawem. Wydawnictwo Cogiterra sp. z o.o. przechowuje Państwa dane przez cały czas trwania rekrutacji i sześć miesięcy po jej zakończeniu, udostępniając je wyłącznie Pracodawcy, na którego ofertę Państwo odpowiedzieli i w żaden sposób ich nie wykorzystując.

Stosowane przepisy prawne
Wydawnictwo Cogiterra sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących elektronicznego przetwarzania danych: ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Prawa telekomunikacyjnego, a szczególnie treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administracja danych
Każdy użytkownik strony posiada pełne prawo do zmiany, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto, wydawnictwo Cogiterra zobowiązuje się do nierozpowszechniania i nieprzykazywania danych osobowych jakimkolwiek podmiotom fizycznym lub prawnym. Wszystkie dane przechowywane są na naszych serwerach i nie są w jakikolwiek sposób udostępniane lub sprzedawane. Żadne dane nie zostały też przez nas zakupione lub zdobyte od innych podmiotów.

Administratorem danych osobowych wydawnictwa Cogiterra sp. z o.o. jest David Ascher. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Cogiterra sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, telefonicznie: +48 570 178 707 lub mailowo.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Niektóre cookies są niezbędne do poprawnego działania naszego portalu.

Cookies Teraz Środowisko

Teraz Środowisko wykorzystuje pliki cookies celem polepszenia poruszania się po portalu i personalizowania usług proponowanych przez naszą stronę.

Pliki cookies podmiotów trzecich

Są to pliki cookies używane przez inne podmioty prawne, wykorzystywane między innymi do monitorowania ruchu na naszej stronie oraz identyfikowania zainteresowań i personalizowania oferty zewnętrznych reklamodawców nie mających żadnego związku z działalnością Teraz Środowisko. Dokładamy wszelkich starań, by podmioty trzecie reprezentowały bliską nam politykę ochrony danych osobowych.

Wykorzystujemy cookies firmy Google Inc. (Analytics), służące do anonimowego monitorowania czytelnictwa i tworzenia statystyk naszej strony.

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarkach internetowych

Użytkownik może zarządzać plikami cookies, odpowiednio parametrując używaną przeglądarkę. Zastrzegamy jednak, iż po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo. Proponujemy zatem ustawienie przeglądarki w sposób jak najbliższy wymogom użytkownika.