Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Biogaz i biometan w Polsce 2024

Ubiegłoroczne zmiany prawne na różnych poziomach stworzyły istotny kontekst dla rozwoju biogazowni i biometanowni w Polsce. Jak wskazuje branża, potrzebny jest jeszcze system wsparcia dla instalacji powyżej 1MW. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznaje rację i pracuje nad aukcjami. Na rynku trwa kalkulacja potencjału substratowego, analiza wydatków oraz przykładów zagranicznych. Tymczasem, liczba biogazowni wzrosła z 346 w 2022 r. do 388 na koniec 2023 r. (URE). Rejestr biogazowni rolniczych z 146 w ciągu roku wzbogacił się o 19 instalacji (KOWR). Fakt, że już w 2022 r. w Europie było niemal 19,5 tys. instalacji pokazuje poziom niedojrzałości polskiego rynku (wciąż nie ruszyła ani jedna biometanownia). Równocześnie, jeszcze silniej niż dotąd wybrzmiewa konsensus co do roli biogazu i biometanu w dekarbonizacji transportu, przemysłu czy ciepłownictwa. Z chęcią po biogaz sięgają również spółki komunalne. Czy starczy ku temu wyspecjalizowanych pracowników? Jakie miejsce znajdzie biometan w Krajowym Planie w dziedzinie Energii i Klimatu? Jakie korzyści może on przynieść rolnictwu? Jak może wyglądać wykorzystanie biometanu po 2040 r.?

Wraz z patronami, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, zapraszamy do przyjrzenia się obecnej sytuacji i trendom na polskim rynku biogazu i biometanu.

Za współpracę dziękujemy również naukowcom, ekspertom, przedstawicielom biznesu i praktykom rynku, którzy zaangażowali się w powstanie poszczególnych tekstów. Wśród nich znaleźli się m.in.: Biogas Technology, Business Consulting Group, BZK Energy, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Green Management Group, Goodvalley, Pietro Fiorentini, Polska Grupa Biogazowa będąca częścią TotalEnergies oraz SUMA Polska.

Owocnej lektury!

Spis treści publikacji „Biogaz i biometan w Polsce 2024”

Od redakcji Marta Wierzbowska-Kujda, Teraz Środowisko
Fakty
Liczby: Biogaz i biometan w Europie

Liczby: Biogaz i biometan w Polsce
Regulacje
Legislacja: Trzy poziomy zmian prawnych
Opinia mec. Michała Tarki i mec. Marcina Trupkiewicza, Polska Organizacja Biometanu

Strategiczne kierunki zostały wyznaczone
Wywiad z wiceministrem klimatu i środowiska Miłoszem Motyką

Biometan w transporcie. W Polsce to wciąż tylko obiecująca perspektywa
Głos Biznesu: Jakub Augustynowicz, BZK Energy

To nie czeski film. Czynniki rozwoju są znane
Wywiad z dr Magdaleną Rogulską

Energia z rolnictwa: Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie rosnąć
Henrykiem Smolarz, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Współpraca. Biogazownia a społeczność lokalna: partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju

(BIO)CH4: Ekwipunek na drodze do neutralności klimatycznej
Wyzwania
Strategia: Biznes potrzebuje wiążącego celu krajowego

Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego
Głos Biznesu: Anita Bednarek: Goodvalley Polska

W branży biogazowej nie ma łatwych odpowiedzi
Wywiad z Markiem Pitułą, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne?
Głos Biznesu: Kamil Kozłowski, Biogas Technology

Ożywienie w segmencie biogazowni rolniczych do 500 KW
Wywiad z Arturem Zawiszą, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI)

Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan
Głos Biznesu: Hanna Marlière, Green Management Group

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach?

Oddziaływanie: Szczerze o odorze

Dlaczego biometan w Polsce nie rozwija się tak, jak na Zachodzie?

Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju
Głos Biznesu: Łukasz Semeniuk, Polska Grupa Biogazowa (TotalEnergies)
Rozwiązania
Case studies: Od rolniczych do komunalnych. Przykłady polskich biogazowni

Klastry: Biogazownia rolnicza sercem lokalnych inicjatyw?

Biowodór i e-paliwa na horyzoncie
Wywiad z Adamem Stępniem, Krajowa Izba Biopaliw

Instalacje uszlachetniania i zatłaczania biometanu od Pietro Fiorentini
Głos biznesu: studium przypadku

Gleby: Co zapewnia rolnictwu poferment z biogazowni

Prawidłowe mieszanie to wyzwanie
Głos biznesu: Mirosława Dyjak-Wojciechowska, SUMA Polska sp. z o.o.

Biogazownie rolnicze szansą na rozwój obszarów wiejskich
Wywiad z dr hab. inż. Aliną Kowalczyk-Juśko