Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Tematy Miesiąca

♦  Najnowszy Temat Miesiąca

Biogaz i biometan w Polsce 2024

Biogaz i biometan w Polsce 2024 Kwiecień 2024

Ubiegłoroczne zmiany prawne stworzyły istotny kontekst dla rozwoju biogazowni i biometanowni w Polsce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad systemem wsparcia dla instalacji powyżej 1MW. Na rynku trwa kalkulacja potencjału substratowego, analiza wydatków oraz przykładów zagranicznych. Polski rynek wciąż wykazuje się niedojrzałością, co udowadnia znikoma liczba instalacji na tle tych, które znajdują się w reszcie Europy. Apetyt na biometan jednak rośnie, a perspektywy jego wykorzystania zdaniem praktyków są nieograniczone.

Czytaj dossier

♦  Minione Tematy Miesiąca

Efektywność energetyczna

Efektywność energetycznaLuty 2024

Dyrektywa o efektywności energetycznej czy dyrektywa o efektywności energetycznej budynków to elementy Pakietu Fit for 55, dyskutowane szeroko w 2023 r. Dążenie do redukcji zapotrzebowania na energię przebija się m.in. w kontekście cen energii, ale i redukcji śladu węglowego czy zasobochłonności przedsiębiorstw. Kierunek obierają tak samorządy, spółki komunalne, jak i szeroko pojęty biznes. Dominują inwestycje w OZE, systemy zarządzania energią, zwiększanie efektywności procesów czy odzysk ciepła odpadowego. Jak wskazuje IEA, podwojenie efektywności energetycznej do 2030 r. na świecie pozwoliłoby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o ponad 7 mld ton. Zapraszamy do lektury Tematu Miesiąca poświęconego najważniejszemu "paliwu": efektywności energetycznej.

Czytaj dossier
 
Środowiskowe aspekty ESG 2023

Środowiskowe aspekty ESG 2023Listopad 2023

Raportowanie zrównoważonego rozwoju to nowa rzeczywistość dla europejskiego biznesu. Obowiązująca od 2024 roku dyrektywa CSRD narzuca obowiązki, które z czasem będą dotyczyły coraz większej liczby firm, zwiększając ich środowiskową i społeczną odpowiedzialność. W najnowszym temacie miesiąca przyglądamy się środowiskowym aspektom raportowania w świetle nadchodzących przepisów. Bierzemy pod lupę obowiązujące akty prawne i standardy sprawozdawczości, rozmawiamy z ekspertami i ludźmi biznesu, analizujemy środowiskowe i rynkowe skutki wprowadzanej regulacji. Przed Państwem rezultat naszych prac. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Energetyka słoneczna w Polsce 2023

Energetyka słoneczna w Polsce 2023Wrzesień 2023

Energetyka słoneczna bije rekordy popularności, ale też podlega „uderzeniom” ze strony otoczenia rynkowego i regulacyjnego. Jakie miejsce znajdzie w modernizacji ciepłownictwa, a jakie w rolnictwie? Czy społeczności energetyczne staną się kolejnym bodźcem rozwoju dla branży słonecznej, czy raczej należy go upatrywać w MŚP? Jakie główne wyzwania i cele identyfikują przed sobą przedstawiciele firm fotowoltaicznych? Zapraszamy do lektury Tematu Miesiąca: Energetyka Słoneczna 2023, który towarzyszy publikacji o tym samym tytule. Publikacja dostępna jest on-line i w druku (na wybranych wydarzeniach), została objęta patronatem Instytutu Energetyki Odnawialnej, Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki oraz Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

Czytaj dossier
 
Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023Czerwiec 2023

Jakie perspektywy otwiera liberalizacja ustawy odległościowej? Czy offshore będzie dźwignią dla polskiej gospodarki? Jak sektor wiatrowy oddziałuje zarówno na środowisko, jak i biznes? Redakcja Teraz Środowisko prezentuje Temat Miesiąca towarzyszący premierze najnowszej publikacji pt. „Energetyka wiatrowa w Polsce 2023. Szanse i ryzyka w dobie kryzysu". Zapraszamy do lektury tekstów on-line i elektronicznej wersji publikacji!

Czytaj dossier
 
Biogaz w Polsce 2023

Biogaz w Polsce 2023Kwiecień 2023

Jak biogaz może wspomóc rozwój lokalny? Czy systemy wsparcia i procedowane regulacje prawne staną się impulsem do przyspieszania inwestycji biogazowych? Czy biogazownie to uciążliwości? Dlaczego biogazem i biometanem interesują się samorządy, biznes i społeczności lokalne? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukujemy w najnowszym Temacie Miesiąca, który towarzyszy wydanej w kwietniu specjalnej publikacji pt. Biogaz w Polsce 2023. Nowe otwarcie.

Czytaj dossier
 
Smart city

Smart cityLuty 2023

Adaptacja do zmian klimatu, podwyższanie efektywności energetycznej, spełnianie oczekiwań mieszkańców - inteligentne technologie pomagają miastom na wielu polach... ale rodzą też nowe wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jak przebiega implementowanie ich do tkanki miejskiej? W Temacie miesiąca: Smart city sprawdzamy, z jakich technologii korzystają energetyka, transport, gospodarka odpadowa i wod-kan; rozmawiamy z samorządami oraz firmami i analizujemy raporty, według których popyt na technologie smart wzrasta.

Czytaj dossier
 
Wartość odpadów

Wartość odpadówStyczeń 2023

W jakiej kondycji finansowej jest branża odpadowa? Czy gminy zrealizowały cele recyklingu? Co dzieje się na rynku surowców wtórnych? Na kim spoczywa ekonomiczna odpowiedzialność za odpady? Odpowiedzi szukamy w Temacie Miesiąca: Wartość odpadów. Analizujemy dane od WIOŚ, pochylamy się nad raportami i oddajemy głos branżowym organizacjom oraz przedsiębiorcom, aby pokazać, że „odpady to nie śmieci, tylko cenne surowce”.

Czytaj dossier
 
Fala renowacji

Fala renowacjiListopad 2022

Smog, wzrost kosztów ogrzewania, ubóstwo energetyczne, skutki zmiany klimatu… Piętrzące się wyzwania uwypuklają potrzebę poprawy efektywności energetycznej budynków. Co zaplanowano w unijnej oraz polskiej strategii renowacji budynków? W jaki sposób finansować inwestycje? Czym różni się termomodernizacja płytka od głębokiej? W Temacie Miesiąca: Fala renowacji na modernizację budynków patrzymy z różnych perspektyw. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Środowiskowe aspekty ESG

Środowiskowe aspekty ESGPaździernik 2022

Obowiązek czy misja? Koszt czy perspektywa zysków? W najnowszym Temacie miesiąca przyglądamy się środowiskowym wątkom raportowania niefinansowego. ESG nie jest tylko „zielonym” trendem, ale obowiązującym prawem oraz wyznacznikiem dla inwestorów i kontrahentów. Od czego zacząć raportowanie? Co oprócz śladu węglowego ująć w filarze „E”? Jak traktować ESG w czasach kryzysu? Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Energetyka wiatrowa w Polsce 2022

Energetyka wiatrowa w Polsce 2022Czerwiec 2022

Jak energetyka wiatrowa wpływa na ceny energii elektrycznej w systemie? Co niesie ze sobą rozwój onshore i offshore dla polskiej gospodarki? Czy w tym wszystkim chodzi tylko o pieniądze? Temat Miesiąca towarzyszący premierze nowej publikacji Teraz Środowisko "Energetyka wiatrowa w Polsce 2022. Ekonomia, biznes, środowisko". Zapraszamy do lektury tekstów on-line oraz elektronicznej wersji publikacji!

Czytaj dossier
 
Energetyka słoneczna w Polsce 2022

Energetyka słoneczna w Polsce 2022Kwiecień 2022

Jakie trendy oddziałują na rynek energetyki słonecznej w Polsce? Co nas czeka po wdrożeniu net-bilingu? Po co PV polskiemu przemysłowi? Czy kolektory wyjdą z informacyjnego cienia? Temat Miesiąca towarzyszący premierze nowej publikacji Teraz Środowisko "Energetyka słoneczna w Polsce 2022. Kontekst i perspektywy rozwoju". Zapraszamy do lektury tekstów on-line oraz elektronicznej wersji publikacji!

Czytaj dossier
 
Transport przyszłości

Transport przyszłościLuty 2022

Czy jesteśmy gotowi na zmianę nawyków transportowych i dzielenie się autami? Kiedy bezpłatna komunikacja miejska może być opłacalna dla samorządu? Jacy pracownicy będą potrzebni w świecie pojazdów elektrycznych? Jak zmienia się kolej? Odpowiedzi na te i inne pytania o rozwój zrównoważonego transportu oraz preferencje pasażerów, szukaliśmy w kręgu ekspertów. Zapraszamy w czytelniczą podróż!

Czytaj dossier
 
Ślad węglowy

Ślad węglowyGrudzień 2021

W ślad za alarmującym raportem IPCC i postanowieniami COP26 w Glasgow, redakcja Teraz Środowisko podejmuje temat, nomen omen, śladu węglowego. Ile wynosi dla wysyłanego e-maila, a ile dla zakupionej pary jeansów? Jak wygląda w budownictwie, rolnictwie, a jak w transporcie? Czemu biznes powinien mieć go na uwadze? Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Recykling

Recykling Październik 2021

Wobec coraz intensywniejszych dążeń do racjonalnego gospodarowania surowcami, redakcja Teraz Środowisko postanowiła sprawdzić kondycję recyklingu w Polsce. Wśród treści infografika ukazująca m.in. udział recyklingu w metodach zagospodarowania odpadów, artykuł o roli recyklingu w GOZ i umiejscowienie go w kontekście prac nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Przede wszystkim zaś, prezentujemy głos przedstawicieli branży, którzy wskazują wyzwania i proponują rozwiązania w realizacji celów recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Czytaj dossier
 
Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa Czerwiec 2021

Po niemal 7 latach przyglądania się rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce, w roku 2021 redakcja Teraz Środowisko z radością przekazuje na Państwa ręce unikatowy Temat Miesiąca poświęcony tej branży. Prezentujemy kluczowe fakty, otoczenie regulacyjne, perspektywy rozwoju na lądzie i morzu, wyzwania technologiczne, a także kontekst środowiskowy i społeczny. Równocześnie anonsujemy unikalną drukowaną publikację, przygotowaną przez nasz zespół we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Zachęcamy do lektury i udostępniania treści.

Czytaj dossier
 
Rynek mocy

Rynek mocy Marzec 2021

Z początkiem 2021 r. zaczęła obowiązywać tzw. opłata mocowa, która ma zapewnić finansowanie rynku mocy. Ten wprowadzony w 2018 r. mechanizm spowodował pojawienie się na rynku elektroenergetycznym drugiego “towaru”. Obok sprzedaży-kupna samej energii elektrycznej, zaczęto oferować moc dyspozycyjną, czyli gotowość dostarczenia określonej mocy do sieci (lub jej redukcji). Wszystko po to, by zapewnić stabilne dostawy energii oraz ograniczyć ryzyko przeciążenia sieci i blackoutu. Kto i ile za to płaci? Jak można chronić firmowy lub domowy budżet przed rosnącymi kosztami? Zapraszamy do lektury najnowszego Tematu Miesiąca: rynek mocy.

Czytaj dossier
 
Biogaz

Biogaz Październik 2019

Kolejny Temat Miesiąca: Biogaz inaugurujemy tuż przed jesiennymi aukcjami OZE. Na ile ta formuła jest atrakcyjna dla branży, jakie pojawiają się trudności, w jakim kierunku się rozwija polski i zagraniczny rynek? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi wraz ekspertami ze świata nauki i praktykami prowadzącymi własne instalacje. Całość dopełnią dwa reportaże wideo o niestandardowym zastosowaniu biogazu.

Czytaj dossier
 
Odpady biodegradowalne

Odpady biodegradowalne Wrzesień 2019

Coraz więcej gmin prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, w tym frakcji, której poświęcamy Temat Miesiąca: Odpady biodegradowalne. Przyjrzymy się, jak samorządy wspierają mieszkańców w kompostowaniu i jakie wyzwania wiążą się z opakowaniami biodegradowalnymi. Eksperci odniosą się do legislacji unijnej i zagranicznych praktyk. Nie zabraknie infografiki z garścią danych o strumieniu bio w odpadach komunalnych, a także przypomnieniem zasad segregacji.

Czytaj dossier
 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Czerwiec 2019

Wraz z otwarciem nowych możliwości finansowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji publikujemy Temat Miesiąca: Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wśród treści: infografika prezentująca ich liczbę w poszczególnych województwach i porównanie ze zbiornikami bezodpływowymi. Wspominamy też o badaniach naukowych i oczyszczalniach o przepustowości 30-200 RLM. Nie zabraknie kwestii prawnych i środowiskowych oraz wypowiedzi z branży.

Czytaj dossier
 
Pompy Ciepła

Pompy Ciepła Kwiecień 2019

W ciągu dekady od węgla odejdą m.in. Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Austria, Włochy czy Finlandia. Także w Polsce, choć plany są mniej ambitne, kierunek dekarbonizacji jest nieuchronny. Jednemu z dostępnych rozwiązań poświęcamy Temat Miesiąca: pompy ciepła. Polski rynek rozwija się znakomicie, różnorodne technologie sprawiają, że zastosowania ograniczone są głównie ludzką kreatywnością. Publikujemy przykłady, spojrzenie ekspertów, praktyków, także producentów. Na dobry początek infografika wyjaśniająca działanie pompy ciepła. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Remediacja i rekultywacja

Remediacja i rekultywacja Luty 2019

Tym razem uwagę kierujemy na obszar niemal nieobecny w dotychczasowym dyskursie. Temat Miesiąca to remediacja i rekultywacja, ściśle powiązane z kwestią zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. Wśród treści: eksperckie spojrzenie na temat, filmowy portret specjalisty ds. remediacji oraz aktualny stan prawny. W tekstach pokazujemy kwestię przez pryzmat przeznaczenia zanieczyszczonych gruntów. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Fotowoltaika

Fotowoltaika Październik 2018

Moc zainstalowana w fotowoltaice nieustannie rośnie i w 2017 roku osiągnęła w Europie 109 481 MW. W Polsce technologia przeżywa właśnie rozkwit, a jej ubiegłoroczne 268 MW oznacza dziesięciokrotny wzrost mocy zainstalowanej w ciągu 3 lat. Perspektywy, wraz ze zbliżającymi się aukcjami, są coraz bardziej obiecujące. Nie ustępując trendom na krok, publikujemy kolejny Temat Miesiąca: Fotowoltaika. W infografice ukazujemy produkcję energii z paneli PV i jej zużycie przez domowe sprzęty. Prezentujemy opinie ekspertów dotyczące sytuacji na rynku. Ponadto poruszamy kwestie planowania, finansowania i użytkowania instalacji PV. Premierowo zamieszczamy także reportaż filmowy o pierwszej w Europie instalacji recyklingu paneli.

Czytaj dossier
 
Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja Czerwiec 2018

Niemal rok po uchwaleniu nowego Prawa wodnego, a pół roku po wejściu w życie jego kluczowych przepisów, prezentujemy kolejny Temat Miesiąca: Wodociągi i kanalizacja. Przedstawiciele branży dzielą się z nami opiniami o nowej sytuacji. Ukazujemy trudności, które pojawiły się przy ustalaniu i zatwierdzaniu taryf. Piszemy też o awariach sieci wodociągowej i nowoczesnym podejściu do jej monitoringu. Poruszamy temat regulaminów dostaw wody oraz problemów związanych z uzdatnianiem wody. Prezentujemy też reportaż filmowy opowiadający o udanym partnerstwie publiczno-prywatnym w oczyszczalni ścieków w Mławie. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków Maj 2018

Efektywność energetyczna budynków to jedno z ważniejszych oręży w walce ze smogiem oraz ze zmianami klimatu. Nasz Temat Miesiąca otwierają dwie opinie ekspertów: o odwiedzanych przez wszystkich centrach handlowych oraz o ogłoszonym rządowym programie wspierającym termomodernizację budynków jednorodzinnych. Przywołujemy aktualne przepisy dotyczące dziedziny i pokazujemy, jak z efektywnym wykorzystaniem energii w budynkach radzi sobie sektor publiczny. Ukazujemy też rolę OZE i prezentujemy przykład skutecznej termomodernizacji budynku wielorodzinnego. Poświęciliśmy też nieco uwagi domom pasywnym i drewnianym, a także sprawdziliśmy popularność etykiet energetycznych.

Czytaj dossier
 
Elektromobilność

Elektromobilność Kwiecień 2018

Elektromobilność to głośny temat, dlatego postanowiliśmy poświęcić mu trochę więcej uwagi. Rozpoczynamy krótkim filmem m.in. o tym, jak przedłużyć życie akumulatorów o 5 lat. Stawiamy 8 warunków, które należy spełnić, by elektromobilność rozwijała się w sposób zrównoważony. Zaproszeni przez nas eksperci mówią o polskim samochodzie elektrycznym, recyklingu akumulatorów i oceniają pomysł wykorzystania samochodów dla bilansowania sieci energetycznej. W autorskich tekstach podsumowujemy zmiany wprowadzone ustawą o elektromobilności, problem dostaw energii i paliw dla pojazdów alternatywnych oraz stan infrastruktury w Polsce. Ponadto ukazujemy energochłonność procesu produkcji samochodów elektrycznych oraz obecne w polskich miastach systemy carsharingu.

Czytaj dossier
 
Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów Luty 2018

Prezentujemy Państwu stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Specjalne dossier Teraz Środowisko obejmuje infografiki ukazujące system zagospodarowania odpadów, opinie ekspertów oraz wywiad z ministrem Sławomirem Mazurkiem. Ponadto, prezentujemy nasze bardziej subiektywne spojrzenie na poszczególne frakcje odpadów: plastik, szkło, papier, metale, odpady biodegradowalne i tekstylia. Trochę miejsca poświęcamy też tematowi spalarni odpadów, szukając odpowiedzi na kontrowersyjne pytania oraz prezentując Państwu techniczny schemat działania ITPOK.

Czytaj dossier

♦  Zobacz także