Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.10.2021 21 października 2021

Tematy Miesiąca

♦  Najnowszy Temat Miesiąca

Recykling

Recykling

Wobec coraz intensywniejszych dążeń do racjonalnego gospodarowania surowcami, redakcja Teraz Środowisko postanowiła sprawdzić kondycję recyklingu w Polsce. Wśród treści infografika ukazująca m.in. udział recyklingu w metodach zagospodarowania odpadów, artykuł o roli recyklingu w GOZ i umiejscowienie go w kontekście prac nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Przede wszystkim zaś, prezentujemy głos przedstawicieli branży, którzy wskazują wyzwania i proponują rozwiązania w realizacji celów recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Czytaj dossier

♦  Minione Tematy Miesiąca

Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa

Po niemal 7 latach przyglądania się rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce, w roku 2021 redakcja Teraz Środowisko z radością przekazuje na Państwa ręce unikatowy Temat Miesiąca poświęcony tej branży. Prezentujemy kluczowe fakty, otoczenie regulacyjne, perspektywy rozwoju na lądzie i morzu, wyzwania technologiczne, a także kontekst środowiskowy i społeczny. Równocześnie anonsujemy unikalną drukowaną publikację, przygotowaną przez nasz zespół we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Zachęcamy do lektury i udostępniania treści.

Czytaj dossier
Rynek mocy

Rynek mocy

Z początkiem 2021 r. zaczęła obowiązywać tzw. opłata mocowa, która ma zapewnić finansowanie rynku mocy. Ten wprowadzony w 2018 r. mechanizm spowodował pojawienie się na rynku elektroenergetycznym drugiego “towaru”. Obok sprzedaży-kupna samej energii elektrycznej, zaczęto oferować moc dyspozycyjną, czyli gotowość dostarczenia określonej mocy do sieci (lub jej redukcji). Wszystko po to, by zapewnić stabilne dostawy energii oraz ograniczyć ryzyko przeciążenia sieci i blackoutu. Kto i ile za to płaci? Jak można chronić firmowy lub domowy budżet przed rosnącymi kosztami? Zapraszamy do lektury najnowszego Tematu Miesiąca: rynek mocy.

Czytaj dossier
 
Biogaz

Biogaz

Kolejny Temat Miesiąca: Biogaz inaugurujemy tuż przed jesiennymi aukcjami OZE. Na ile ta formuła jest atrakcyjna dla branży, jakie pojawiają się trudności, w jakim kierunku się rozwija polski i zagraniczny rynek? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi wraz ekspertami ze świata nauki i praktykami prowadzącymi własne instalacje. Całość dopełnią dwa reportaże wideo o niestandardowym zastosowaniu biogazu.

Czytaj dossier
 
Odpady biodegradowalne

Odpady biodegradowalne

Coraz więcej gmin prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, w tym frakcji, której poświęcamy Temat Miesiąca: Odpady biodegradowalne. Przyjrzymy się, jak samorządy wspierają mieszkańców w kompostowaniu i jakie wyzwania wiążą się z opakowaniami biodegradowalnymi. Eksperci odniosą się do legislacji unijnej i zagranicznych praktyk. Nie zabraknie infografiki z garścią danych o strumieniu bio w odpadach komunalnych, a także przypomnieniem zasad segregacji.

Czytaj dossier
 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wraz z otwarciem nowych możliwości finansowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji publikujemy Temat Miesiąca: Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wśród treści: infografika prezentująca ich liczbę w poszczególnych województwach i porównanie ze zbiornikami bezodpływowymi. Wspominamy też o badaniach naukowych i oczyszczalniach o przepustowości 30-200 RLM. Nie zabraknie kwestii prawnych i środowiskowych oraz wypowiedzi z branży.

Czytaj dossier
 
Pompy Ciepła

Pompy Ciepła

W ciągu dekady od węgla odejdą m.in. Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Austria, Włochy czy Finlandia. Także w Polsce, choć plany są mniej ambitne, kierunek dekarbonizacji jest nieuchronny. Jednemu z dostępnych rozwiązań poświęcamy Temat Miesiąca: pompy ciepła. Polski rynek rozwija się znakomicie, różnorodne technologie sprawiają, że zastosowania ograniczone są głównie ludzką kreatywnością. Publikujemy przykłady, spojrzenie ekspertów, praktyków, także producentów. Na dobry początek infografika wyjaśniająca działanie pompy ciepła. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Remediacja i rekultywacja

Remediacja i rekultywacja

Tym razem uwagę kierujemy na obszar niemal nieobecny w dotychczasowym dyskursie. Temat Miesiąca to remediacja i rekultywacja, ściśle powiązane z kwestią zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. Wśród treści: eksperckie spojrzenie na temat, filmowy portret specjalisty ds. remediacji oraz aktualny stan prawny. W tekstach pokazujemy kwestię przez pryzmat przeznaczenia zanieczyszczonych gruntów. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Fotowoltaika

Fotowoltaika

Moc zainstalowana w fotowoltaice nieustannie rośnie i w 2017 roku osiągnęła w Europie 109 481 MW. W Polsce technologia przeżywa właśnie rozkwit, a jej ubiegłoroczne 268 MW oznacza dziesięciokrotny wzrost mocy zainstalowanej w ciągu 3 lat. Perspektywy, wraz ze zbliżającymi się aukcjami, są coraz bardziej obiecujące. Nie ustępując trendom na krok, publikujemy kolejny Temat Miesiąca: Fotowoltaika. W infografice ukazujemy produkcję energii z paneli PV i jej zużycie przez domowe sprzęty. Prezentujemy opinie ekspertów dotyczące sytuacji na rynku. Ponadto poruszamy kwestie planowania, finansowania i użytkowania instalacji PV. Premierowo zamieszczamy także reportaż filmowy o pierwszej w Europie instalacji recyklingu paneli.

Czytaj dossier
 
Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja

Niemal rok po uchwaleniu nowego Prawa wodnego, a pół roku po wejściu w życie jego kluczowych przepisów, prezentujemy kolejny Temat Miesiąca: Wodociągi i kanalizacja. Przedstawiciele branży dzielą się z nami opiniami o nowej sytuacji. Ukazujemy trudności, które pojawiły się przy ustalaniu i zatwierdzaniu taryf. Piszemy też o awariach sieci wodociągowej i nowoczesnym podejściu do jej monitoringu. Poruszamy temat regulaminów dostaw wody oraz problemów związanych z uzdatnianiem wody. Prezentujemy też reportaż filmowy opowiadający o udanym partnerstwie publiczno-prywatnym w oczyszczalni ścieków w Mławie. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dossier
 
Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków to jedno z ważniejszych oręży w walce ze smogiem oraz ze zmianami klimatu. Nasz Temat Miesiąca otwierają dwie opinie ekspertów: o odwiedzanych przez wszystkich centrach handlowych oraz o ogłoszonym rządowym programie wspierającym termomodernizację budynków jednorodzinnych. Przywołujemy aktualne przepisy dotyczące dziedziny i pokazujemy, jak z efektywnym wykorzystaniem energii w budynkach radzi sobie sektor publiczny. Ukazujemy też rolę OZE i prezentujemy przykład skutecznej termomodernizacji budynku wielorodzinnego. Poświęciliśmy też nieco uwagi domom pasywnym i drewnianym, a także sprawdziliśmy popularność etykiet energetycznych.

Czytaj dossier
 
Elektromobilność

Elektromobilność

Elektromobilność to głośny temat, dlatego postanowiliśmy poświęcić mu trochę więcej uwagi. Rozpoczynamy krótkim filmem m.in. o tym, jak przedłużyć życie akumulatorów o 5 lat. Stawiamy 8 warunków, które należy spełnić, by elektromobilność rozwijała się w sposób zrównoważony. Zaproszeni przez nas eksperci mówią o polskim samochodzie elektrycznym, recyklingu akumulatorów i oceniają pomysł wykorzystania samochodów dla bilansowania sieci energetycznej. W autorskich tekstach podsumowujemy zmiany wprowadzone ustawą o elektromobilności, problem dostaw energii i paliw dla pojazdów alternatywnych oraz stan infrastruktury w Polsce. Ponadto ukazujemy energochłonność procesu produkcji samochodów elektrycznych oraz obecne w polskich miastach systemy carsharingu.

Czytaj dossier
 
Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów

Prezentujemy Państwu stan gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Specjalne dossier Teraz Środowisko obejmuje infografiki ukazujące system zagospodarowania odpadów, opinie ekspertów oraz wywiad z ministrem Sławomirem Mazurkiem. Ponadto, prezentujemy nasze bardziej subiektywne spojrzenie na poszczególne frakcje odpadów: plastik, szkło, papier, metale, odpady biodegradowalne i tekstylia. Trochę miejsca poświęcamy też tematowi spalarni odpadów, szukając odpowiedzi na kontrowersyjne pytania oraz prezentując Państwu techniczny schemat działania ITPOK.

Czytaj dossier

♦  Zobacz także