Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Co warto wiedzieć o nowym Prawie wodnym?

   Powrót       07 sierpnia 2017       Woda   

W trakcie prac nad nowym Prawem wodnym, byliśmy świadkami ścierania się różnorodnych idei, przeciwstawnych koncepcji i nierzadko sprzecznych ze sobą interesów. Nasza redakcja od początku obserwowała i zdawała relację ze wszystkich etapów przyjmowania ustawy.

W ten sposób stworzyliśmy swoiste kompendium wiedzy na ten temat. Staramy się na bieżąco je aktualizować, informować Państwa o postępach we wprowadzaniu ustawy w życie oraz wzbogacać tę zakładkę o komentarze prawników, ekspertów i przedstawicieli branży.

Zachęcamy do lektury!

Redakcja Teraz Środowisko

Priorytety prezesa Wód Polskich - 02 lutego 2018Opłaty zmienne w roku 2018 będą podwójne, wzór wniosku taryfowego pojawi się w ciągu kilku dni, a Wody Polskie zachęcają do składania reklamacji w sprawie wysokości opłat - m.in. tego dowiedzieliśmy się z pierwszej konferencji prezesa Wód Polskich.PersonaliaKrzysztof Woś zastępcą prezesa Wód Polskich - 29 stycznia 2018Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał Krzysztofa Wosia na stanowisko zastępcy prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Dotąd Krzysztof Woś był dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.Podatek od deszczu nie obejmie podłączonych do kanalizacji - 26 stycznia 2018Sporo emocji wzbudza nie tylko sam fakt wprowadzenia opłaty za utraconą retencję, ale także jej wysokość. Tymczasem pierwszą informację w tej sprawie zainteresowane podmioty otrzymają od gmin do końca pierwszego kwartału br.PersonaliaPowołano prezesa Wód Polskich - 18 stycznia 2018W środę Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołał Przemysława Dacę na stanowisko prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.Mniej swobody w ustalaniu taryf za wodę - 12 stycznia 2018Ministerstwo Środowiska opublikowało w czwartek długo wyczekiwany przez branżę wod-kan projekt rozporządzenia. Wynika z niego, że zmieni się nie tylko kształt wniosków i formularzy, ale także merytoryczna podstawa niektórych kalkulacji taryfowych.Drugie życie Prawa wodnego - 09 stycznia 2018Rząd ma przed sobą intensywny czas projektowania regulacji wykonawczych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania nowego Prawa wodnego. Pierwsze z nich właśnie zostały zaprezentowane.Konfederacja Lewiatan: Nowe prawo wodne budzi wiele wątpliwości - 04 stycznia 2018Po wejściu w życie nowego Prawa wodnego pojawiło się wiele wątpliwości i pytań dotyczących m.in. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, stawek opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych czy przepisów przejściowych związanych z wprowadzaniem nowych taryf....PersonaliaPowołano 27 dyrektorów w Wodach Polskich - 04 stycznia 2018Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich Mariusz Gajda 3 stycznia br. powołał dyrektorów 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, ich zastępców oraz dyrektorów departamentów w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.Zastępcy prezesa Wód Polskich powołani - 03 stycznia 2018Iwona Koza, Robert Kęsy oraz Mateusz Balcerowicz zostali 2 stycznia br. powołani przez ministra środowiska prof. Jana Szyszko na stanowiska zastępców prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.Biznes krytykuje wysokie stawki za wodę - 27 listopada 2017W okresie przejściowym, do 31 grudnia 2019 r., stałe opłaty za wodę mają być znacząco wyższe od tych przewidzianych docelowo, wynika z projektu rozporządzenia rządu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Przedsiębiorcy krytykują proponowane stawki. Zdaniem Konfederacji Lewiatan...Opinia Eksperta
Mikołaj Maśliński
Taryfowy wyścig w branży wod-kan czas zacząć - 24 listopada 2017Wodociągi mają niecałe trzy miesiące na przygotowanie i złożenie do Wód Polskich nowych taryf. Nie dla wszystkich będzie to jednak oznaczało konieczność skrócenia obowiązywania dotychczasowych – mówi Mikołaj Maśliński z kancelarii SMM Legal.
Wody Polskie coraz bliżej - 20 listopada 2017Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda został 14 listopada powołany przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Prezes Iwona Koza oraz jej zastępca Robert Kęsy zostali 16 listopada upoważnieni przez wiceministra środowiska...Czy prezydent zawetuje ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu? - 16 listopada 2017Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oczekuje na podpis prezydenta. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (IGWP) oraz Związek Miast Polskich (ZMP) liczą, że ustawa, do której od samego początku zgłaszano liczne uwagi, spotka się z prezydenckim wetem....Regulator cen wody do Trybunału? - 10 listopada 2017Jeżeli Senat nie wprowadzi poprawek, zwrócimy się do Prezydenta z prośbą o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego – mówi Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ministerstwo Środowiska odkrywa karty w sprawie Wód Polskich - 24 października 2017Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, jedenaście zarządów regionalnych, pięćdziesiąt zarządów zlewni i ponad trzysta pięćdziesiąt nadzorów wodnych - taką strukturę Wód Polskich przewiduje projekt statutu tej organizacji. Znamy zwycięskie logo Wód Polskich - 12 października 2017Konkurs na logo Wód Polskich ogłoszony przez pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa uznała, że najlepszy projekt logo dla nowej instytucji przygotował pan Krzysztofowi Drumiński. Komisja doceniła prostotę, przejrzystość, nowoczesne podejście...Dyrektorzy RZGW ustalą cenę wody - 26 września 2017Koniec z samowolą samorządów w zakresie zatwierdzania taryf wodociągowo-kanalizacyjnych - zdają się mówić w projektowanych przepisach autorzy przedstawionego przed kilkoma dniami rządowego projektu ustawy.Gajda: Analizy wskazują, że opłaty za wodę powinny być wyższe; będą stopniowo rosły - 19 września 2017Analizy ekonomiczne wskazują, że opłaty za wodę, żeby rozwijać gospodarkę wodną, żeby zabezpieczyć ludzi, powinny być jednak wyższe; te opłaty będą stopniowo wzrastały; to nie są kwoty wielkie dla obywateli - wskazał wiceszef MŚ Mariusz Gajda we wtorek w Gliwicach. Wiceminister brał...PersonaliaIwona Koza zorganizuje Wody Polskie - 07 września 2017Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstanie 1 stycznia 2018 r.Niektóre z przepisów nowego Prawa wodnego już obowiązują - 29 sierpnia 2017W środę (23 sierpnia) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566). Następnego dnia po ogłoszeniu (24 sierpnia) weszły w życie artykuły Prawa wodnego dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Więcej...Opinia Eksperta
Emilia Topolnicka
Czy Polska zostanie ukarana za nowe Prawo wodne? - 08 sierpnia 2017Kary finansowe to tylko jeden z aspektów sprawy. Uchybienia w zakresie implementacji prawa unijnego mogą mieć także inne konsekwencje - pisze Emilia Topolnicka z kancelarii SMM Legal.
Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta - 04 sierpnia 2017Przyjęcie 418 stron ustawy kończy niektóre dyskusje, ale otwiera też szereg nowych. W niektórych aspektach jest dopiero pierwszym krokiem na drodze ku dalszym zmianom.Regulator cen wody od nowego roku? - 26 lipca 2017Od 2018 roku, wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego, ma rozpocząć działalność regulator cen wody, który będzie zatwierdzać taryfy przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym - poinformował wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Wiceminister podczas spotkania z dziennikarzami wyjaśnił,...Wodociągi Polskie o nowym Prawie wodnym - 25 lipca 2017Nowe Prawo wodne wprowadza kategorię opłat określonych jako opłaty za usługi wodne. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obok istniejącej opłaty zmiennej (dotychczas tzw. ,,opłaty środowiskowej”) wprowadza nowe opłaty stałe z tytułu korzystania...Zdania o wpływie nowego Prawa wodnego na ceny wody podzielone - 20 lipca 2017Wprowadzenie Prawa wodnego nie może odbywać się kosztem Polaków – podkreślił wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów uważa z kolei, że zmiana w prawie spowoduje znaczną, bo ok. 20-proc. podwyżkę za dostarczaną przez nie wodę. - Dementuję...Sejm uchwalił nowe Prawo wodne - 19 lipca 2017Posłowie we wtorek uchwalili nowe Prawo wodne. Za uchwaleniem ustawy głosowało 233 posłów, 210 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Rząd zapewnia, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody dla przeciętnego Kowalskiego. Zdaniem...Apel do parlamentarzystów ws. Prawa wodnego - 18 lipca 2017Sejm pracuje nad nowym Prawem wodnym od kwietnia br. Jego trzecie czytanie zaplanowano pierwotnie na 7 lipca br., ale zostało wówczas zdjęte z porządku obrad. Według informacji na stronach Sejmu dotyczących minionego posiedzenia, projekt Prawa wodnego trafił ponownie do sejmowych: komisji finansów...Prawo wodne wzmacnia wschodnią flankę - 26 czerwca 2017Projekt ustawy przewiduje utworzenie dwóch nowych siedzib Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej: w Lublinie i Rzeszowie. Oznacza to jednocześnie uszczuplenie obszarów zarządzanych przez dzisiejsze urzędy w Warszawie i Krakowie.Ministerstwo zapewnia: stawki opłat za wodę bez zmian - 21 czerwca 2017Wprowadzenie nowego Prawa wodnego nie przewiduje skokowych podwyżek opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2019 r. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to będą one wzrastały stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno-ekonomicznych. Nowe prawo wprowadza...Do kogo będą należeć polskie wody? - 19 czerwca 2017Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. projektu Prawa wodnego dyskusja dotyczyła w zasadzie wyłącznie relacji pomiędzy ministerstwami: środowiska oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.W sześć godzin do setki, czyli posłowie pracują nad Prawem wodnym - 14 czerwca 2017Podczas pierwszego posiedzenia sejmowej podkomisji posłowie przyjęli pierwsze 99 artykułów projektu. Większość zmian miało charakter doprecyzowujący i językowy.Opinia Eksperta
dr inż. Klara Ramm
Grunt to dobra organizacja branży - 13 czerwca 2017Dzięki aktywności EurEau głos branży wod-kan jest słyszany w unijnych instytucjach. Federacja ma już na swoim koncie wiele konkretnych sukcesów, które wpłynęły również na polskie prawo – mówi Klara Ramm z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
Nowe Prawo wodne niepokoi przedsiębiorców - 12 czerwca 2017W projekcie nowego prawa wodnego najbardziej niepokoją przedsiębiorców centralizacja gospodarki wodnej w ramach Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, podwyżka opłat za wodę dla przedsiębiorców, wprowadzenie nowych obciążeń dla firm, nieznana data, od kiedy będzie obowiązywał...Trzynastu posłów zajmie się Prawem wodnym - 08 czerwca 2017Podczas środowego posiedzenia posłowie zdecydowali o powołaniu podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się szczegółowym rozpatrzeniem projektu ustawy. Prace będą odbywać się w tzw. tygodniach „niesejmowych”, czyli pomiędzy posiedzeniami całej izby.Posłowie o Prawie wodnym: za szybko i zbyt rewolucyjnie - 26 maja 2017Zasoby wodne nie mogą podlegać żadnym procesom prywatyzacji, ale mają pełnić rolę służebną wobec wszystkich obywateli - argumentuje Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Podczas czwartkowego posiedzenia plenarnego Sejmu odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu...Opinia Eksperta
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Nowe Prawo wodne okiem branży wod-kan - 25 maja 2017Przedsiębiorstwa oczekują z niepokojem, ale i z nadzieją, na wejście w życie ustawy. Choć akt nie dotyczy ich wprost, trudno nie dostrzec związków pomiędzy ich działalnością, a niektórymi rozwiązaniami projektu - mówi prof. dr hab. Bartosz Rakoczy.
Wod-kan wymyśla siebie na nowo - 17 maja 2017Branża stara się odnaleźć w nowych realiach, które zaprojektowali dla niej rządzący. Projekt ustawy Prawo wodne nie kończy, ale zdaje się, że dopiero otwiera istotną debatę nad rolą i przyszłością ponad 1800 spółek w całej Polsce.Jakuta: mieszkańcy poniosą opłaty za utraconą retencję - 16 maja 2017Nowa instytucja „Wody Polskie” nie powinna być strażnikiem niskich cen wody i ścieków, tylko taryf realnych – ocenia w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". Jej zdaniem podwyżki cen wody i ścieków nastąpią już od lipca br.,...Nowe Prawo wodne okiem wiceministra Gajdy - 12 maja 2017System centralnej regulacji cen wody zostanie wprowadzony 1 stycznia 2019 roku – zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Taryfy za wodę i ścieki zatwierdzać będzie nowa instytucja zarządzająca gospodarką wodną „Wody Polskie”. PAP: Co w praktyce oznacza utworzenie...Branża wod-kan w obliczu zmiany definicji ścieków - 28 kwietnia 2017Jednym z problemów związanych ze zbliżającym się przyjęciem nowego Prawa wodnego będzie kwestia pobierania w taryfach opłat za deszczówkę, która – wedle proponowanych przepisów - ma utracić status ścieków.Prawo wodne trafiło do Sejmu - 26 kwietnia 2017Zakończył się rządowy etap prac nad projektem kluczowej dla gospodarki wodnej Polski ustawy. Nad dokumentem będą teraz pracować posłowie. Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy Prawo wodne przewiduje szereg zmian w systemie zarządzania wodami w Polsce. Dokument...Nieprzyjęcie Prawa wodnego grozi utratą unijnych środków - 13 kwietnia 2017Jeżeli Prawo wodne nie zostanie przyjęte do końca czerwca, to Komisja Europejska (KE) będzie miała prawo zawiesić refundację środków z tego obszaru - powiedział w czwartek dziennikarzom wiceszef Ministerstwa Rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że liczy na przekazanie przez rząd projektu tych...

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niejasne kryteria ws. zgłoszeń wodnoprawnych. Sprawa trafiła do premiera (20 września 2023)Śnięte ryby w Kanale Gliwickim w Światowy Dzień Monitoringu Wody (18 września 2023)Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko (06 września 2023)Program „Moja Woda”. Pula środków w 3. edycji zwiększona do 230 mln zł (28 sierpnia 2023)Jeziora bez nadzoru i dostępu. NIK o gospodarowaniu jeziorami stanowiącymi wody publiczne (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony