Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Radca prawny ds. obsługi prawnej Ministerstwo Środowiska
Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej firmy AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Sp. j.

Regulator cen wody do Trybunału?

a+a-    Powrót       10 listopada 2017       Woda   

Jeżeli Senat nie wprowadzi poprawek, zwrócimy się do Prezydenta z prośbą o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego – mówi Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Miast Polskich i Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowały petycję w sprawie nieprawidłowego ich zdaniem procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Petycja została złożona na ręce Marszałka Sejmu oraz Marszałka Senatu.

Organizacje zwracają uwagę na wadliwy proces konsultacji społecznych, a także naruszenie przepisów ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regulaminu pracy Rady Ministrów, regulaminu Sejmu i rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej. Koalicja wnosi o interwencję i dopuszczenie udziału strony społecznej i samorządowej do prac senackich. - Występując z petycją chcieliśmy zwrócić uwagę na nieprawidłowości, licząc, iż przynajmniej w toku prac senackich głos sektora i samorządów zostanie wysłuchany – tłumaczy w rozmowie z Teraz Środowisko Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Z treści uzasadnienia do projektu wynika, że zostanie on przekazany do konsultacji publicznych z 14-dniowym terminem na udzielenie odpowiedzi. Tymczasem z petycji wynika, że skierowane imiennie do IGWP oraz ZMP pisma przewidywały jedynie 7-dniowy termin w tym zakresie. Obie organizacje przekazały swoje uwagi pisemnie 9 listopada br. Już następnego dnia, tj. 10 października, zmieniony projekt (którego treść nie została poddana konsultacjom publicznym) został skierowany do Sejmu RP. - Tym samym projektodawca nie tylko nie uwzględnił, ale i najpewniej nie zapoznał się ze stanowiskiem kluczowych interesariuszy tak istotnej regulacji – czytamy w petycji. Skierowany pod obrady Rady Ministrów i do Sejmu RP projekt nie zawierał ponadto wymaganej przepisami prawa opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Autorzy petycji zwracają ponadto uwagę na fakt, że przedmiotem prac Rady Ministrów oraz Sejmu RP był projekt o odmiennej treści niż ta, która została skierowana do konsultacji społecznych. Ich zdaniem, ze względu na wagę wprowadzonych zmian, konieczne było powtórne przekazanie zmienionego projektu interesariuszom. Również uzasadnienie do projektu odnosiło się do innej wersji ustawy niż ta, która była przedmiotem prac sejmowych.

Czy będzie apel o weto?

Projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyka istotnych kompetencji jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy utrzymają co prawda uprawnienia do wydawania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przygotowania i uchwalania regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków (które jednak będą podlegać opiniowaniu przez dyrektora RZGW), ale zostaną pozbawione kluczowej kompetencji do zatwierdzania taryf. - Z uwagi na swoje zadania statutowe pozostajemy w stałej współpracy ze Związkiem Miast Polskich, który na posiedzeniu komisji sejmowych reprezentował całą stronę samorządową. Projekt procedowany był zresztą w tak szybkim tempie, iż de facto trudno było podjąć jakieś szerzej zakrojone działania z udziałem innych podmiotów – dodaje Dorota Jakuta.

Na złożoną przez organizacje petycję nie ma jeszcze odpowiedzi. - Liczymy, że przedmiotowa petycja może stanowić podstawę do skierowania przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy zgodnie z naszymi postulatami – mówi Dorota Jakuta. – Jeżeli Senat nie wprowadzi poprawek do ustawy, z pewnością skierujemy stosowny wniosek do Prezydenta RP. Nie przesądzając jego ostatecznej treści możliwe są dwie wersje: prośba o weto albo skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego – mówi Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza wsparcie przedsiębiorców w inwestycjach i rozwoju (12 lipca 2018)Papież: Szczyt klimatyczny w Katowicach może być kamieniem milowym (06 lipca 2018)Prawie 50 mln zł na promowanie zasad zrównoważonego rozwoju (06 lipca 2018)Michał Kurtyka od dziś w resorcie środowiska (04 lipca 2018)Komisja sejmowa za reformą urzędów żeglugi śródlądowej (03 lipca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony