Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Eco-Miasto

Eco-Miasto

Wymiana doświadczeń między miastami i promocja najlepszych rozwiązań to sposoby na zrównoważony rozwój miast. Z tym założeniem powstał projekt Eco-Miasto, który już od 2013 r. wspiera gminy na drodze do zrównoważonego rozwoju. Eco-Miasto jest wspólnym projektem Ambasady Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, współorganizowanym przez Teraz Środowisko.

Konkurs Eco-Miasto ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostają dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.

ECO-MIASTO 2021
Samorządy mogą przystąpić do obecnej, 8. edycji konkursu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w każdej z pięciu kategorii:
• gospodarka wodna
• efektywność energetyczna
• mobilność zrównoważona
• zieleń miejska
• gospodarka odpadami

Każde miasto może starać się o nagrodę w dowolnej ilości kategorii. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Poprzez udział w konkursie, gminy prezentują realizowane projekty środowiskowe na forum ogólnopolskim, co pozwala na promocję lokalnych działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w skali krajowej. Eco-Miasto stwarza również przestrzeń do wymiany doświadczeń między władzami miast, co sprzyja naśladowaniu dobrych praktyk.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.eco-miasto.pl

NAGRODA SPECJALNA TERAZ ŚRODOWISKO
W latach 2015-2018 Teraz Środowisko przyznawało w ramach konkursu własną nagrodę, wyróżniając miasto prowadzące dynamiczną polityką środowiskową. Dotychczas nagrodę otrzymały Gdynia (2015), Wrocław (2016), Płońsk (2017) i Katowice (2018). W 8. edycji konkursu KAŻDE miasto, które uzyska tytuł Eco-Miasto otrzyma w nagrodę wywiad przeprowadzony przez naszą redakcję.

Organizatorzy

Ambasada Francji w Polsce Ambasada Francji w Polsce
http://www.ambafrance-pl.org/
Centrum UNEP/GRID-Warszawa Centrum UNEP/GRID-Warszawa
http://www.gridw.pl/

Współorganizator

Teraz-Środowisko Teraz-Środowisko
https://www.teraz-srodowisko.pl/

Partnerzy strategiczni

Patronaty honorowe

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Klimatu i Środowiska
https://www.gov.pl/web/klimat
NFOŚIGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://nfosigw.gov.pl/