Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Gdynia - miasto przyjazne środowisku

   Powrót       Reportaż promocyjny       18 stycznia 2016   

Gdynia – miasto przyjazne środowisku

Przemyślana gospodarka odpadami, 100% mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej, oszczędność energii i nacisk na transport zbiorowy. A wszystko to w oparciu o skuteczne kampanie społeczne i programy edukacyjne dla dużych i małych mieszkańców. Gdynia, zwycięzca nagrody Teraz Środowisko w konkursie Eco-Miasto, wyróżnia się swoim zaangażowaniem w kwestie środowiskowe.

28% odpadów poddanych recyklingowi

smieciodnowa Mieszkańcy Gdyni wiedzą, jak ważne jest segregowanie odpadów. Kampania edukacyjno-informacyjna „Śmieci od nowa” została wyróżniona przez Ministerstwo Środowiska jako wzorcowy projekt edukacji ekologicznej. Ale przede wszystkim, przyniosła oczekiwane efekty!

88,5% odpadów komunalnych poddanych jest odzyskowi
28% - poziom recyklingu – jeden z najwyższych w Polsce!
6,1% odpadów przetworzonych biologicznie

Ponadto:
• Skuteczna walka z dzikimi wysypiskami
• Darmowe zestawy worków do segregowania na cały rok
• Odpady wielkogabarytowe oddajemy kiedy chcemy – wystarczy telefon lub mail!
• 31 ton odpadów elektrycznych i elektronicznych zebranych podczas akcji w gdyńskich szkołach
• „Jak kupować, aby odpadów nie produkować” – cykl zajęć edukacyjnych w szkołach

Cenna woda

Cenna woda

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. podkreśla brak zanieczyszczeń ujęć wody. Jednak nieustannie zabiega o utrzymanie jej wysokiej jakości i troszczy się o środowisko naturalne. W tym celu dba o utrzymanie stref ochronnych, prowadzi ciągły monitoring i wykonuje badania wody z pobranych próbek.

100% mieszkańców Gdyni podłączonych do sieci wodociągowej
99,5% mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacyjnego

By zminimalizować swój wpływ na środowisko, Główna Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze produkuje energię elektryczną z biogazu.

Łączenie środków transportu

transport Gdynia stara się rozwijać koncepcję intermodalności poprzez umożliwianie bezproblemowego łączenia różnych środków transportu w celu możliwie szybkiego i sprawnego dotarcia do docelowego miejsca podróży. Polityka ta realizowana jest poprzez budowę nowych elementów infrastruktury, wprowadzenie dodatkowych usług i lokalne kampanie na rzecz równoważenia transportu:
• System Park & Ride (parkujemy samochód i kontynuujemy podróż Szybką Koleją Miejską lub innym rodzajem transportu publicznego)
Bike & Ride (parkingi rowerowe przy każdej stacji Szybkiej Kolei Miejskiej)
• kampanie na rzecz równoważenia transportu (Odprowadzam Sam, Do pracy jadę rowerem)
• zniesienie opłat za przewóz rowerów w autobusach i trolejbusach

Podróże transportem publicznym w Gdyni stanowią dziś 45,4% ogółu podróży

25% - autobus (w tym 31 pojazdów napędzanych CNG)
14% - trolejbus (85 pojazdów)
6,4% - kolej

Myślący o środowisku mieszkańcy Gdyni mają do swojej dyspozycji:

16 km tras kolejowych
126 km tras zbiorowych pojazdów niskoemisyjnych
124,5 km ścieżek rowerowych (komunikacyjnych i rekreacyjnych)

PRoject Tristar

Projekt Tristar, czyli Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, został stworzony w celu zrewolucjonizowania sposobu poruszania się po trójmiejskiej sieci ulic.

System TRISTAR pozwala na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

Dobra energia

Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, Gdynia ma czystsze powietrze niż wiele polskich miast. Nie oznacza to jednak, że miasto spoczęło na laurach – wręcz przeciwnie! W ostatnich latach przeprowadzone zostały m.in. następujące działania:

• audyt energetyczny dla 16 szkół,
• montaż urządzeń kompensacji mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej,
• dotacje na modernizację źródeł ogrzewania i montaż OZE,
• dotacje w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza”,
• grupy zakupowe na zakup energii elektrycznej (jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce),
• zakup gazu dla samorządów województwa pomorskiego,
• instalacja energooszczędnego oświetlenia ulic z zastosowaniem lamp LED-owych.

Mądra polityka, poinformowani mieszkańcy

Władze Gdyni zrozumiały, że nie wystarczy dobrze zorganizować odbiór odpadów czy dbać o jakość wody. Kluczem do sukcesu jest współpraca mieszkańców. Miasto przoduje w kampaniach informacyjnych. Oprócz wyżej wymienionych, na uwagę zasługują akcje: Deszczówka NIE do kanalizacji sanitarnej!, Toaleta to nie kosz na śmieci, Bioróżnorodność – poznaj by zachować, Pokonaj Smoga.Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Dbanie o środowisko wszystkim się opłaca!

Samorząd Gdyni stara się zapewnić jak najlepsze warunki życia mieszkańcom miasta. Działamy w szerokim zakresie: przechodząc na niskoemisyjne metody ogrzewania, promując ekologiczny transport, prowadząc racjonalną i świadomą gospodarkę odpadami i wodą. Ponieważ są to ważne problemy ekologiczne i społeczne, kładziemy wielki nacisk na środowiskową edukację mieszkańców.

Wizerunek miasta dbającego o środowisko przyciąga turystów, ale także świadomych inwestorów. Czystość powietrza i wody oraz zwiększanie efektywności energetycznej są ważne dla mieszkańców, dla turystów oraz dla przedsiębiorców - zwłaszcza tych inwestujących w wysokie technologie. Zyskuje na tym środowisko naturalne, Gdynianie oraz miejski budżet!

Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Miasto Gdynia jest laureatem nagrody Teraz Środowisko w ramach konkursu Eco-Miasto 2015, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce. Gdynia otrzymała w nim także trzy wyróżnienia w kategoriach: gospodarka odpadami, zrównoważony transport i efektywność energetyczna.
Zapraszamy do Gdyni!
www.gdynia.pl
Przemyślana gospodarka odpadami, 100% mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej, oszczędność energii i nacisk na transport zbiorowy. A wszystko to w oparciu o skuteczne kampanie społeczne i programy edukacyjne dla dużych i małych mieszkańców. Gdynia, zwycięzca nagrody Teraz Środowisko w konkursie Eco-Miasto, wyróżnia się swoim zaangażowaniem w kwestie środowiskowe.

28% odpadów poddanych recyklingowi

Mieszkańcy Gdyni wiedzą, jak ważne jest segregowanie odpadów. Kampania edukacyjno-informacyjna „Śmieci od nowa” została wyróżniona przez Ministerstwo Środowiska jako wzorcowy projekt edukacji ekologicznej. Ale przede wszystkim, przyniosła oczekiwane efekty!

88,5% odpadów komunalnych poddanych jest odzyskowi
28% - poziom recyklingu – jeden z najwyższych w Polsce!
6,1% odpadów przetworzonych biologicznie

Ponadto:
• Skuteczna walka z dzikimi wysypiskami
• Darmowe zestawy worków do segregowania na cały rok
• Odpady wielkogabarytowe oddajemy kiedy chcemy – wystarczy telefon lub mail!
• 31 ton odpadów elektrycznych i elektronicznych zebranych podczas akcji w gdyńskich szkołach
• „Jak kupować, aby odpadów nie produkować” – cykl zajęć edukacyjnych w szkołach

Cenna woda

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. podkreśla brak zanieczyszczeń ujęć wody. Jednak nieustannie zabiega o utrzymanie jej wysokiej jakości i troszczy się o środowisko naturalne. W tym celu dba o utrzymanie stref ochronnych, prowadzi ciągły monitoring i wykonuje badania wody z pobranych próbek.

100% mieszkańców Gdyni podłączonych do sieci wodociągowej
99,5% mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacyjnego

By zminimalizować swój wpływ na środowisko, Główna Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze produkuje energię elektryczną z biogazu.

Łączenie środków transportu

Gdynia stara się rozwijać koncepcję intermodalności poprzez umożliwianie bezproblemowego łączenia różnych środków transportu w celu możliwie szybkiego i sprawnego dotarcia do docelowego miejsca podróży. Polityka ta realizowana jest poprzez budowę nowych elementów infrastruktury, wprowadzenie dodatkowych usług i lokalne kampanie na rzecz równoważenia transportu:
• System Park & Ride (parkujemy samochód i kontynuujemy podróż Szybką Koleją Miejską lub innym rodzajem transportu publicznego)
Bike & Ride (parkingi rowerowe przy każdej stacji Szybkiej Kolei Miejskiej)
• kampanie na rzecz równoważenia transportu (Odprowadzam Sam, Do pracy jadę rowerem)
• zniesienie opłat za przewóz rowerów w autobusach i trolejbusach

Podróże transportem publicznym w Gdyni stanowią dziś 45,4% ogółu podróży
25% - autobus (w tym 31 pojazdów napędzanych CNG)
14% - trolejbus (85 pojazdów)
6,4% - kolej

Myślący o środowisku mieszkańcy Gdyni mają do swojej dyspozycji:
16 km tras kolejowych
126 km tras zbiorowych pojazdów niskoemisyjnych
124,5 km ścieżek rowerowych (komunikacyjnych i rekreacyjnych)

---

Projekt Tristar, czyli Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, został stworzony w celu zrewolucjonizowania sposobu poruszania się po trójmiejskiej sieci ulic.

System TRISTAR pozwala na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

Dobra energia

Dzięki swojemu położeniu geograficznemu, Gdynia ma czystsze powietrze niż wiele polskich miast. Nie oznacza to jednak, że miasto spoczęło na laurach – wręcz przeciwnie! W ostatnich latach przeprowadzone zostały m.in. następujące działania:
• audyt energetyczny dla 16 szkół,
• montaż urządzeń kompensacji mocy biernej na budynkach użyteczności publicznej,
• dotacje na modernizację źródeł ogrzewania i montaż OZE,
• dotacje w ramach programu „Czyste powietrze Pomorza”,
• grupy zakupowe na zakup energii elektrycznej (jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce),
• zakup gazu dla samorządów województwa pomorskiego,
• instalacja energooszczędnego oświetlenia ulic z zastosowaniem lamp LED-owych.

Mądra polityka, poinformowani mieszkańcy

Władze Gdyni zrozumiały, że nie wystarczy dobrze zorganizować odbiór odpadów czy dbać o jakość wody. Kluczem do sukcesu jest współpraca mieszkańców. Miasto przoduje w kampaniach informacyjnych. Oprócz wyżej wymienionych, na uwagę zasługują akcje: Deszczówka NIE do kanalizacji sanitarnej!, Toaleta to nie kosz na śmieci, Bioróżnorodność – poznaj by zachować, Pokonaj Smoga.

Dbanie o środowisko wszystkim się opłaca!

Samorząd Gdyni stara się zapewnić jak najlepsze warunki życia mieszkańcom miasta. Działamy w szerokim zakresie: przechodząc na niskoemisyjne metody ogrzewania, promując ekologiczny transport, prowadząc racjonalną i świadomą gospodarkę odpadami i wodą. Ponieważ są to ważne problemy ekologiczne i społeczne, kładziemy wielki nacisk na środowiskową edukację mieszkańców.

Wizerunek miasta dbającego o środowisko przyciąga turystów, ale także świadomych inwestorów. Czystość powietrza i wody oraz zwiększanie efektywności energetycznej są ważne dla mieszkańców, dla turystów oraz dla przedsiębiorców - zwłaszcza tych inwestujących w wysokie technologie. Zyskuje na tym środowisko naturalne, Gdynianie oraz miejski budżet!

Marek Stępa, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

---
Miasto Gdynia jest laureatem nagrody Teraz Środowisko w ramach konkursu Eco-Miasto 2015, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce. Gdynia otrzymała w nim także trzy wyróżnienia w kategoriach: gospodarka odpadami, zrównoważony transport i efektywność energetyczna.

Zapraszamy do Gdyni!
www.gdynia.pl
▲  Do góry strony