Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Doradca energetyczny ds. sprzedaży bezpośredniej (D2D) Columbus Energy S.A.
Kompleksowe badania i monitoring biotechnologiczny biogazowni POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.
Wiadomość dnia

Ochrona środowiska w Polsce: Perspektywy najbliższych lat

„Kiedy zmienia się klimat, wszystko musi się zmienić. Jedynym sposobem na zapewnienie nam przeżycia jest ograniczenie zmian” prof. Szymon Piotr Malinowski, Uniwersytet Warszawski „Mamy już kilka przedsiębiorstw samowystarczalnych energetycznie, co pokazuje kierunek przyszłych inwestycji” Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” „Jeśli aspirujemy do Nowego Zielonego Ładu, uzdrowienie mechanizmów finansowych będzie absolutnie kluczowe” dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju „Potrzebny nam jest nowy model działania energetyki rozproszonej (…), nie dostosowujący rozproszonych OZE do starego systemu, ale odwrotnie” Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej „Główne zapóźnienia wynikają z niewystarczającej liczby wyspecjalizowanych zakładów do recyklingu” Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami „Elektromobilność ma sens wtedy, kiedy jest zasilana z OZE” Jan Staniłko, Ministerstwo Rozwoju „Widzimy trzy sektory, które muszą być dokapitalizowane: ciepłownictwo, budownictwo i transport” Michał Kurtyka, Ministerstwo Klimatu „O ile strumień zmieszanych odpadów rzeczywiście powinien być scentralizowany, o tyle strumień zbierany selektywnie powinien być zdecentralizowany i trafiać do małych wyspecjalizowanych zakładów” Hanna Marlière, Green Management Group „Bezpieczeństwa energetycznego nie można ograniczać tylko do wymiaru ekonomicznego i technicznego, bo składową jest także wymiar środowiskowy” prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
⟩ Czytaj publikację jubileuszową Teraz Środowisko