Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Metody badań jakości paliw ciekłych, parametry dla paliw stałych. Projekty rozporządzeń MKiŚ w RCL

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje przyjęcie nowych regulacji dotyczących biopaliw oraz paliw ciekłych i stałych. 25 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się cztery projekty rozporządzeń dotyczących tych kwestii.

   Powrót       26 kwietnia 2024       Energia   

Podstawą prawną wszystkich projektowanych rozporządzeń jest ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Dokumenty dotyczą odpowiednio metod badania jakości biopaliw ciekłych, sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych oraz wymagań jakościowych dla paliw stałych. Za pierwsze trzy projekty, które mają wejść w życie 14 dni od momentu ogłoszenia, odpowiada wiceminister Miłosz Motyka, za czwarty natomiast wiceminister Krzysztof Bolesta. Ostatnie z projektowanych rozporządzeń ma wejść w życie trzy dni po ogłoszeniu.

Projekt nr 1

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych(1) ma zastąpić rozporządzenie Ministra Energii z 14 października 2016 r. Dokument ma na celu dostosowanie metod badania jakości dla estru metylowego stanowiącego samoistne paliwo (B100), oleju napędowego zawierającego 20% estru metylowego (B20) oraz benzyn silnikowych zawierających od 70% do 85% bioetanolu (E85) do aktualnie obowiązujących norm. - Oczekiwanym efektem projektowanych zmian jest (…) zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli paliw B20, B100 i E85 dzięki dostosowaniu metod badania do aktualnych wersji norm – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. W ramach konsultacji publicznej projekt przekazano takim podmiotom jak Polska Izba Paliw Płynnych, Krajowa Izba Biopaliw czy Instytut Nafty i Gazu.

Czytaj też: W biopaliwach nowe otwarcie?

Projekt nr 2

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych(2) rozszerza katalog biopaliw ciekłych, dla których określono sposób pobierania próbek o biowęglowodory ciekłe stanowiące samoistne paliwa i będące parafinowym olejem napędowym. Sposób pobierania tych próbek został określony w załączniku do rozporządzenia. - Cele projektowanego rozporządzenia nie mogą być osiągnięte innymi środkami. Oczekiwanym efektem projektowanych zmian jest umożliwienie objęcia kontrolą jakości biowęglowodorów parafinowych prowadzoną przez Inspekcję Handlową – stwierdza Ocena Skutków Regulacji. W ramach konsultacji z projektem rozporządzenia mogą zapoznać się m.in. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Krajowa Izba Paliw Alternatywnych czy Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku.

Projekt nr 3

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (3)odpowiada na dotychczasowy problem braku określonych wymagań jakościowych dla hydrorafinowanych olejów roślinnych będących samoistnym paliwem (HVO100). - Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że w 2024 r. planowane jest rozpoczęcie sprzedaży nowego rodzaju biopaliwa ciekłego
- hydrorafinowanych olejów roślinnych stanowiących samoistne paliwo (tzw. HVO100) na kilku stacjach paliwowych w Polsce. W chwili obecnej nie ma określonych wymagań jakościowych dla HVO100 i tym samym nie ma możliwości objęcia go pełną kontrolą jakości paliw prowadzoną przez Inspekcję Handlową
– dowiadujemy się z lektury uzasadnienia. Wymagania określono w załącznikach do rozporządzenia, a w konsultacjach, poza wspomnianymi już podmiotami, wezmą udział również m.in. Instytut Chemii Przemysłowej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw.

Projekt nr 4

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych(4) ma stanowić wypełnienie kamienia milowego B4G pn. Wejście w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych w ramach reformy B1.1. Czyste powietrze i efektywność energetyczna Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Dokument wprowadza zmiany nazw poszczególnych sortymentów paliw, ich parametrów oraz wymagań jakościowych dla paliw stałych otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego. Według Oceny Skutków Regulacji, rozporządzenie przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz pozwoli pozyskać środki z KPO na związane z tym działania, w tym na finansowanie programu Czyste Powietrze. W ramach konsultacji projekt skierowano m.in. do Forum Energii, Polskiego Alarmu Smogowego oraz Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Całość:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384554/katalog/13055601#13055601
2/ Całość:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384555/katalog/13055644#13055644
3/ Całość:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384556/katalog/13055687#13055687
4/ Całość:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12384557/katalog/13055730#13055730

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)Stanowisko Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych po V Kongresie Kogeneracji (13 czerwca 2024)Krok bliżej do termomodernizacji i czystego transportu. Społeczny Plan Klimatyczny zapisany w ustawie (13 czerwca 2024)JSW kontynuuje program redukcji emisji metanu do 2025 r. (13 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony