Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Grunt to dobra organizacja branży

Dzięki aktywności EurEau głos branży wod-kan jest słyszany w unijnych instytucjach. Federacja ma już na swoim koncie wiele konkretnych sukcesów, które wpłynęły również na polskie prawo – mówi Klara Ramm z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

   Powrót       13 czerwca 2017       Woda   
dr inż. Klara Ramm
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Veolia

Podobnie jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, prawo określające warunki funkcjonowania usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest w znaczącej części zależne od prawa unijnego. Dlatego tak istotna jest silna i skuteczna organizacja branży w UE, bez względu na jej lokalną strukturę oraz politykę. Taką funkcję pełni EurEau - federacja organizacji narodowych skupiających przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne.

Dzięki szerokiej reprezentacji kilkudziesięciu tysięcy podmiotów obsługujących prawie 500 milionów mieszkańców UE, EurEau jest liczącą się organizacją lobbingową. Jest także platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy jej członkami. Polskim członkiem EurEau jest Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

EurEau przeforsowała racje małych przedsiębiorców w sprawie PBW

EurEau współpracuje z instytucjami unijnymi oraz innymi organizacjami, w zakresie bieżących zagadnień związanych z sektorem. Ma już na swoim koncie wiele konkretnych sukcesów, które wpłynęły również na polskie prawo. Dotyczy to między innymi zapisów w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dzięki staraniom federacji wdrażanie systemów oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem jest dobrowolne. Pierwotnie Komisja Europejska planowała narzucić obowiązek wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wody według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. EurEau popiera ideę wdrażania takich systemów, wskazywała jednak na fakt, że taki obowiązek może być znaczącym obciążeniem dla przedsiębiorstw wodociągowych, szczególnie małych. W dodatku przedsiębiorstwa mają już pewne skuteczne systemy oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem i nie byłoby wskazane ograniczanie się wyłącznie do PBW. KE wysłuchała głosu branży, choć zagadnienie ostatnio powróciło do debaty publicznej.

Innym przykładem na skuteczność działań federacji może być zapis dyrektywy w sprawie koncesji na usługi. Dzięki staraniom EurEau obowiązkiem ogłaszania przetargu nie są objęte usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Wynika to z faktu, że wiele samorządów posiada własne podmioty w tym celu zorganizowane.

Branża wobec problemu zanieczyszczeń zaburzających układ dokrewny

Bardzo istotnym dla wszystkich krajów członkowskich wyzwaniem jest wciąż wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej. Weryfikacja jej skuteczności nastąpi w ciągu najbliższych kilku lat. W dodatku kolejny cykl planistyczny i realizacyjny kończy się w 2021 roku. Dlatego podczas konferencji i spotkań z interesariuszami, m.in. członkami Parlamentu Europejskiego wszystkich frakcji politycznych, EurEau zwraca uwagę na trudną kwestię ochrony zasobów wodnych, które wpływają na poprawność funkcjonowania systemów uzdatniania i dystrybucji wody. W dodatku rośnie problem takich zanieczyszczeń, jak substancje zaburzające układ dokrewny, szczególnie w kontekście regulacji na temat biocydów i tzw. środków ochrony roślin, farmaceutyków w środowisku naturalnym.

Bardzo gorącym obecnie zagadnieniem są również konsultacje zagadnień poruszonych przez inicjatywę „Prawo do wody” (Right2Water). W tym kontekście ważne są, proponowane przez Komisję Europejską, zmiany w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 2016 roku EurEau zorganizowała tzw. okrągły stół i drugie już sympozjum pt. „Materiały i produkty kontaktujące się z woda pitną”, jej członkowie uczestniczyli także w konsultacjach ze Światową Organizacją Zdrowia. Ważną kwestią jest też zwracanie uwagi na ogromne potrzeby inwestycyjne sektora wodnego.

EurEau walczy o uwzględnienie roli osadu ściekowego

Kolejną istotną inicjatywą Komisji Europejskiej jest pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym CEP (ang. circular economy package), którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw i konsumentów w korzystaniu z odzysku i ponownego wykorzystania odpadów i energii. Jego częścią jest rozporządzenie w sprawie nawozów, które nie uwzględnia osadu na liście materiałów wsadowych, które służą do produkcji kompostu i do fermentacji, mimo że większość osadów powstających w Europie spełnia kryteria jakościowe. EurEau podejmuje działania zmierzające do zmiany w zaproponowanym tekście regulacji nawozowej, podkreśla, że osad jest bardzo istotnym źródłem wielu ważnych substancji (np. fosfor), jest również biomasą, źródłem energii odnawialnej. Gospodarka w obiegu zamkniętym to także odzysk wody np. ze ścieków. Branża wod-kan popiera tę ideę, szczególnie w kontekście współpracy z rolnictwem.

EurEau zwraca uwagę na konsekwencje ekonomiczne dla sektora, związane ze spadającą konsumpcją wody w połączeniu z rosnącymi wymaganiami technologicznymi i jakościowymi. 80 proc. kosztów ponoszonych przez wodociągi to koszty stałe, a taryfy opierają się w większości na części zmiennej. Zmniejszanie się zużycia wody może prowadzić do problemów z finansowaniem systemów wod-kan w długim terminie. Dlatego członkowie federacji propagują zasadę 3T (z ang. taxes, tariffs, transfers – podatki, taryfy, dotacje). Utrzymywanie niskich cen ze względów politycznych jest niebezpieczne. W tym kontekście interesującym rozwiązaniem może być również propagowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji.

Wyzwań dla europejskiego sektora usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest w najbliższym czasie bardzo wiele. Dzięki aktywności EurEau głos branży jest w unijnych instytucjach słyszany.

dr inż. Klara Ramm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)Oczyszczalnie drenażowe jak bomba z opóźnionym zapłonem (09 lutego 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)GIOŚ zaprasza do konsultacji ws. wód morskich. Czas do 9 lutego br. (23 stycznia 2024)Jak idzie realizacja KPOŚK? Dostępny wzór sprawozdania realizacji KPOŚK za 2023 r. (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony