Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Podatek od deszczu nie obejmie podłączonych do kanalizacji

Sporo emocji wzbudza nie tylko sam fakt wprowadzenia opłaty za utraconą retencję, ale także jej wysokość. Tymczasem pierwszą informację w tej sprawie zainteresowane podmioty otrzymają od gmin do końca pierwszego kwartału br.

   Powrót       26 stycznia 2018       Woda   

Unijna Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE) wprowadziła m.in. zasadę zwrotu kosztów za usługi wodne. W dużym skrócie oznacza to, że wszyscy korzystający z wody mają za to użytkowanie płacić. Jej implementacja ma nie tylko ułatwić organom administracji publicznej finansowanie gospodarki wodnej, ale jest jednocześnie jednym z warunków uruchomienia przez Unię Europejską płatności w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Spośród określonych w nowym Prawie wodnym opłat sporo emocji wzbudza ta za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, nazywana potocznie „podatkiem od deszczu”. Jeżeli więc ograniczymy zdolność naszej nieruchomości do wchłaniania i gromadzenia wody, będziemy musieli za to zapłacić.

Zapłacimy, ale nie wszyscy

Chodzi o sytuacje, w których w skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m kw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem wyłączone zostało więcej niż 70 proc. powierzchni biologicznie czynnej tej nieruchomości. Inaczej mówiąc, zapłacimy za posesje, które w dużej mierze zostały pokryte np. asfaltem, betonem lub nieprzepuszczalną kostką. Co również istotne, regulacja dotyczy wyłącznie obszarów nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Na ostatni element zwracała uwagę niedawno Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wskazując, że opłatą tą nie zostaną objęci żadni odbiorcy usług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych(1). Zgodnie z art. 269 ust. 2 Prawa wodnego opłaty nie dotyczą także jezdni dróg publicznych oraz dróg kolejowych, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

Niejednolite, choć czytelne stawki

Wysokość opłaty ustala w każdym przypadku właściwy burmistrz, wójt lub prezydent miasta w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502). W przypadku braku urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych stawka „podatku od deszczu” wynosi 0,50 zł za 1 m kw./rok oraz 0,05 zł za 1 m kw./rok, jeżeli na nieruchomości znajdują się urządzenia do retencji o pojemności powyżej 30 proc. odpływu rocznego z tej powierzchni. Pierwszą informację o wysokości należnej opłaty zainteresowane podmioty powinny otrzymać od swoich gmin do końca marca br. Ci, którzy nie zgodzą się z wyliczoną przez wójta (burmistrza, prezydenta) wysokością opłaty, mają dodatkowo możliwość złożenia w tej sprawie reklamacji.

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stanowią w 90 proc. przychód PGW „Wody Polskie” i tylko w 10 proc. dochód własny gminy.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Definicja opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
http://igwp.org.pl/index.php/informacje/ekonomia/1032-definicja-oplaty-za-uslugi-wodne-z-tytulu-zmniejszenia-naturalnej-retencji-terenowej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)GIOŚ przypomina o składaniu sprawozdań (12 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony