Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

W sześć godzin do setki, czyli posłowie pracują nad Prawem wodnym

Podczas pierwszego posiedzenia sejmowej podkomisji posłowie przyjęli pierwsze 99 artykułów projektu. Większość zmian miało charakter doprecyzowujący i językowy.

   Powrót       14 czerwca 2017       Woda   

We wtorek prace rozpoczęła sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne. Jeżeli tempo prac zostanie utrzymane, wydaje się, że projekt może trafić pod obrady całej izby Sejmu już w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami resortu środowiska ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca br.

Powstaną dwa nowe regiony wodne

Wśród przyjętych we wtorek poprawek warto zwrócić uwagę na zmianę art. 13 projektu(1), która wprowadza nowy podział obszaru dorzecza Wisły. Zgodnie z pierwotnym projektem miał on zostać podzielony na cztery regiony, ale po przyjętych przez podkomisję zmianach zostanie najprawdopodobniej podzielony na sześć regionów. Posłowie dodali we wtorek całkowicie nowy region wodny Bugu (mający obejmować całą zlewnię Bugu i Wieprza), a także podzielili region Górnej Wisły na dwa odrębne regiony: Górnej Zachodniej i Górnej Wschodniej Wisły.

Normy dla wody pitnej dopiero w rozporządzeniu

Krótka dyskusja wywiązała się w sprawie art. 34 projektu, który definiuje tzw. szczególne korzystanie z wód. Krajowa Rada Izb Rolniczych nie zgadzała się z propozycją, aby za takie korzystanie uważano wykorzystanie obejmujące nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m sześc. na dobę. Postulat zwiększenia progu do 20 m sześc. nie spotkał się jednak z aprobatą posłów. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zgłosiła z kolei zastrzeżenia do art. 73 projektu, zgodnie z którym niespełniające określonych w rozporządzeniu norm wody powierzchniowe nie będą mogły być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Izba proponowała rozszerzenie przepisu o wody powierzchniowe poddane procesowi uzdatniania, tak aby nie podlegały one wymogom z rozporządzenia. Ministerstwo Środowiska podtrzymało jednak chęć określania parametrów jakościowych, również dla wody uzyskanej w procesie uzdatniania, w wydawanym na podstawie ustawy rozporządzeniu.

Posłowie oczekują konkretnych poprawek

Jak poinformowała przewodnicząca podkomisji Anna Paluch, w ramach sejmowych konsultacji do projektu wpłynęło 20 uwag zainteresowanych środowisk. Podczas gdy większość z nich miała formę luźnych uwag i opinii, posłowie oczekują przedłożenia konkretnych poprawek do poszczególnych artykułów projektu. Z uwagi na fakt, że ustawa Prawo wodne wykonuje prawo Unii Europejskiej, każda ze zgłaszanych w toku prac sejmowych poprawek, aby zostać poddana pod głosowanie, musi uzyskać poparcie przynajmniej trzech posłów. Jeżeli swoją propozycję będzie chciała zgłosić np. organizacja branżowa - konieczne będzie zaprezentowanie przez nią konkretnego brzmienia danego przepisu oraz skierowanie do posłów prośby o „przejęcie” poprawki. Zgłaszane w innej formie uwagi i zastrzeżenia nie będą mogły być przez posłów formalnie procedowane.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Rządowy projekt ustawy - Prawo wodne
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0AB0B6F5C8489447C125811C0040E824

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zrobić ze zrzutami solanek do rzek? Eksperci podsuwają rozwiązania (17 listopada 2023)500 zł na dobę za pobór 1 m3/s wód podziemnych. Rząd wyznaczył stawki opłat za usługi wodne (17 listopada 2023)NIK krytycznie o działaniach wobec kryzysu na Odrze. Opublikowano wyniki kontroli (16 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju (09 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony