Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Drugie życie Prawa wodnego

Rząd ma przed sobą intensywny czas projektowania regulacji wykonawczych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania nowego Prawa wodnego. Pierwsze z nich właśnie zostały zaprezentowane.

   Powrót       09 stycznia 2018       Woda   

1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne. Ustawa rzeczywiście jest kluczowym dla gospodarki wodnej aktem, ale dla jej pełnego wdrożenia konieczne jest jeszcze wydanie szeregu aktów wykonawczych. Przykładowo: ustawa określa maksymalne stawki ponoszonych przez przedsiębiorców opłat, ale dopiero wydane na jej podstawie rozporządzenia precyzują ich faktyczną, jednostkową wysokość. Spośród procedowanych na przełomie roku aktów kluczowe wydają się być aktualnie dwa: w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Energetyka z najwyższym podatkiem

Pierwsza z przedstawionych regulacji określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m kw. gruntu pokrytego wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Proponowane stawki będą w praktyce służyć wyliczeniu opłaty rocznej na potrzeby zawieranych między właścicielami wód a ich użytkownikiem umów cywilnoprawnych. Stawki różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wahają od 0,01 zł/m kw. (w przypadku kąpielisk i stałych torów wodnych służących do uprawiania sportów wodnych) do 8,90 zł/m kw. (np. obiekty budowlane elektrowni wodnej, ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi, kable energetyczne). Sprawa stawek opłat budziła kontrowersje jeszcze na etapie prac nad ustawą. W marcu ubiegłego roku zaniepokojenie wyrażali przede wszystkim żeglarze, właściciele portów i osoby prowadzące ośrodki turystyczno-rekreacyjne. Głos w dyskusji zabrał nawet Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który apelował o respektowanie wyrażonych w Konstytucji zasad: proporcjonalności oraz państwa prawnego. Ostatecznie, porty i przystanie wykorzystywane do przewozów pasażerskich będą objęte stawką 0,89 zł.

Kary dla zanieczyszczających bez zmian

Drugie z projektowanych rozporządzeń ma na celu ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do środowiska przez podmioty korzystające z usług wodnych w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Chodzi przede wszystkim o stawki opłat za przekroczenie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Nowe rozporządzenie stanowi kontynuację dotychczasowych regulacji zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. poz. 2177(1)) i nie przewiduje w tym zakresie zmian. Oznacza to, że za przekroczenie dopuszczalnych w pozwoleniach norm przedsiębiorcy zapłacą tyle samo co dotychczas. Trudno przewidzieć skalę wykroczeń, które w przyszłości będą popełniane przez zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi, ale w latach poprzednich roczne wpływy z tego tytułu wynosiły od 2 (w roku 2014) do nawet 7 mln zł ( w roku 2012).

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052602177

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)W Polsce jest 2184 wielkotowarowych ferm drobiu. Co na to środowisko i społeczeństwo? (10 kwietnia 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony