Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Projektant ds. małej retencji leśnej FPP Enviro
Filtr do stawu kąpielowego HydroGravity Set 250 000 firmy Hydroidea

Do kogo będą należeć polskie wody?

a+a-    Powrót       19 czerwca 2017       Woda   

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. projektu Prawa wodnego dyskusja dotyczyła w zasadzie wyłącznie relacji pomiędzy ministerstwami: środowiska oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Na finiszu rządowych prac nad projektem ustalono(1), że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przejmie od kontrolowanych przez resort środowiska Wód Polskich kompetencje do wykonywania praw właścicielskich w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Co prawda nie wiadomo jeszcze, jakich dokładnie dróg wodnych będzie to dotyczyć (określi je, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów), ale stawka i tak wydaje się niebagatelna. Chodzi bowiem nie tylko o drogi wodne oraz grunty pod nimi, ale także nieruchomości położone w międzywalu oraz nieruchomości, budynki, budowle i urządzenia wodne, znajdujące się w obrębie ich działek ewidencyjnych. - Dzielenie kompetencji na części i przekazywanie ich kolejnemu resortowi spowoduje dublowanie zadań - komentował w środę poseł Marek Sowa. Po ostatnim posiedzeniu podkomisji nie trudno odnieść wrażenie, że sprawa nadal dzieli oba zainteresowane resorty.

Pozornie niepozorny artykuł

Z przyjętego w czwartek brzmienia art. 166 ust. 4 projektu(2) wynika, że uzgodnienie zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w zakresie śródlądowych dróg wodnych będzie następować po zasięgnięciu przez Wody Polskie opinii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. Minister zobowiązany będzie wydać opinię w terminie 14 dni, przy czym jej brak we wskazanym terminie będzie uznawany za wydanie opinii pozytywnej. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku opisanych na wstępie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, w przypadku których w tym samym zakresie nadzorowane przez Ministra Środowiska Wody Polskie będą już musiały uzyskać zgodę Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czym się różni zgoda od opinii?

O ile wskazana w pierwszym przypadku opinia nie ma charakteru wiążącego (Wody Polskie będą musiały zapoznać się z treścią opinii, ale nie będą miały obowiązku jej uwzględniać), uzgadnianie będzie miało charakter wiążący. W praktyce oznacza to konieczność wypracowania satysfakcjonującego oba resorty, kompromisowego rozwiązania. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda proponował w toku dyskusji dodanie 45-dniowego terminu uzgodnienia, po którego upływie, podobnie jak w przypadku opinii, uzgodnienie miało być dorozumiane. W skrajnych przypadkach, poprawka umożliwiałaby Wodom Polskim podejmowanie decyzji z pominięciem stanowiska resortu. Propozycja spotkała się jednak ze sprzeciwem sejmowych legislatorów, według których dodanie terminu niweczyłoby celowo wprowadzoną do przepisu różnicę pomiędzy opinią a uzgodnieniem. Krytycznie wobec propozycji wiceministra środowiska odniósł się również wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Jerzy Materna.

Kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji zaplanowano na czwartek, 22 czerwca br.

Kamil Szydłowski: Redaktor, prawnik

Przypisy

1/ Wyciąg z protokołu ustaleń nr 38/2016 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349269/12349274/dokument254202.pdf
2/ Rządowy projekt ustawy - Prawo wodne
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=0AB0B6F5C8489447C125811C0040E824

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rząd zmienia taktykę w sprawie odpływu azotanów do wód i gleb (11 grudnia 2017)Gajda: Prawo wodne nie poskutkuje podwyżkami cen (08 grudnia 2017)Nowe zespoły zajmujące się regulacją cen wody w RZGW (30 listopada 2017)Do końca roku funkcję regulatora cen wody pełni prezes KZGW (30 listopada 2017)Biznes krytykuje wysokie stawki za wodę (27 listopada 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony