Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Mniej swobody w ustalaniu taryf za wodę

Ministerstwo Środowiska opublikowało w czwartek długo wyczekiwany przez branżę wod-kan projekt rozporządzenia. Wynika z niego, że zmieni się nie tylko kształt wniosków i formularzy, ale także merytoryczna podstawa niektórych kalkulacji taryfowych.

   Powrót       12 stycznia 2018       Woda   

Opublikowany przez resort projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków(1) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przyjęte w ubiegłym roku przepisy rozszerzyły bowiem wymagany zakres informacji, który przedsiębiorstwa wod-kan zobowiązane będą teraz uwzględniać w przedkładanych przez nie wnioskach o zatwierdzanie taryf.

Koniec wątpliwości w sprawie dotacji

Ustalając nowe taryfy za wodę i ścieki, przedsiębiorstwa wod-kan będą mogły teraz uwzględniać już osiągnięty zysk do pomniejszania swoich kosztów. To istotna zmiana, która w wielu przypadkach stanowiła przedmiot sporów i rozbieżnych interpretacji. Rozporządzenie zawiera ponadto istotne ograniczenia dotyczące możliwości przeznaczania zysku z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej na cele niezwiązane z tą działalnością. Opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia stanowi w tym zakresie realizację niektórych postulatów Najwyższej Izby Kontroli(2), która wnioskowała m.in. o uwzględnianie przez firmy wodno-kanalizacyjne amortyzacji środków trwałych, których nabycie było finansowane bezzwrotnymi środkami uzyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Przedstawiciele resortu środowiska wielokrotnie krytykowali podwyżki za wodę i ścieki, które były tłumaczone unijnymi dotacjami.

Więcej pracy, ale tylko raz na trzy lata

Art. 24b ust. 5 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nakazuje, aby w uzasadnieniu do wniosku o zatwierdzenie taryfy zamieszczane były również informacje dotyczące bilansowania ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Do uzasadnienia załączone powinny zostać ponadto analizy ekonomiczne uwzględniające zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz długoterminowe prognozy dotyczące możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze zlewni lub jej części. Wymienione powyżej elementy oznaczają, że wzór wniosku oraz tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat będą od tego roku musiały wyglądać nieco inaczej niż dotychczas. Wykonana w tym roku praca będzie jednak miała dłuższy „termin ważności”, gdyż ustalone teraz przez przedsiębiorstwa wod-kan taryfy będą obowiązywały nie jak dotychczas rok, ale aż trzy lata.

Przepisy końcowe projektowanych regulacji wskazują, że obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Budownictwa z 2006 r.(3) będzie miało wciąż zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej regulacji. Ta zaś wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12307060/12484465/12484466/dokument325400.pdf
2/ Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
https://www.nik.gov.pl/plik/id,11672,vp,14030.pdf
3/ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061270886

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Apel szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Toaleta to nie śmietnik (02 kwietnia 2024)W ubiegłym roku rekordowa liczba zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód. Wielka Brytania (28 marca 2024)Działają dwa nowe kolektory retencyjne. Warszawa (13 marca 2024)Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony