Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Taryfowy wyścig w branży wod-kan czas zacząć

Wodociągi mają niecałe trzy miesiące na przygotowanie i złożenie do Wód Polskich nowych taryf. Nie dla wszystkich będzie to jednak oznaczało konieczność skrócenia obowiązywania dotychczasowych – mówi Mikołaj Maśliński z kancelarii SMM Legal.

   Powrót       24 listopada 2017       Woda   
Mikołaj Maśliński
Prawnik w kancelarii SMM Legal

22 listopada br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Co istotne, zmiany przewidziane przez omawianą nowelę wejdą w życie już 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jeszcze reforma czy już rewolucja?

Skala zmian w ustawie branżowej, a także tych wynikających z przyjęcia w lipcu tego roku nowego Prawa wodnego, stawiają przedsiębiorstwa wod-kan przed szeregiem wyzwań. Przede wszystkim, spółki będą musiały przeprowadzić w zupełnie nowym trybie postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf wodociągowo-kanalizacyjnych. W praktyce chodzi m.in. o konieczność zatwierdzenia ich przez nowy organ regulacyjny, czyli dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, który od 1 stycznia 2018 r. będzie jednym z organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do końca 2017 r. taką funkcję będzie jeszcze tymczasowo pełnił Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ww. ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia jej wejścia w życie. Nie dla wszystkich przedsiębiorstw oznacza to więc konieczność skrócenia obowiązywania taryf. W zależności od konkretnych uwarunkowań prawnych może się bowiem okazać, że w danej gminie moc obowiązywania taryfy zostanie wydłużona.

Co oznacza wygaszenie z mocy prawa dotychczasowych taryf?

Przedsiębiorstwa wod-kan będą musiały przygotować wnioski taryfowe odpowiadające nowym wymaganiom, a następnie obowiązkowo przekazać je organowi regulacyjnemu. W praktyce wnioski powinny zostać złożone najpóźniej w ciągu 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Innymi słowy, przedsiębiorstwa będą miały niecałe trzy miesiące na przygotowanie i złożenie do Wód Polskich taryf zgodnie z nowymi zasadami. Ponadto, wciąż aktualne pozostają wątpliwości prawne związane z „sierpniową” nowelą ustawy branżowej, która nastąpiła w związku z wcześniejszym wejściem w życie części przepisów nowego Prawa wodnego. Mowa tutaj chociażby o zmianie definicji „ścieków”, która wyłącza spod tej kategorii wody opadowe i roztopowe. Na uwagę zasługuje też nowy system opłat za usługi wodne, który zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Wprowadzone zmiany oznaczają zapowiedź niezwykle intensywnego czasu przed kadrą zarządzającą przedsiębiorstwami wod-kan. Poradzimy sobie z tymi wyzwaniami, ale będzie to wymagało od nas wszystkich intensywnej pracy w najbliższych miesiącach.

Mikołaj Maśliński

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co zrobić, by zwiększyć retencję w Polsce? (14 listopada 2022)Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową pt. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji (22 września 2022)Ostatnie dni rejestracji na studia Prawo ochrony środowiska. Co w programie? (13 września 2022)MI: Krzysztof Woś szefem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (31 sierpnia 2022)Szkolenie on-line “Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan” (30 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony