Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.06.2023 09 czerwca 2023

Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

Przyjęcie 418 stron ustawy kończy niektóre dyskusje, ale otwiera też szereg nowych. W niektórych aspektach jest dopiero pierwszym krokiem na drodze ku dalszym zmianom.

   Powrót       04 sierpnia 2017       Woda   

Oficjalne prace nad stworzeniem nowej ustawy rozpoczęły się jeszcze w grudniu 2014 roku, ale poprzedni rząd zawiesił prace nad dokumentem niedługo przed wyborami parlamentarnymi. W ich rezultacie zadanie spadło już na barki nowego rządu, który - jak twierdzi - pisanie ustawy musiał rozpocząć od początku. W trakcie ponad trzyletnich prac ścierały się ze sobą różnorodne pomysły i koncepcje. Mimo że nowe Prawo wodne zostało ostatecznie przyjęte, to wiele kwestii wymaga wypracowania szczegółowych rozwiązań.

Zarządzanie po nowemu

Prawo wodne tworzy całkowicie nową państwową osobę prawną - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, w skład której wchodzić będą m.in. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni i nadzory wodne. Niemniej jednak kwestią otwartą pozostają praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji, która połączy w sobie kompetencje działających dotychczas niezależnie od siebie organów. Skuteczność podejmowania decyzji i możność kształtowania w ten sposób szeregu spraw pozostaje wciąż pod znakiem zapytania. W trakcie prac nad ustawą wiele wątpliwości budziło także finansowanie działalności „Wód Polskich”. Trudno dziś oszacować, czy powołanie nowej instytucji spowoduje w dłuższej perspektywie wygenerowanie oszczędności, czy też wzrost kosztów dla administracji publicznej. Interesującą kwestią wydają się również ukształtowane na gruncie nowej ustawy relacje pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Oba resorty do ostatniej chwili starały się zachować kontrolę nad możliwie największą częścią wód należących do Skarbu Państwa. Nowa ustawa w wielu miejscach wymusza współpracę wymienionych ministerstw.

Czytaj: Wod-kan wymyśla siebie na nowo.

Poczekajmy na arbitra

Jedna z senackich poprawek do Prawa wodnego mówi o tym, że wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 i 2019. Przepis nie zmienia jednak podstawowych zasad kalkulacji taryf i formy ich ustalania w perspektywie długoterminowej. Ministerstwo Środowiska oficjalnie deklaruje chęć utworzenia w przyszłości zewnętrznego (umocowanego na wzór Urzędu Regulacji Energetyki) regulatora cen wody. - Jego rola będzie polegała na kontroli cen wody, by firmy wodociągowe sztucznie ich nie zawyżały – mówi wiceminister Gajda. Warto zauważyć, że powołanie regulatora ds. kontroli cen wody dla mieszkańców wymaga nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która również dopiero przed nami.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku (24 maja 2023)Gminy o ściekowym problemie. Najpierw inwestycje, a potem poprawa przepisów (02 maja 2023)Inwestycje na terenach zagrożonych powodzią. NIK krytycznie o działaniach samorządów (14 kwietnia 2023)Zaktualizowane plany zarządzania ryzykiem powodziowym weszły w życie (27 marca 2023)Opublikowano jednolity tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (22 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony