Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Priorytety prezesa Wód Polskich

Opłaty zmienne w roku 2018 będą podwójne, wzór wniosku taryfowego pojawi się w ciągu kilku dni, a Wody Polskie zachęcają do składania reklamacji w sprawie wysokości opłat - m.in. tego dowiedzieliśmy się z pierwszej konferencji prezesa Wód Polskich.

   Powrót       02 lutego 2018       Woda   

W czwartek, w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca i zastępca prezesa Wód Polskich ds. usług wodnych Mateusz Balcerowicz zorganizowali swoją pierwszą konferencję. Choć prezes zaapelował o „100 dni spokoju”, poinformował o najbardziej istotnych dla organizacji kwestiach.

Priorytetem wyższe płace

Jeśli chodzi o priorytety Wód Polskich, kluczowe jest zakończenie inwestycji, które już zostały rozpoczęte. Skutkiem reorganizacji zarządzania wodami jest kilkaset spraw administracyjnych oczekujących w każdej jednostce na rozwiązanie. Sprawa musi potrwać.

Inna paląca kwestia to poprawa warunków finansowych pracowników terenowych, których wynagrodzenia od lat pozostają na niskim poziomie. Równolegle prezes planuje wprowadzić limity dla dyrektorów RZGW, jeśli chodzi o środki przeznaczane na wynagrodzenia. Mimo ponad 58 mln zł deficytu przedsiębiorstwa, Daca zapewnia, że „to nie będzie wpływało na realizację naszych bardzo ważnych zadań”. Do kasy gospodarstwa już wpływają pierwsze środki.

Wzór wniosku taryfowego na dniach

Obecny na konferencji rzecznik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiedział, że rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostanie opublikowane w przyszłym tygodniu. W projekcie uwzględniono niemal 90 proc. zgłoszonych uwag. Dotyczy to uwag zgłoszonych przede wszystkim przez samorządy, ale podobno także tych od branży wod-kan.

Podwójne opłaty zmienne w roku 2018

Wiceprezes Mateusz Balcerowicz przypomina, że mamy obecnie podział na opłaty stałe i opłaty zmienne. Pierwsze są określane na podstawie uzyskanych pozwoleń wodno-prawnych czy zintegrowanych. Mają charakter roczny, a ich wysokość zostanie ogłoszona w lutym. Zainteresowani zostaną bezpośrednio poinformowani o decyzji.

Opłaty zmienne z kolei wynikają z tego, co użytkownik wykorzystuje w konkretnym okresie rozliczeniowym (pobór wody, zrzut ścieków). Poprzez zmiany prawne w tym roku nastąpiła kumulacja i użytkownicy muszą zapłacić podwójnie. - Po pierwsze za rok 2017 w starym systemie wynikającym z prawa ochrony środowiska. Tutaj będą ponosili opłatę na rzecz urzędów marszałkowskich, które później ją relokują (…) na rzecz gmin i powiatów. Natomiast w tym samym czasie wody polskie wdrażają system usług za rok 2018 i on już działa w nowej wersji, przewidzianej przez Prawo wodne - wyjaśnił Balcerowicz. Opłaty mają charakter kwartalny, ich wysokość zostanie podana użytkownikom pod koniec pierwszego kwartału. Będzie obliczana na postawie przeglądu pozwoleń wodno-prawnych albo przeprowadzonej przez pracowników kontroli gospodarowania wodami. Wiceprezes jednak zachęca do zgłaszania swoich uwag i korzystania z możliwości reklamacji. - Liczymy, że użytkownicy wód będą – w toku wystawianych informacji – także się z nami kontaktowali i współpracowali przy wystawianiu tych opłat – podkreślił.

Ochrona środowiska na równi z żeglugą

W związku z dotychczasowym obszarem działalności prezesa zapytaliśmy o jego zaangażowanie w ochronę środowiska. Odniósł się przede wszystkim do wymogów prawnych, które będzie realizować. - Chciałbym powiedzieć, że sprawy inwestycji śródlądowych dróg wodnych, jak również sprawy ochrony środowiska i ochrony przyrody będą w Wodach Polskich traktowane równorzędnie – zapewnił. Jako istotną kwestię środowiskową wymienił obowiązek doprowadzenia do odpowiedniego stanu jakości wód.

100 dni na zmianę mentalności?

Prezes zaapelował, aby dać Wodom Polskim czasu na wdrożenie się w swoje zadania. Zapewnił, że wszyscy ciężko pracują, by „system jak najbardziej uszczelnić i żeby był jak najbardziej funkcjonalny”. Inny charakter zadań (o szczegółach pisaliśmy tutaj) wymaga też nowego podejścia. - Musimy zmienić mentalność, nie jesteśmy administracją, nie jesteśmy urzędnikami, jesteśmy specyficzną organizacją, która realizuje zadania z pogranicza administracji (...) Proszę o 100 dni spokoju, musimy się skupić przede wszystkim na ciężkiej pracy, żeby móc sprawnie realizować nasze zadania - powiedział.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Raport BGK i IEŚ (10 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony