Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Grade 3 senior researcher The International Institute of Environment and Development IIED
Ultrafioletowe systemy LIT do dezynfekcji wody i ścieków firmy LIT UV

Iwona Koza zorganizuje Wody Polskie

a+a-    Powrót       07 września 2017       Woda   

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstanie 1 stycznia 2018 r.

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wody Polskie powstaną na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Będą jako państwowa osoba prawna realizowały politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie, tzn. na poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. W struktury nowego podmiotu zostaną włączone Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. Wody Polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Ustanowienie nowego Prawa wodnego było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zobowiązania te wynikają z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. „Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Źródło: KZGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mniej swobody w ustalaniu taryf za wodę (12 stycznia 2018)Transport wodny z własnym funduszem (10 stycznia 2018)Drugie życie Prawa wodnego (09 stycznia 2018)Konfederacja Lewiatan: Nowe prawo wodne budzi wiele wątpliwości (04 stycznia 2018)Powołano 27 dyrektorów w Wodach Polskich (04 stycznia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony