Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Radca prawny RZGW w Warszawie
Skandynawskie butelki wielokrotnego użycia z nadrukiem firmy In Play Sp. z o.o. (mojabutelka.pl)

Iwona Koza zorganizuje Wody Polskie

a+a-    Powrót       07 września 2017       Woda   

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Iwona Koza została powołana przez ministra środowiska na stanowisko Pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstanie 1 stycznia 2018 r.

Pełnomocnik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wody Polskie powstaną na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Będą jako państwowa osoba prawna realizowały politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie, tzn. na poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. W struktury nowego podmiotu zostaną włączone Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej. Wody Polskie będą wykonywały prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Ustanowienie nowego Prawa wodnego było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Zobowiązania te wynikają z Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. „Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Źródło: KZGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Senat przyjął ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu mimo złożonej petycji (14 listopada 2017)Wątpliwości interpretacyjne wokół ustawy "antywiatrakowej" (09 listopada 2017)Oszczędzanie wody nie rozwiąże wszystkich problemów (02 listopada 2017)Likwidacja opolskiego WZMiUW (30 października 2017)Sejm za powołaniem nowego regulatora cen wody (30 października 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony