Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Prawo wodne wzmacnia wschodnią flankę

Projekt ustawy przewiduje utworzenie dwóch nowych siedzib Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej: w Lublinie i Rzeszowie. Oznacza to jednocześnie uszczuplenie obszarów zarządzanych przez dzisiejsze urzędy w Warszawie i Krakowie.

   Powrót       26 czerwca 2017       Woda   

Konsekwencją planowanego w projekcie ustawy Prawo wodne podziału obszaru dorzecza Wisły i dodania dwóch nowych regionów wodnych - Bugu oraz Górnej Wschodniej Wisły - będzie stworzenie dwóch nowych siedzib Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). - To element decentralizacji zarządzania polskimi wodami. Dlatego oprócz Zarządu w Krakowie powstanie jeszcze Zarząd w Rzeszowie. Z kolei utworzenie urzędu w Lublinie pozwoli zmniejszyć zbyt duże terytorium obejmowane dziś przez Zarząd w Warszawie - mówił w czwartek w Sejmie wiceminister środowiska Mariusz Gajda. - Na swoich wschodnich rubieżach Regionalne Zarządy nie zawsze działały prawidłowo - argumentował.

Ważna zmiana zdania

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Środowiska podtrzymywało, że nie rozważa utworzenia żadnych dodatkowych siedzib RZGW. W odpowiedzi na poselską interpelację nr 7273(1) resort wskazywał wprost, że rządowe plany nie przewidują powołania dodatkowych siedzib. Na końcu pisma czytamy jednak, że „w toku prac parlamentarnych będzie przeanalizowana kwestia możliwości i uzasadnienia dla zwiększenia liczby regionów wodnych z liczby siedmiu do liczby ośmiu takich jednostek podziału hydrograficznego kraju”. Z przyjętych w ubiegłym tygodniu w Sejmie poprawek do nowego Prawa wodnego wynika, że jednostek będzie ostatecznie nawet nie osiem, ale dziewięć.

Zasługa posłów?

Lubelscy posłowie argumentują, że utworzenie siedziby RZGW w Lublinie zapewni m.in. podniesienie bezpieczeństwa powodziowego na najbardziej newralgicznym odcinku Wisły Środkowej jakim jest Wisła Lubelska, zacieśni współpracę z Ukrainą i Białorusią w zlewni Bugu, a także zwiększy pulę środków finansowych przeznaczanych na stworzenie systemu retencji wodnej w zlewni Wieprza, Krzny, Liwca, Radomki, Pilicy i Bzury. Obecne usytuowanie siedziby w Warszawie, wraz z siedzibą władz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powoduje ich zdaniem niewłaściwe szacowanie potrzeb poszczególnych mniejszych zlewni i niedostateczne finansowanie istotnych dla województwa lubelskiego inwestycji, mających strategiczne znaczenie w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej. Z kolei powstanie nowej siedziby RZGW w Rzeszowie ogłosiła w ubiegłym tygodniu Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Jak przyznała wprost, zmiany są zasługą posłów z regionu, którym udało się wywalczyć taki przepis w nowej ustawie. Utworzenie siedziby na Podkarpaciu ma pomóc przyśpieszyć realizację ważnych inwestycji wodnych, jak m.in. odmulenie rzeszowskiego zalewu. Dotychczas wszystkie sprawy związane z polityką wodną regionu załatwiane były w Krakowie.

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie zakończyli rozpatrywanie projektu na art. 290. Kolejne spotkanie sejmowej podkomisji zaplanowano na wtorek, 27 czerwca, o godz. 12:00. Na 4 lipca zaplanowane jest posiedzenie połączonych komisji sejmowych, które przyjmą przygotowane przez 13-osobową grupę posłów sprawozdanie.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Odpowiedź na interpelację
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i07273-o1.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wypłaty dotacji w programie „Czyste Powietrze” (12 lutego 2024)Dodatkowe 2 mld zł - zwiększenie środków w programie „Energia dla wsi” (12 lutego 2024)NIK: Model finansowania i nadzorowania działalności spółek wodnych do poprawy (12 lutego 2024)Spotkanie w sprawie ochrony wód obszaru Pojezierza Gnieźnieńskiego (06 lutego 2024)Zmiany na dwóch obszarach Natura 2000. MKiŚ publikuje projekty rozporządzeń (23 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony