Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

TGE – transparentna i bezpieczna platforma handlowa
Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii – jako podmiot integrujący branżę oraz miejsce kreowania ceny referencyjnej i centrum rzetelnych informacji rynkowych – plasuje się w czołówce europejskich giełd. Stwarza możliwość handlu energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO₂ oraz towarami rolno-spożywczymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, TGE stale pracuje nad rozwojem swojej oferty produktowej, czego efektem jest m.in. wdrożenie w 2022 r. dwóch nowych indeksów miesięcznych (TGeONSHOREm i TGePVm), bazujących na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych w Polsce.

Giełda angażuje się w wiele inicjatyw, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. W ramach podpisanych porozumień sektorowych przedstawiciele spółki aktywnie uczestniczą w grupach roboczych powołanych na rzecz budowy polskiej gospodarki wodorowej oraz rozwoju krajowego rynku biometanu i biogazu. TGE bierze udział również w wielu projektach, których celem jest budowa wspólnego rynku energii. Aktywnie działa na europejskim Rynku Dnia Następnego SDAC oraz na Rynku Dnia Bieżącego SIDC, może się również poszczycić statusem Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) dla polskiego obszaru cenowego. Stale pracuje także nad zacieśnianiem współpracy w wymiarze regionalnym, czego rezultatem jest m.in. podpisane w kwietniu 2023 r. polsko-mołdawskie porozumienie MoU zakładające wymianę doświadczeń między obydwiema stronami.

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii (TGE) to kluczowa instytucja na krajowej mapie energetycznej. Od ponad 20 lat wdraża innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obrotu produktami energetycznymi i rolnymi, gwarantując bezpieczeństwo zawieranych transakcji na prowadzonych rynkach. Działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i jako jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce posiada zezwolenie na prowadzenie rynku regulowanego. W skład Grupy Kapitałowej TGE, poza Towarową Giełdą Energii, wchodzą także Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz InfoEngine. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony