Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Pozyskaj środki na inwestycje z Grupą Kapitałową „Business Consulting Group”
Business Consulting Group

Oferujemy kompleksowe doradztwo głównie w zakresie pozyskania dofinansowania ze środków unijnych i krajowych na projekty obejmujące następujące obszary: odnawialne źródła energii (biogazownie rolnicze, fotowoltaika, energia wiatrowa, efektywność energetyczna, elektromobilność), wdrażanie innowacyjnych technologii, projekty badawczo-rozwojowe B+R, promocję przedsiębiorstw i eksportu.

Nasza oferta obejmuje:

Etap przygotowania i profilowania projektu
 • Przeprowadzenie analizy możliwości pozyskania dofinansowania w ramach dostępnych i planowanych środków unijnych i/lub krajowych;
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi w ramach konkursu, do którego aplikuje projekt;
 • Pomoc w przygotowaniu i weryfikacji załączników do wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do wybranego konkursu;
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji punktacji dla projektu zgodnie z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej w konkursie, do którego będzie składany projekt;
 • Zapewnienie terminowego złożenia wniosku i dochowanie wszelkiej staranności w celu skutecznego pozyskania wsparcia;
 • Nadzór nad uzupełnieniami na etapie oceny wniosku;
 • Wsparcie doradcze w przygotowaniu dokumentacji, niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z instytucją wdrażającą.

Etap zarządzania projektem

 • Rozliczanie i stały monitoring procesu realizacji projektu warunkujący otrzymanie płatności zakontraktowanych w umowie z instytucją wdrażającą;
 • Konsultacje na etapie kompletowania załączników do wniosków o płatność pośrednią;
 • Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy/dostawcy;
 • Przygotowanie wniosku o płatność końcową w celu rozliczenia finansowego projektu.

Etap rozliczenia końcowego projektu

 • uczestniczymy nie tylko w rozliczeniu finansowym i sprawozdawczym ale również w kontroli realizowanej przez instytucje wdrażające na zakończenie projektu.

Business Consulting Group

Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” sp. z o. o. (BCG) to firma z 19-letnim doświadczeniem w branży doradztwa unijnego. Organizacja Firmy oraz profesjonalizm doradców przyczynia się do skuteczności jej działania. W latach 2005-2023 pozyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 4,3 mld zł ze środków unijnych i krajowych (w ramach różnych programów wdrażanych na poziomie krajowym i regionalnym). W magazynie branżowym „Fundusze Europejskie” Firma znajduje się w czołówce w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych. Taki sukces to wynik naszych wnikliwych analiz przed rekomendowaniem projektu do właściwego konkursu i przygotowaniem wniosku. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Doradztwo i szkolenia środowiskowe »
▲  Do góry strony