Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.11.2022 26 listopada 2022

Temat Miesiąca: Recykling Pod patronatem Interseroh

Wobec coraz intensywniejszych dążeń do racjonalnego gospodarowania surowcami, redakcja Teraz Środowisko postanowiła sprawdzić kondycję recyklingu w Polsce. Wśród treści infografika ukazująca m.in. udział recyklingu w metodach zagospodarowania odpadów, artykuł o roli recyklingu w GOZ i umiejscowienie go w kontekście prac nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Przede wszystkim zaś, prezentujemy głos przedstawicieli branży, którzy wskazują wyzwania i proponują rozwiązania w realizacji celów recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów.

Na otwarcie

Recykling a ROP

Innowacje

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Stena Recycling Sp. z o.o.
Architektura miejska z recyklingu łopat wiatraków
GP Renewables Group
Sprytny sposób na bioodpady – maszyna kompostująca Oklin
Interzero Organizacja Odzysku

Wyzwania i perspektywy

Usługi dla recyklingu

CYRKL - cyfrowa platforma handlu odpadami i surowcami wtórnymi, Cyrkularne Skany Odpadów
Cyrkl.com
E-learning dla firm ”Od odpadów do zasobów”
Stena Recycling Sp. z o.o.
Optymalizacja zarządzania odpadami
Stena Recycling Sp. z o.o.