Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Czy zawartość recyklatu w opakowaniach będzie obowiązkowa?

Stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope apeluje o określenie unijnego celu obowiązkowej zawartości recyklatu w opakowaniach na poziomie 30 proc., potwierdzając jednocześnie zaangażowanie przemysłu w zamykanie obiegu materiałów zgodnie z unijną strategią Circular Economy.

   Powrót       27 września 2021       Odpady       Artykuł promocyjny   
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska
Dyrektor Zarządzająca Fundacja PlasticsEurope Polska

Poprzez flagową inicjatywę sprzed kilku lat – Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ) – Unia Europejska przyjęła bardzo ambitne plany zmierzające do redukcji obciążenia środowiska naturalnego bez uszczerbku dla rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców. Wspólnym celem wszystkich działań w ramach GOZ jest zwiększenie stopnia zawrócenia do obiegu gospodarczego wyrobów i materiałów, by w efekcie zmniejszyć ilość generowanych odpadów. Pod uwagę bierze się tu procesy naprawy wyrobów i/lub dostosowania ich do nowych funkcji i/lub użytkowników oraz procesy recyklingu, w których odzyskuje się materiały konstrukcyjne w celu ich ponownego wykorzystania do produkcji nowych wyrobów.

Jak zagospodarowujemy odpady z tworzyw sztucznych?

Tworzywa sztuczne zostały wskazane w dokumentach pakietu GOZ jako materiały, które mają duży wpływ na skuteczne zamykanie obiegu surowców, gdyż dzięki swojej różnorodności i wszechstronności, są niezwykle popularnym, wydajnym i praktycznym materiałem konstrukcyjnym. Jednak w przypadku niektórych zastosowań, np. opakowań plastikowych, powszechne wykorzystanie i masowa produkcja pociąga za sobą duże wyzwania związane z pełnym zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych.

Wg danych PlasticsEurope w 2018 roku w Europie zebrano 29,1 mln ton odpadów tworzyw sztucznych (w tym 17,8 mln ton odpadów opakowaniowych), z czego 32 proc. (9,4 mln ton) zostało przekazane do recyklingu, 43 proc. do instalacji odzysku energetycznego, a pozostałe 25 proc. zostało poddane składowaniu. Jak wynika z naszego raportu „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym(1)”, obecnie na rynek europejski trafia tylko niewiele ponad 4 mln ton recyklatów, czyli odzyskanych tworzyw sztucznych, które mogą ponownie zostać użyte do produkcji wyrobów. Powyższe dane wskazują, że należy znacznie zwiększyć stopień ponownego wykorzystania tych materiałów. W dążeniu do poprawy sytuacji Komisja Europejska zainicjowała powstanie porozumienia Circular Plastics Alliance (CPA), które objęło swoim zasięgiem interesariuszy z całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych. Celem porozumienia jest wypracowanie praktycznych rozwiązań dla zwiększenia europejskiego rynku dla recyklatów tworzyw sztucznych do poziomu 10 mln ton w roku 2025. Oznacza to konieczność znacznego zwiększenia dostępności na rynku recyklatów o jakości nieustępującej surowcom oryginalnym (virgin), tak aby wprowadzający na rynek wyroby w opakowaniach (w tym żywność i napoje) mogli w pełni korzystać z możliwości, jakie oferują nowoczesne materiały polimerowe w produkcji opakowań.

Obligatoryjna zawartość recyklatu – wybór czy konieczność?

Z konkluzji prac CPA wynika, że ze względu na ograniczenia recyklingu mechanicznego (obecnie wiele strumieni odpadów zawierających tworzywa sztuczne nie nadaje się do recyklingu) do osiągnięcia docelowego poziomu 10 mln ton recyklatów konieczne będzie wykorzystanie różnych technologii recyklingu, w tym recyklingu chemicznego. W procesach recyklingu chemicznego odpady tworzyw sztucznych przekształcane są do prostych substancji chemicznych (np. monomery, mieszanina węglowodorów). Są one następnie wykorzystywane w petrochemicznych procesach wielkoprzemysłowych do wytwarzania nowych tworzyw sztucznych (zastępując surowce pochodzące z ropy naftowej).

Ustanowienie obowiązkowej zawartości recyklatu w wyrobach (Material Recycled Content) wg unijnego legislatora, ale i wielu innych interesariuszy, to jedna z możliwości stymulacji popytu na recyklat. Przepisy o obowiązkowej zawartości recyklatu wprowadzono już dla butelek na napoje wykonanych z PET (Dyrektywa Single Use Plastics), a rynki zareagowały bardzo dużym wzrostem popytu na recyklat PET. Komisja Europejska podjęła prace nad objęciem podobnym obowiązkiem obligatoryjnej zawartości recyklatu innych grup wyrobów opakowaniowych z tworzyw, w planach są także wyroby budowlane i dla przemysłu motoryzacyjnego.

Producenci tworzyw sztucznych wcielają GOZ w życie

Europejska branża tworzyw sztucznych popiera założenia GOZ, mając świadomość, że tworzywa sztuczne stanowią cenny materiał do ponownego wykorzystania, którego nie wolno marnować poprzez składowanie czy wręcz porzucanie np. w lasach. Dlatego producenci, przetwórcy i recyklerzy tworzyw sztucznych intensywnie rozwijają nowe technologie, w tym recyklingu, związane z zawracaniem tworzyw sztucznych do obiegu gospodarczego. Dodatkowo stowarzyszeni w PlasticsEurope producenci tworzyw sztucznych na początku września br. wezwali do określenia unijnego celu obowiązkowej zawartości recyklatu we wszystkich opakowaniach z tworzyw sztucznych na poziomie 30 proc. do roku 2030, zwracając uwagę, że tylko mocny sygnał ze strony legislatora będzie skutecznym impulsem do rozwoju rynku recyklatów, a firmom inwestującym w nowe technologie recyklingu da poczucie stabilnego środowiska ekonomicznego. Jednocześnie wymagane będzie wsparcie ze strony instytucji europejskich, m.in. jasne i harmonijne regulacje prawne, w tym pełne uznanie recyklingu chemicznego jako elementu umożliwiającego osiągniecie wskazanych w pakiecie GOZ celów, np. w zakresie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.

Przemysł ma nadzieję, że zakomunikowane przez członków PlasticsEurope w maju 2021 r. inwestycje w technologie recyklingu chemicznego (7,2 mld euro do roku 2030) dadzą efekt w postaci dodatkowych 3,4 mln ton rocznie wysokiej jakości surowców wtórnych (recyklatów) pochodzących właśnie z recyklingu chemicznego.

dr inż. Anna Kozera-Szałkowska

Dyrektor Zarządzająca, Fundacja PlasticsEurope Polska

PlasticsEurope PolskaArtykuł powstał ze współpracy z Fundacją PlasticsEurope Polska

Przypisy

1/ Raport dostępny jest tutaj:
https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/2403-tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

30% recyklatów w butelkach PET od 2030 r. Jak się przygotować? Głos z branży opakowaniowej (21 czerwca 2024)Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o prawie do naprawy (03 czerwca 2024)Rada UE przyjęła przepisy ws. ekoprojektowania (28 maja 2024)Tworzywa sztuczne w Polsce: spada produkcja, ale rosną inwestycje. 7,4 mld zł w 2023 r. (21 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony