Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/92 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/92 z dnia 21 stycznia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 w odniesieniu do metod gromadzenia danych oraz formatu stosowanego do zgłaszania biernie poławianych odpadów

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/91 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/91 z dnia 21 stycznia 2022 r. określające kryteria wskazujące, czy na danym statku powstaje zmniejszona ilość odpadów, a odpadami gospodaruje się w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska zgodnie z dyrektywą Parlamentu (...)

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/90 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/90 z dnia 21 stycznia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 w odniesieniu do szczegółowych elementów unijnego ukierunkowanego mechanizmu opartego na analizie ryzyka na potrzeby (...)

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/89 z dnia 21 stycznia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 w odniesieniu do metody, którą należy stosować do obliczania dostatecznej pojemności magazynowania

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2468 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2375 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.

Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2365 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi

Decyzja z dnia 17 grudnia 2021

2021/2267 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/2267 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiająca format zgłaszania danych i informacji na temat zebranych odpadów pochodzących ze stosowania wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów wprowadzanych do obrotu w połączeniu z wyrobami tytoniowymi

Decyzja z dnia 16 grudnia 2021

2021/2252 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/2252 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję 94/741/WE dotyczącą kwestionariuszy stanowiących podstawę sprawozdań państw członkowskich w sprawie wykonania niektórych dyrektyw w sektorze odpadów

Rozporządzenie z dnia 26 listopada 2021

Dz. U. 2021 poz. 2245 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych