Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 22 marca 2024

2024/917 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/917 z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/92 w odniesieniu do niektórych wymogów sprawozdawczych w zakresie informacji dotyczących biernie poławianych odpadów

Traktat z dnia 13 marca 2024

2024/884 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/884 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 433 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2024

2024/288 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/288 z dnia 18 stycznia 2024 r. dotyczące częstotliwości kontroli drewnianych materiałów opakowaniowych do przewożenia, ochrony lub zabezpieczania określonych towarów z niektórych państw trzecich

Opinia z dnia 14 grudnia 2023

C/2023/1512 OPINIA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2023 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z fazy 1 demontażu elektrowni jądrowej Santa María de Garoña w prowincji Burgos, Hiszpania

Opinia z dnia 14 grudnia 2023

C/2023/1511 OPINIA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2023 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z przypowierzchniowego repozytorium odpadów o bardzo niskim poziomie radioaktywności Olkiluoto znajdującego się na terenie obiektu Olkiluoto w Finlandii

Opinia z dnia 14 grudnia 2023

C/2023/1510 OPINIA KOMISJI z dnia 14 grudnia 2023 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z kompleksu obiektów trwałego składowania Olkiluoto (zakład hermetyzacji wypalonego paliwa jądrowego i repozytorium w głębokich warstwach geologicznych) (...)

Rozporządzenie z dnia 09 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 2686 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Rozporządzenie z dnia 09 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 2683 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Rozporządzenie z dnia 07 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 2679 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami