Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2021

2021/770 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) 2021/770 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, w sprawie środków w celu (...)

Opinia z dnia 19 kwietnia 2021

2021/C 136/01 OPINIA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca planu gospodarowania przed składowaniem odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku likwidacji i demontażu obiektu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych Maišiagala zlokalizowanego na Litwie (Jedynie tekst (...)

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 779 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2021

M.P 2021 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie z dnia 19 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2361 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 09 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2255 Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 05 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2246 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności

Decyzja z dnia 24 listopada 2020

2020/1829 DECYZJA RADY (UE) 2020/1829 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia, w imieniu Unii Europejskiej, propozycji poprawek do załącznika IV i niektórych pozycji w załącznikach II i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów (...)