Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2361 Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 09 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2255 Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 05 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2246 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru sprawozdania o marnowanej żywności oraz wzoru zbiorczego sprawozdania o marnowanej żywności

Decyzja z dnia 24 listopada 2020

2020/1829 DECYZJA RADY (UE) 2020/1829 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przedstawienia, w imieniu Unii Europejskiej, propozycji poprawek do załącznika IV i niektórych pozycji w załącznikach II i IX do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów (...)

Zarządzenie z dnia 23 listopada 2020

Dz. Urz. MKiŚ 2020 poz. 16 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami

Obwieszczenie z dnia 19 listopada 2020

M.P 2020 poz. 1197 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym za lata 2018–19

Rozporządzenie z dnia 07 listopada 2020

Dz. U. 2020 poz. 2035 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Komunikat z dnia 06 listopada 2020

2020/C 375/01 Zawiadomienie Komisji Selektywne zbieranie niebezpiecznych odpadów z gospodarstw domowych (2020/C 375/01) SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 2 2. NAJLEPSZE PRAKTYKI DOTYCZĄCE ZBIERANIA NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW Z GOSPODARSTW DOMOWYCH 3 2.1. Produkty chemii (...)

Obwieszczenie z dnia 27 października 2020

Dz. U. 2020 poz. 2056 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Uchwała z dnia 21 października 2020

M.P 2020 poz. 1070 Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 21 października 2020 r. w sprawie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”