Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Opinia z dnia 11 marca 2020

2020/C 81/01 OPINIA KOMISJI z dnia 9 marca 2020 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych pochodzących z obiektu tymczasowego składowania Krümmel L-ILW położonego w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn w Niemczech (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (...)

Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020

Dz. Urz. MK 2019 poz. 150 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Decyzja wykonawcza z dnia 22 stycznia 2020

2020/95 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/95 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2323 ustanawiającą europejski wykaz zakładów recyklingu statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Opinia z dnia 15 stycznia 2020

2020/C 13/01 OPINIA KOMISJI z dnia 14 stycznia 2020 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z likwidacją i demontażem części elektrowni jądrowej Neckarwestheim GKN-II położonej w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w Niemczech (Jedynie (...)

Rozporządzenie z dnia 02 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019

Dz. U. 2020 poz. 3 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2531 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2414 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Decyzja wykonawcza z dnia 28 listopada 2019

2019/2000 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2000 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiająca format zgłaszania danych dotyczących odpadów żywności oraz przekazywania sprawozdań z kontroli jakości zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (notyfikowana jako dokument nr (...)