Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Odpady

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 07 czerwca 2021

2021/C 216/01 ZAWIADOMIENIE KOMISJI – Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (2021/C 216/01) SPIS (...)

Obwieszczenie z dnia 04 czerwca 2021

M.P 2021 poz. 535 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Opinia z dnia 03 czerwca 2021

2021/C 221/01 OPINIA KOMISJI z dnia 3 czerwca 2021 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w elektrowni Sizewell C (dwa reaktory EPR) położonej w hrabstwie Suffolk w Zjednoczonym Królestwie (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 31 maja 2021

2021/958 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/958 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiająca format zgłaszania danych i informacji dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w państwach członkowskich i format sprawozdania (...)

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 906 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Uchwała z dnia 06 maja 2021

M.P 2021 poz. 509 Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2021

2021/770 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) 2021/770 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, w sprawie środków w celu (...)

Opinia z dnia 19 kwietnia 2021

2021/C 136/01 OPINIA KOMISJI z dnia 16 kwietnia 2021 r. dotycząca planu gospodarowania przed składowaniem odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku likwidacji i demontażu obiektu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych Maišiagala zlokalizowanego na Litwie (Jedynie tekst (...)

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 888 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 779 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach