Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 13 marca 2023

Dz. Urz. MI 2023 poz. 10 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Zalecenie z dnia 08 marca 2023

2023/550 ZALECENIE KOMISJI (UE) 2023/550 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie krajowych programów wsparcia na rzecz planowania zrównoważonej mobilności miejskiej

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rozporządzenie z dnia 01 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Zarządzenie z dnia 20 stycznia 2023

Dz. Urz. MI 2023 poz. 2 Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw wsparcia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Decyzja z dnia 23 grudnia 2022

Dz. Urz. MI 2022 poz. 41 Decyzja nr 21 Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Rozporządzenie z dnia 07 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2535 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2609 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Zarządzenie z dnia 19 października 2022

M.P. 2022 poz. 1040 Zarządzenie nr 342 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rozporządzenie z dnia 07 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2158 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru