Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Sprostowanie z dnia 30 kwietnia 2021

2020/740 Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (...)

Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021

2021/662 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/662 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia (...)

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 717 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Decyzja z dnia 07 kwietnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 19 Decyzja nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 688 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Ustawa z dnia 30 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 780 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 30 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 720 Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 26 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Obwieszczenie z dnia 19 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 675 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów (...)

Zarządzenie z dnia 17 marca 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 13 Zarządzenie nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu w sektorze transportu