Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 139 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Zarządzenie z dnia 21 grudnia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 57 Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i powołania Pełnomocnika Ministra Infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych

Stanowisko z dnia 10 grudnia 2021

2021/C 499/02 Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 37/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy

Rozporządzenie z dnia 06 grudnia 2021

2021/2157 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2157 z dnia 6 grudnia 2021 r. wszczynające przegląd rozporządzeń wykonawczych (UE) 2021/1266 i (UE) 2021/1267, rozszerzających odpowiednio ostateczne cło antydumpingowe i wyrównawcze na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady, (...)

Ustawa z dnia 02 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2269 Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 02 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1133 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2022

Rozporządzenie z dnia 24 listopada 2021

Dz. U. 2021 poz. 2334 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Rozporządzenie z dnia 24 listopada 2021

Dz. U. 2021 poz. 2247 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru

Ustawa z dnia 17 listopada 2021

Dz. U. 2021 poz. 2165 Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Stanowisko z dnia 09 listopada 2021

37/2021 STANOWISKO RADY (UE) NR 37/2021 W PIERWSZYM CZYTANIU w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy Przyjęte (...)