Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 08 maja 2024

2024/1273 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1273 z dnia 7 maja 2024 r. kończąca dochodzenie w sprawie możliwego obchodzenia, przez przywóz biodiesla wysyłanego z Chińskiej Republiki Ludowej i Zjednoczonego Królestwa, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzący z Chińskiej (...)

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 705 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 728 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2024

2024/1257 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1257 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, w odniesieniu do emisji (...)

Rozporządzenie z dnia 08 marca 2024

2024/841 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/841 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu rowerów elektrycznych (...)

Rozporządzenie z dnia 08 marca 2024

2024/820 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/820 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie statusu podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący w odniesieniu do ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu rowerów elektrycznych (...)

Rozporządzenie z dnia 05 marca 2024

2024/785 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/785 z dnia 5 marca 2024 r. poddające rejestracji przywóz nowych pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym przeznaczonych do przewozu osób pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej

Decyzja z dnia 05 marca 2024

2024/766 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/766 z dnia 1 marca 2024 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1119 w odniesieniu do obliczania ograniczenia emisji CO2 oraz błędu statystycznego w przypadku niektórych hybrydowych elektrycznych samochodów osobowych niedoładowywanych (...)

Obwieszczenie z dnia 01 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 326 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym, w tym sposobu jej oznaczania

Sprostowanie z dnia 26 lutego 2024

2023/2405 Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2405 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego (ReFuelEU Aviation) ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2023/2405, (...)