Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 17 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 590 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych i ich (...)

Rozporządzenie z dnia 04 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej

Ustawa z dnia 13 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 400 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 09 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 462 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2538 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2526 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2526 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2493 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Uchwała z dnia 02 grudnia 2019

M.P 2019 poz. 1167 Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy o administrowaniu między Rzecząpospolitą Polską, działającą przez Ministra Klimatu, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju w (...)

Rozporządzenie z dnia 07 listopada 2019

2019/1939 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1939 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do pomocniczych strategii emisji (AES), dostępu do informacji z OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, pomiaru emisji w (...)