Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 21 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie (...)

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 851 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich

Decyzja wykonawcza z dnia 03 kwietnia 2019

2019/582 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/582 z dnia 3 kwietnia 2019 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów nowych lekkich pojazdów użytkowych w roku kalendarzowym (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 03 kwietnia 2019

2019/583 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/583 z dnia 3 kwietnia 2019 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych w roku kalendarzowym 2017 oraz dla (...)

Zarządzenie z dnia 03 kwietnia 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie Wytycznych do planów osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych oraz infrastruktury portowej i transportu morskiego

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 710 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym