Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.02.2021 27 lutego 2021

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 05 lutego 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 8 Decyzja nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Decyzja wykonawcza z dnia 04 lutego 2021

2021/136 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/136 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2019/1119 w sprawie zatwierdzenia energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystującego diody elektroluminescencyjne do stosowania w pojazdach wyposażonych w (...)

Rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 225 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Decyzja z dnia 25 stycznia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 4 Decyzja nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M027 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), sporządzonej w Genewie (...)

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Decyzja z dnia 13 stycznia 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 2 Decyzja nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 264 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym

Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020

Dz. U. 2021 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego