Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 05 listopada 2019

Dz. U. 2019 poz. 2143 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

Decyzja wykonawcza z dnia 31 października 2019

2019/1861 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1861 z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/587 w celu wyjaśnienia, czy zakres tej decyzji wykonawczej obejmuje oświetlenie zewnętrzne LED montowane w niektórych hybrydowych pojazdach elektrycznych (...)

Rozporządzenie z dnia 31 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2142 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie

Uchwała z dnia 24 września 2019

M.P 2019 poz. 1054 Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”

Rozporządzenie z dnia 19 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1825 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów

Uchwała z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 1016 Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku”

Rozporządzenie z dnia 13 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1787 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1979 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 31 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1901 Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1568 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej