Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 22 lipca 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 33 Decyzja nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Stanowisko z dnia 08 lipca 2021

2021/C 273/02 Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 32/2021 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) (2021/C 273/02) I.   WPROWADZENIE

Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1354 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2021

2021/1258 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym (...)

Decyzja z dnia 21 czerwca 2021

2021/1055 DECYZJA RADY (UE) 2021/1055 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Konferencji Umawiających się Stron Konwencji o zbieraniu, składowaniu i odbiorze odpadów wytwarzanych w trakcie żeglugi po Renie i innych (...)

Rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1305 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu (...)

Decyzja z dnia 18 czerwca 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 31 Decyzja nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Stanowisko z dnia 14 czerwca 2021

2021/C 273/01 STANOWISKO RADY (UE) NR 32/2021 W PIERWSZYM CZYTANIU w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) Przyjęte przez Radę w dniu 14 czerwca 2021 r. (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 czerwca 2021

2021/941 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/941 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające szczególną procedurę identyfikacji pojazdów ciężkich certyfikowanych jako pojazdy specjalistyczne, ale niezarejestrowanych jako takie, oraz stosowanie korekt do średnich rocznych (...)