Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 13 września 2023

2023/1805 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1805 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE

Rozporządzenie z dnia 13 września 2023

2023/1804 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE

Sprostowanie z dnia 24 sierpnia 2023

2023/1623 Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2023/1623 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wartości odnoszących się do wyników producentów i grup producentów nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych na rok kalendarzowy 2021 oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1642 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Rezolucja z dnia 11 sierpnia 2023

2023/C 283/22 P9_TA(2023)0039 Normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dla lekkich pojazdów użytkowych Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) (...)

Rezolucja z dnia 11 sierpnia 2023

2023/C 283/11 P9_TA(2023)0058 Opracowanie unijnej strategii transportu rowerowego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie opracowania unijnej strategii transportu rowerowego (2022/2909(RSP))

Dyrektywa wykonawcza z dnia 03 sierpnia 2023

2023/1623 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1623 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wartości odnoszących się do wyników producentów i grup producentów nowych samochodów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych na rok kalendarzowy 2021 oraz wartości, które należy (...)

Rozporządzenie z dnia 02 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1651 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów

Zarządzenie z dnia 02 sierpnia 2023

M.P. 2023 poz. 804 Zarządzenie nr 300 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Programu Centralny Port Komunikacyjny

Rozporządzenie z dnia 07 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1361 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2024