Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 58 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 grudnia 2018

2018/2043 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2043 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1153 w celu wyjaśnienia warunków badań WLTP i zapewnienia monitorowania danych dotyczących homologacji typu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 grudnia 2018

2018/2042 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2042 z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1152 w celu wyjaśnienia warunków badań WLTP i zapewnienia monitorowania danych dotyczących homologacji typu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2393 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2514 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów zgłoszeń dokonywanych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych przez operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz operatora stacji gazu ziemnego

Obwieszczenie z dnia 07 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2353 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach

Decyzja wykonawcza z dnia 29 listopada 2018

2018/1876 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1876 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011, technologii stosowanej w wysokosprawnych alternatorach 12-woltowych przeznaczonych do stosowania w lekkich (...)

Rozporządzenie z dnia 16 listopada 2018

2018/1707 Regulamin nr 92 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji nieoryginalnych zamiennych układów tłumiących wydechu (NORESS) w pojazdach kategorii L1, L2, L3, L4 oraz L5 w odniesieniu do ich emisji dźwięku (...)

Rozporządzenie z dnia 16 listopada 2018

2018/1705 Regulamin nr 63 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L1 w odniesieniu do emisji dźwięku [2018/1705]

Rozporządzenie z dnia 16 listopada 2018

2018/1704 Regulamin nr 9 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L2, L4 oraz L5 w odniesieniu do emisji dźwięku [2018/1704]