Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

Najnowsze akty prawne: Transport

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1568 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej

Rozporządzenie z dnia 08 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1274 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Rozporządzenie z dnia 08 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1270 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Decyzja wykonawcza z dnia 28 czerwca 2019

2019/1119 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1119 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystującego diody elektroluminescencyjne do stosowania w pojazdach wyposażonych w silnik spalinowy wewnętrznego spalania i (...)

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1316 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Dyrektywa europejska z dnia 20 czerwca 2019

2019/1161 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Sprostowanie z dnia 19 czerwca 2019

83 Sprostowanie do regulaminu nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik [2019/253] ( Dziennik Urzędowy Unii (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 17 czerwca 2019

2019/1094 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1094 z dnia 17 czerwca 2019 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na podstawie dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (notyfikowana jako (...)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1466 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 29 maja 2019

2019/987 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/987 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej (...)