Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Zarządzenie z dnia 20 stycznia 2023

M.P. 2023 poz. 107 Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2671 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r.

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2430 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

Rozporządzenie z dnia 26 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2217 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Obwieszczenie z dnia 18 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2427 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 07 października 2022

2022/1953 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1953 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2020

Rozporządzenie z dnia 03 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2131 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Decyzja wykonawcza z dnia 26 września 2022

2022/1655 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1655 z dnia 26 września 2022 r. uznająca sprawozdanie zawierające informacje na temat typowych emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy soi w Argentynie na podstawie art. 31 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...)

Decyzja z dnia 20 września 2022

2022/1660 DECYZJA RADY (UE) 2022/1660 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu (...)