Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 14 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Rozporządzenie z dnia 08 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 1931 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji (...)

Decyzja z dnia 04 września 2019

2019/1565 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1565 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Działania w obliczu kryzysu klimatycznego” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6388) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1877 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

Obwieszczenie z dnia 05 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1447 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Ustawa z dnia 04 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1501 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Decyzja z dnia 03 lipca 2019

2019/1183 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1183 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „A price for carbon to fight climate change” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4973) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1159 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1211 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym