Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2021

2021/1119 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

Zarządzenie z dnia 25 czerwca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 52 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego

Decyzja wykonawcza z dnia 31 maja 2021

2021/927 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/927 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 3745) (Tekst mający (...)

Komunikat z dnia 17 maja 2021

2021/C 187/02 KOMUNIKAT KOMISJI Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2020 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego system handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (2021/C 187/02) 1.   WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 1047 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wytyczne z dnia 15 kwietnia 2021

2021/67 Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (1) WPROWADZENIE

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 12 marca 2021

2021/447 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/447 z dnia 12 marca 2021 r. określające zmienione wartości wskaźników emisyjności na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021–2025 zgodnie z art. 10a ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego (...)

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 332 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Zarządzenie z dnia 20 stycznia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 6 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza