Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 30 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1200 Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Komunikat z dnia 30 grudnia 2021

2021/C 528/01 Komunikat Komisji uzupełniający Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. „ZAŁĄCZNIK II Wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej i roczne stopy redukcji dla produktów, (...)

Uchwała z dnia 09 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1179 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wezwania państw Unii Europejskiej do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i podjęcia działań na rzecz reformy

Ustawa z dnia 01 października 2021

Dz. U. 2021 poz. 2127 Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Zawiadomienie z dnia 16 września 2021

2021/C 373/01 ZAWIADOMIENIE KOMISJI — Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01) ZASTRZEŻENIE PRAWNE:

Komunikat z dnia 05 sierpnia 2021

M.P 2021 POZ. 760 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2021

M.P 2021 POZ. 756 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji (...)

Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2021

2021/1119 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

Zarządzenie z dnia 25 czerwca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 52 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego

Rozporządzenie delegowane z dnia 04 czerwca 2021

2021/2139 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza (...)