Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 30 marca 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 20 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Opinia z dnia 20 grudnia 2019

2019 Nota dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Decyzja z dnia 05 grudnia 2019

2019/2207 DECYZJA RADY (UE) 2019/2207 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 39. posiedzeniu Organu Wykonawczego Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w odniesieniu do niektórych zmian (...)

Decyzja z dnia 21 listopada 2019

2019/2106 DECYZJA RADY (UE) 2019/2106 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami (...)

Rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019

Dz. U. 2019 poz. 2266 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu

Obwieszczenie z dnia 14 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2158 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Rozporządzenie z dnia 08 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 1931 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji (...)

Decyzja z dnia 04 września 2019

2019/1565 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1565 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Działania w obliczu kryzysu klimatycznego” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6388) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1877 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego