Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Powietrze i klimat

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zalecenie z dnia 16 czerwca 2022

2022/C 243/04 ZALECENIE RADY z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie zapewnienia sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej

Zalecenie z dnia 16 czerwca 2022

2022/C 243/01 ZALECENIE RADY z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie uczenia się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju

Decyzja wykonawcza z dnia 08 czerwca 2022

2022/919 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/919 z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/381/WE w odniesieniu do kwestionariusza do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Decyzja z dnia 07 kwietnia 2022

2022/997 DECYZJA RADY (UE) 2022/997 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas dziesiątego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosku (...)

Obwieszczenie z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1092 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Obwieszczenie z dnia 03 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 673 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Rozporządzenie z dnia 22 lutego 2022

Dz. U. 2022 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Komunikat z dnia 30 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1200 Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Komunikat z dnia 30 grudnia 2021

2021/C 528/01 Komunikat Komisji uzupełniający Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. „ZAŁĄCZNIK II Wskaźniki efektywności zużycia energii elektrycznej i roczne stopy redukcji dla produktów, (...)