Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 16 maja 2019

2019/C 167/04 KOMUNIKAT KOMISJI Publikacja całkowitej liczby uprawnień do emisji znajdujących się w obiegu w 2018 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (2019/C 167/04) 1.   Wprowadzenie

Zawiadomienie z dnia 06 maja 2019

2019/C 154/06 Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r. (2019/C 154/06) 1. Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do każdego przedsiębiorstwa, które chce zadeklarować wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów (...)

Zawiadomienie z dnia 06 maja 2019

2019/C 154/03 Zawiadomienie o procedurze przetargowej dotyczącej udzielenia koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów na lądzie (2019/C 154/03)

Decyzja z dnia 30 kwietnia 2019

2019/720 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/720 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Koniec zwolnienia od podatku za paliwo lotnicze w Europie” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3250) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Decyzja z dnia 30 kwietnia 2019

2019/719 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/719 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Szybkie, sprawiedliwe i skuteczne rozwiązanie problemu zmiany klimatu” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3246) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 7 Poz. 7 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 808 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 25 kwietnia 2019

2019/661 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów

Decyzja z dnia 25 kwietnia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 19 Decyzja Nr 15 Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny, na rok 2019