Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 19 marca 2019

2019/446 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/446 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów (...)

Zarządzenie z dnia 15 marca 2019

Dz. Urz. MPiT 2019 poz. 6 Zarządzenie Nr 6 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw przemysłowych regulacji energetycznych

Zarządzenie z dnia 15 marca 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 13 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ogólnej kwoty połowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2019

Rozporządzenie z dnia 08 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Rozporządzenie z dnia 08 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 460 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Obwieszczenie z dnia 07 marca 2019

M.P 2019 poz. 247 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych

Rozporządzenie z dnia 06 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów (...)

Zarządzenie z dnia 01 marca 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 10 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie z dnia 01 marca 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Wytycznych do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2019 roku