Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 09 września 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 15 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Zarządzenie z dnia 05 września 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 49 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zniesienia Rady Geologicznej i Rady Górniczej

Decyzja wykonawcza z dnia 04 września 2019

2019/1389 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1389 z dnia 4 września 2019 r. upoważniająca do stosowania odstępstw od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych (...)

Uchwała z dnia 30 sierpnia 2019

M.P 2019 poz. 782 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 47 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1701 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 14 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 46 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Ministra Środowiska

Rozporządzenie z dnia 08 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1645 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

Rozporządzenie z dnia 08 sierpnia 2019

2019/1338 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1338 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Tekst mający znaczenie dla EOG)