Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 17 maja 2024

2024/1281 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1281 z dnia 7 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1208 w sprawie struktury, formatu, procedur przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu (...)

Obwieszczenie z dnia 06 maja 2024

Dz. U. 2024 poz. 719 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące (...)

Obwieszczenie z dnia 06 maja 2024

Dz. U. 2024 poz. 712 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek (...)

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach (...)

Decyzja z dnia 29 kwietnia 2024

2024/1277 DECYZJA RADY (UE) 2024/1277 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia do rozpoczęcia w imieniu Unii Europejskiej negocjacji w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej na temat międzynarodowego instrumentu prawnego dotyczącego własności intelektualnej, (...)

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 692 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 641 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Komunikat z dnia 22 kwietnia 2024

M. P. 2024 poz. 330 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przygotowania i realizacji projektów grantowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój (...)

Sprostowanie z dnia 19 kwietnia 2024

2023/2772 Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2772 z dnia 31 lipca 2023 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (...)

Komunikat z dnia 16 kwietnia 2024

M. P. 2024 poz. 306 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.4 Inwestycje (...)