Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 15 września 2023

2023/1783 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1783 z dnia 15 września 2023 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzoesanu denatonium, diuronu, etoksazolu, (...)

Rozporządzenie z dnia 12 września 2023

Dz. U. 2023 poz. 1926 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla (...)

Decyzja z dnia 12 września 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 33 Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 września 2023 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach budżetowych 41 – Środowisko, 47 – Energia i 51 – Klimat

Komunikat z dnia 08 września 2023

M. P. 2023 poz. 1010 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2023 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 08 września 2023

2023/1714 Regulamin ONZ nr 92 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji nieoryginalnych zamiennych układów tłumiących wydechu (NORESS) dla pojazdów kategorii L1, L2, L3, L4 i L5 w zakresie emisji dźwięku [2023/1714]

Rozporządzenie z dnia 05 września 2023

Dz. U. 2023 poz. 1830 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Zarządzenie z dnia 05 września 2023

Dz. U. MKiŚ 2023 poz. 31 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 września 2023 r. w sprawie Zespołu roboczego do spraw realizacji zadań związanych z przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.

Zarządzenie z dnia 05 września 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 31 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 września 2023 r. w sprawie Zespołu roboczego do spraw realizacji zadań związanych z przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.

Komunikat z dnia 04 września 2023

M. P. 2023 poz. 1012 Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 września 2023 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej program współpracy Interreg URBACT IV

Zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 30 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska