Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 27 czerwca 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 33 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „Current 2022”

Zarządzenie z dnia 24 czerwca 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 31 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie działań nadzorczych wobec instytutów badawczych

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 14 czerwca 2022

2022/996 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/996 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zasad weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów

Zarządzenie z dnia 14 czerwca 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 24 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw bezpieczeństwa energetycznego

Zalecenie z dnia 10 czerwca 2022

2022/C 229/01 ZALECENIE KOMISJI z dnia 10 czerwca 2022 r. dotyczące definicji nanomateriału

Rozporządzenie z dnia 06 czerwca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1267 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

Obwieszczenie z dnia 03 czerwca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1350 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w (...)

Decyzja z dnia 02 czerwca 2022

2022/C 225/02 DECYZJA RADY z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członków i zastępców członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i interesy łańcucha żywnościowego

Zarządzenie z dnia 31 maja 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 22 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1313 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla