Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 20 stycznia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 1 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2022

2022/46 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/46 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (...)

Rozporządzenie z dnia 03 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Zarządzenie z dnia 30 grudnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 105 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zarządzenie z dnia 29 grudnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 102 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika do spraw otwartości danych

Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 120 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2450 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2457 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Zarządzenie z dnia 23 grudnia 2021

1194 Zarządzenie nr 341 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii

Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2451 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia