Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 14 listopada 2019

2019/C 386/05 ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne dotyczące stosowania zwolnień na podstawie dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE, zmieniona dyrektywą 2014/52/UE) – art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 4 i 5 (2019/C 386/05) SPIS TREŚCI (...)

Porozumienie z dnia 12 listopada 2019

2019/C 384 I/01 UMOWA o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 listopada 2019

2019/1859 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1859 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiające zasady stosowania art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/1242 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gromadzenia niektórych danych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Obwieszczenie z dnia 30 października 2019

M.P 2019 poz. 1059 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

Rozporządzenie z dnia 28 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2113 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Obwieszczenie z dnia 16 października 2019

M.P 2019 poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 16 października 2019

M.P 2019 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 16 października 2019

M.P 2019 poz. 1031 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 14 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Obwieszczenie z dnia 14 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2168 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym