Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 256 Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządzenie z dnia 22 marca 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 12 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarządzenie z dnia 16 marca 2023

Dz. Urz. MI 2022 poz. 12 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

Decyzja z dnia 16 marca 2023

Dz. Urz. MI 2023 poz. 11 Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury

Rozporządzenie z dnia 15 marca 2023

Dz.U. 2023 r. poz. 516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – (...)

Rozporządzenie z dnia 13 marca 2023

Dz. U. 2023 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów (...)

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2023

Dz. U. 2023 poz. 483 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla (...)

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2023

Dz. U. 2023 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 06 marca 2023

Dz. U. 2023 poz. 472 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego (...)

Rozporządzenie z dnia 06 marca 2023

Dz. U. 2023 poz. 470 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju (...)