Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 23 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 20 Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – energia, klimat i środowisko

Zarządzenie z dnia 23 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 19 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Zarządzenie z dnia 22 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 215 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych

Zarządzenie z dnia 19 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 17 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Zarządzenie z dnia 15 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 15 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie określenia w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stanowisk oraz funkcji związanych z dostępem do informacji niejawnych

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 15 lutego 2021

2021/181 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/181 z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu (...)

Obwieszczenie z dnia 12 lutego 2021

M.P 2021 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

Zarządzenie z dnia 12 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 16 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej – energia, klimat i środowisko

Zarządzenie z dnia 12 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 14 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia nadzoru przez Ministra Klimatu i Środowiska

Decyzja wykonawcza z dnia 12 lutego 2021

2021/173 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiająca Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską Radę (...)