Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 08 maja 2019

2019/717 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/717 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej izoksaflutol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 07 maja 2019

2019/706 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/706 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej karwon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 824 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 28 marca 2019

2019/533 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/533 z dnia 28 marca 2019 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2020, 2021 i 2022, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 22 marca 2019

2019/481 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/481 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flutianil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany (...)

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 598 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej (...)

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 706 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Zarządzenie z dnia 28 lutego 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 11 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020