Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Sprostowanie z dnia 27 stycznia 2022

1330/2014 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1330/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej meptyldinokap, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony (...)

Rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2022

2022/94 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/94 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosmet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2022

2022/43 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/43 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej flumioksazyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, (...)

Rozporządzenie z dnia 07 stycznia 2022

2022/19 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/19 z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Purpureocillium lilacinum szczep 251, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu (...)

Rozporządzenie z dnia 04 stycznia 2022

2022/4 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/4 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Purpureocillium lilacinum szczep PL11 jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym (...)

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 33 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin

Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021

2425 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska (...)

Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2021

2021/2281 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2281 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 792/2012 w odniesieniu do dodania nowego kodu źródłowego dla roślin uzyskanych z produkcji wspomaganej i związanych z tym zmian

Rozporządzenie z dnia 02 grudnia 2021

2021/2116 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

Rozporządzenie z dnia 02 grudnia 2021

2021/2115 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych (...)