Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 1138 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2022 r.

Rozporządzenie z dnia 31 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2326 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2022 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

Ustawa z dnia 27 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2411 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Decyzja wykonawcza z dnia 21 października 2022

2022/2054 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2054 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Preventol A 12 TK 50 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Decyzja wykonawcza z dnia 21 października 2022

2022/2005 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/2005 z dnia 21 października 2022 r. niezatwierdzająca ditiocyjanianu metylenu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 12 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 20 października 2022

2022/1993 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1993 z dnia 20 października 2022 r. zatwierdzające wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 20 października 2022

2022/1992 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1992 z dnia 20 października 2022 r. zatwierdzające wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy rozpuszczalników węglowodorowych jako (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 20 października 2022

2022/1991 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1991 z dnia 20 października 2022 r. zatwierdzające chlorek didecylodimetyloamonium jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 20 października 2022

2022/1990 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1990 z dnia 20 października 2022 r. unieważniające zatwierdzenie tolilfluanidu jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 7 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 14 października 2022

2022/1950 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1950 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia kreozotu jako substancji czynnej przeznaczonej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu (...)