Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja wykonawcza z dnia 19 grudnia 2018

2018/2046 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2046 z dnia 19 grudnia 2018 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 19 grudnia 2018

2018/2045 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2045 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie odnowienia zezwolenia, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810 (...)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2533 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 grudnia 2018

2018/1981 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1981 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych związki miedzi, jako substancji kwalifikujących się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 grudnia 2018

2018/1917 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1917 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej flurtamon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 grudnia 2018

2018/1915 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1915 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Metschnikowia fructicola szczep NRRL Y-27328, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 grudnia 2018

2018/1914 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1914 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej chinoksyfen zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 grudnia 2018

2018/1913 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1913 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tribenuron, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w (...)

Zawiadomienie z dnia 06 grudnia 2018

2018/C 439/15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu biodiesla pochodzącego z Indonezji (2018/C 439/15)

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2018

Dz.U. 2018 poz. 2257 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z (...)