Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2024

Dz. MRiRW 2024 poz. 19 Zarządzenie nr 16 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rozporządzenie z dnia 16 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub (...)

Rozporządzenie z dnia 09 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Rozporządzenie z dnia 05 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej (...)

Rozporządzenie z dnia 05 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2024 r.

Komunikat z dnia 03 kwietnia 2024

M. P. 2024 poz. 270 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.15 Inwestycje (...)

Rozporządzenie z dnia 02 kwietnia 2024

2024/989 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/989 z dnia 2 kwietnia 2024 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2025, 2026 i 2027, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów (...)

Rozporządzenie z dnia 19 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2024 r.

Decyzja z dnia 15 marca 2024

2024/861 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/861 z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie uznania sprawozdania zawierającego informacje o typowym poziomie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy rzepaku w Kanadzie na podstawie art. 31 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego (...)

Rozporządzenie z dnia 15 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego (...)