Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja wykonawcza z dnia 16 marca 2023

2023/602 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/602 z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/245 przyjmującą oferty zobowiązań złożone po nałożeniu ostatecznego cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 16 marca 2023

2023/592 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/592 z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/244 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Rozporządzenie z dnia 13 marca 2023

Dz. U. 2023 r. poz. 493 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 marca 2023

2023/574 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/574 z dnia 13 marca 2023 r. ustanawiające szczegółowe zasady identyfikacji składników obojętnych niedozwolonych w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2023

Dz. U. 2023 r. poz. 485 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 08 marca 2023

2023/515 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/515 z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej abamektyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 03 marca 2023

2023/458 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/458 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Obwieszczenie z dnia 09 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 430 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Ustawa z dnia 08 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 412 Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Zarządzenie z dnia 01 lutego 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 6 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Azylu