Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja wykonawcza z dnia 13 lipca 2021

2021/1161 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1161 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję 2011/891/UE i decyzje wykonawcze (UE) 2017/1211, (UE) 2017/1212, (UE) 2017/2449, (UE) 2019/2085 i (UE) 2019/2086 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów (...)

Rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1200 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii

Obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1355 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Decyzja wykonawcza z dnia 23 czerwca 2021

2021/1035 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1035 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzje wykonawcze 2013/648/UE i 2013/650/UE w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających niektóre rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 22 czerwca 2021

2021/1036 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1036 z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1113 w odniesieniu do posiadacza zezwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 oraz w odniesieniu do (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 07 czerwca 2021

2021/917 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/917 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnych niskiego ryzyka: łagodny izolat Abp1 wirusa mozaiki pepino, szczep UE oraz łagodny izolat Abp2 wirusa mozaiki pepino, szczep CH2, zgodnie z rozporządzeniem (...)

Obwieszczenie z dnia 02 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1161 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu

Obwieszczenie z dnia 27 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Rozporządzenie z dnia 27 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 1025 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Obwieszczenie z dnia 27 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 1024 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych