Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 02 kwietnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej

Rozporządzenie z dnia 01 kwietnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 613 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej

Zarządzenie z dnia 05 marca 2020

Dz. Urz. MiNROL 2020 poz. 8 Zarządzenie nr 9 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania procedury wykorzystania elektronicznego obiegu dokumentów związanych z udzielaniem pomocy producentom rolnym w związku ze stratami spowodowanymi wystąpieniem suszy

Zarządzenie z dnia 05 marca 2020

Dz. Urz. MiNROL 2020 poz. 7 Zarządzenie nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Obwieszczenie z dnia 03 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 481 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Rozporządzenie z dnia 03 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 373 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2020

356 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2020

316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020