Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 28 lutego 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 11 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 433 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw

Decyzja wykonawcza z dnia 11 lutego 2019

2019/245 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/245 z dnia 11 lutego 2019 r. przyjmująca oferty zobowiązań złożone po nałożeniu ostatecznego cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 11 lutego 2019

2019/244 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/244 z dnia 11 lutego 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 31 stycznia 2019

2019/158 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/158 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metoksyfenozyd jako substancji kwalifikującej się do zastąpienia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019

2019/151 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/151 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Clonostachys rosea szczep J1446 jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019

2019/150 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/150 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w ramach oceny następujących substancji czynnych zawartych w środkach ochrony (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019

2019/148 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/148 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Tekst mający (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019

2019/147 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/147 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep PPRI 5339, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony (...)