Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 763 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 kwietnia 2021

2021/601 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/601 z dnia 13 kwietnia 2021 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2022, 2023 i 2024, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 kwietnia 2021

2021/567 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/567 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka wyciąg wodny z kiełkujących nasion łubinu białego słodkiego (Lupinus albus), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) (...)

Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 686 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Rozporządzenie z dnia 26 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 17 marca 2021

2021/464 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/464 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia wyciągu z papryki Capsicum annuum L. var. annuum, grupa Longum, jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 marca 2021

2021/427 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/427 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 24-epibrasinolid jako substancji czynnej niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do (...)

Komunikat z dnia 09 marca 2021

2021/C 80/01 ZAWIADOMIENIE KOMISJI w sprawie składania zgłoszeń na podstawie art. 13 i 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG oraz na podstawie (...)

Rozporządzenie z dnia 08 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020