Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.02.2021 27 lutego 2021

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 04 lutego 2021

2021/134 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/134 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Akanthomyces muscarius szczep Ve6 (wcześniejsza nazwa: Lecanicillium muscarium szczep Ve6), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 03 lutego 2021

2021/129 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/129 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej wyciąg z czosnku, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie (...)

Rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 stycznia 2021

2021/81 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/81 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej wyciąg z bulw Allium cepa L., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 stycznia 2021

2021/80 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/80 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia dwutlenku węgla jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 stycznia 2021

2021/79 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/79 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej topramezon zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Tekst mający (...)

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 306 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 278 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 256 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin