Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 30 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2183 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 22 października 2019

2019/1844 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1844 z dnia 22 października 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „BPF_Iodine_VET” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 22 października 2019

2019/1794 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1794 z dnia 22 października 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Boumatic Iodine product family” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 04 października 2019

2019/1675 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1675 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Verticillium albo-atrum szczep WCS850 jako substancji niskiego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (...)

Zarządzenie z dnia 03 października 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 56 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych

Obwieszczenie z dnia 02 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2103 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc kwarantanny, stacji kwarantanny, miejsc (...)

Rozporządzenie z dnia 27 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1866 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 września 2019

2019/1606 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1606 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metiokarb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 września 2019

2019/1605 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1605 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka Bacillus subtilis szczep IAB/BS03, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu (...)

Rozporządzenie z dnia 18 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1890 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin