Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

Najnowsze akty prawne: Rolnictwo  ⋅  strona 2

Decyzja wykonawcza z dnia 08 kwietnia 2022

2022/603 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „KZR INiG” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, biopłynów, paliw (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 08 kwietnia 2022

2022/602 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/602 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „International Sustainability & Carbon Certification- ISCC EU” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 08 kwietnia 2022

2022/601 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/601 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Lepsza biomasa” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 08 kwietnia 2022

2022/600 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/600 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Bonsucro EU” w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 dotyczącymi biopaliw, (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 08 kwietnia 2022

2022/599 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/599 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” (2BSvs) w odniesieniu do wykazania zgodności z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (...)

Dyrektywa wykonawcza z dnia 31 marca 2022

2022/560 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/560 z dnia 31 marca 2022 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 (BCS-GHØØ2-5), (...)

Decyzja z dnia 31 marca 2022

2022/531 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/531 z dnia 31 marca 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję GMB151 (BCS-GM151-6), składających się (...)

Dyrektywa wykonawcza z dnia 31 marca 2022

2022/530 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/530 z dnia 31 marca 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB811 (BCS-GH811-4), składających (...)

Dyrektywa wykonawcza z dnia 31 marca 2022

2022/529 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/529 z dnia 31 marca 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak 73496 (DP-Ø73496-4), składających się (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 28 marca 2022

2022/496 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/496 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) (...)