Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 855 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Decyzja wykonawcza z dnia 19 stycznia 2022

2022/679 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/679 z dnia 19 stycznia 2022 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji i związków wzbudzających zainteresowanie w odniesieniu do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Decyzja z dnia 08 grudnia 2021

2021/2173 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/2173 z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/919 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących instalacji obróbki ścieków fekalnych, elektrycznych pomp zęzowych, tabliczki producenta i nośności maksymalnej (...)

Obwieszczenie z dnia 14 października 2021

Dz. U. 2021 poz. 2233 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Obwieszczenie z dnia 06 października 2021

M.P 2021 POZ. 937 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu (...)

Obwieszczenie z dnia 29 września 2021

M.P 2021 POZ. 974 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie z dnia 29 września 2021

M.P 2021 POZ. 932 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zarządzenie z dnia 29 września 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 47 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór POLCOLD