Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 06 kwietnia 2023

M.P. 2023 poz. 401 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2024 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę

Rozporządzenie z dnia 21 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w (...)

Obwieszczenie z dnia 01 lutego 2023

M.P. 2023 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2023

Dz. U. 2023 poz. 244 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2023

Dz. U. 2023 poz. 537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2023

Dz. U. 2023 poz. 357 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zlewni

Rozporządzenie z dnia 01 grudnia 2022

Dz. U. 2023 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

Rozporządzenie z dnia 01 grudnia 2022

Dz. U. 2023 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

Obwieszczenie z dnia 01 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2625 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2022

Dz. U. 2023 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju