Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 01 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1217 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1215 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Decyzja z dnia 26 czerwca 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 34 Decyzja nr 2 Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji decyzji Nr 7/SMo/1999 Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 1999 r.

Decyzja z dnia 26 czerwca 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 33 Decyzja nr 1 Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Nr 4/SMo/1999 Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 1999 r.

Rozporządzenie z dnia 31 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1052 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą

Decyzja z dnia 14 maja 2019

2019/851 DECYZJA RADY (UE) 2019/851 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej na 74. posiedzeniu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego i 101. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu w (...)

Rozporządzenie z dnia 09 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki (...)

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 871 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych