Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1725 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą

Rozporządzenie z dnia 12 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1311 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód (...)

Rozporządzenie z dnia 08 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1300 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Rozporządzenie z dnia 01 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1217 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1437 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1220 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1215 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1308 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1208 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Decyzja z dnia 26 czerwca 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 34 Decyzja nr 2 Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji decyzji Nr 7/SMo/1999 Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 1999 r.