Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.10.2021 17 października 2021

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 06 października 2021

M.P 2021 POZ. 937 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2021 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu (...)

Obwieszczenie z dnia 29 września 2021

M.P 2021 POZ. 932 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zarządzenie z dnia 29 września 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 47 Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór POLCOLD

Rozporządzenie z dnia 16 września 2021

Dz. U. 2021 poz. 1751 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu wody w kąpielisku

Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 1685 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlewni

Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1576 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych

Ustawa z dnia 08 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1564 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne

Zarządzenie z dnia 29 czerwca 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 32 Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków

Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1475 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji (...)

Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2021

M. P 2021 poz. 555 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę