Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2022 28 września 2022

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2022

M.P. 2022 poz. 819 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie z dnia 05 sierpnia 2022

M.P. 2022 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie z dnia 05 sierpnia 2022

M.P. 2022 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie z dnia 05 sierpnia 2022

M.P. 2022 poz. 823 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie z dnia 05 sierpnia 2022

M.P. 2022 poz. 823 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Ustawa z dnia 07 lipca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1549 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 01 czerwca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji (...)

Obwieszczenie z dnia 25 maja 2022

M.P 2022 poz. 558 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2023 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1074 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe (...)

Ustawa z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 855 Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne