Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 14 marca 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 12 ZARZĄDZENIE NR 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2019

Dz. U. 2019 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2390 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich

Zarządzenie z dnia 05 grudnia 2018

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2018 poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 43 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

Uchwała z dnia 15 listopada 2018

M.P 2019 poz. 173 Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

Obwieszczenie z dnia 09 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Rozporządzenie z dnia 19 października 2018

Dz. U. 2018 poz. 2119 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Obwieszczenie z dnia 12 października 2018

M.P 2018 poz. 1015 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 12 października 2018

M.P 2018 poz. 1012 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.