Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Woda

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 09 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki (...)

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 871 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 20 ZARZĄDZENIE NR 20 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zgłaszania incydentów w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu wodnego i w sektorze zaopatrzenia w wodę pitną i jej (...)

Zarządzenie z dnia 14 marca 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 12 ZARZĄDZENIE NR 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2019

Dz. U. 2019 poz. 255 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2519 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2390 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich

Zarządzenie z dnia 05 grudnia 2018

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2018 poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 43 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

Uchwała z dnia 15 listopada 2018

M.P 2019 poz. 173 Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

Obwieszczenie z dnia 09 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne