Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 18 marca 2019

2019/448 DECYZJA RADY (UE) 2019/448 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie metoksychloru do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 marca 2019

2019/423 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/423 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Teat disinfectants biocidal product family of Novadan”

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 13 marca 2019

2019/403 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/403 z dnia 13 marca 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Deosan Activate BPF based on Iodine”

Rozporządzenie z dnia 01 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 28 lutego 2019

2019/344 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/344 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej etoprofos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 lutego 2019

2019/336 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/336 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w związku z oceną 1-metylocyklopropenu, (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 lutego 2019

2019/337 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/337 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej mefentriflukonazol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 19 lutego 2019

2019/291 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/291 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych 1-naftyloacetamid, kwas 1-naftylooctowy, akrynatryna, azoksystrobina, fluazifop-P, (...)

Rozporządzenie z dnia 18 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych