Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 22 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1383 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu (...)

Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2019

2019/1176 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1176 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, (...)

Obwieszczenie z dnia 05 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Decyzja wykonawcza z dnia 05 lipca 2019

2019/1194 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1194 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie identyfikacji 4-tert-butylofenolu (PTBP) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako (...)

Obwieszczenie z dnia 03 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1277 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Decyzja wykonawcza z dnia 21 czerwca 2019

2019/1030 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1030 z dnia 21 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia indoksakarbu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 20 czerwca 2019

2019/1015 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1015 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, kaptanu, cyjazofamidu, (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 17 czerwca 2019

2019/994 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/994 z dnia 17 czerwca 2019 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia etofenproksu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Tekst mający znaczenie dla EOG)