Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.07.2022 03 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 16 czerwca 2022

2022/C 233/07 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Decyzja z dnia 16 czerwca 2022

2022/C 233/06 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Rozporządzenie z dnia 25 maja 2022

2022/814 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/814 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej heptamaloksyloglukan

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 24 maja 2022

2022/808 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/808 z dnia 23 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresu zatwierdzenia substancji czynnej bispirybak

Zalecenie z dnia 23 maja 2022

2022/C 206/01 ZALECENIE KOMISJI z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie monitorowania obecności arsenu nieorganicznego w paszy

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 23 maja 2022

2022/801 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/801 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w celu aktualizacji wykazu substancji czynnych zatwierdzonych lub uznanych za zatwierdzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 23 maja 2022

2022/800 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/800 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych oleje parafinowe o numerach CAS 64742-46-7, 72623-86-0 i 97862-82-3

Rozporządzenie z dnia 18 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Sprostowanie z dnia 10 maja 2022

2022/C 188/01 Sprostowanie do streszczenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 maja 2022

2022/708 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/708 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, kwas octowy, aklonifen, siarczan (...)