Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 21 maja 2021

2021/824 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/824 z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 820/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej terbutyloazyna (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 20 maja 2021

2021/836 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/836 z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 maja 2021

2021/745 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/745 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, beflubutamid, bentiawalikarb, bifenazat, (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 maja 2021

2021/736 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/736 z dnia 4 maja 2021 r. zezwalająca Polsce na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 maja 2021

2021/735 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/735 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez irlandzkie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 04 maja 2021

2021/726 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/726 z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych Adoxophyes orana granulovirus i flutriafol (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Decyzja z dnia 29 kwietnia 2021

2021/727 DECYZJA RADY (UE) 2021/727 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłożenia, w imieniu Unii Europejskiej, propozycji dotyczących zmiany załączników A i B do Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, w odniesieniu do produktów z dodatkiem rtęci oraz procesów produkcyjnych, (...)

Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2021

2021/663 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/663 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlordekonu w określonych produktach oraz na ich (...)

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021

2021/644 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/644 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluksapyroksadu, hymeksazolu, metamitronu, (...)

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021

2021/618 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/618 z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dichlofopu, fluopyramu, ipkonazolu (...)