Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 marca 2020

2020/466 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw (...)

Zarządzenie z dnia 30 marca 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 19 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19

Decyzja wykonawcza z dnia 26 marca 2020

2020/452 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/452 z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2019/570 w odniesieniu do zdolności ustanowionych w celu reagowania na mało prawdopodobne ryzyko o poważnych skutkach (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2011) (Tekst (...)

Decyzja z dnia 26 marca 2020

2020/C 99/06 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 18 marca 2020

2020/421 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/421 z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillus thuringiensis (...)

Wytyczne z dnia 16 marca 2020

2020/C 86 I/01 COVID-19 Wytyczne dotyczące środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych (2020/C 86 I/01)

Decyzja wykonawcza z dnia 12 marca 2020

2020/433 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/433 z dnia 12 marca 2020 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Szwedzką Agencję Chemikaliów, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Care Plus Mosquito Net zgodnie z rozporządzeniem (...)

Ustawa z dnia 02 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 374 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 359 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów (...)

Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby (...)