Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 17 października 2019

2019/1792 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1792 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrolu, fipronilu, flupirsulfuronu (...)

Rozporządzenie z dnia 17 października 2019

2019/1791 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1791 z dnia 17 października 2019 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-dekanolu, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodynilu, (...)

Opinia z dnia 17 października 2019

2019/C 351/04 Opinia Komisji z dnia 14 października 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem ciśnieniowego reaktora ciężkowodnego Ågesta położonego niedaleko Sztokholmu w Szwecji (Jedynie tekst w języku szwedzkim jest (...)

Opinia z dnia 17 października 2019

2019/C 351/03 Opinia Komisji z dnia 14 października 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z likwidacją i demontażem elektrowni jądrowej Philippsburg KKP-2 położonej w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w Niemczech (Jedynie tekst w (...)

Opinia z dnia 17 października 2019

2019/C 351/02 Opinia Komisji z dnia 14 października 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem położonej w Szwecji elektrowni jądrowej Barsebäck oraz działaniem położonego w Szwecji zakładu tymczasowego składowania odpadów (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 26 września 2019

2019/1598 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1598 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/638 ustanawiającą środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu szkodliwego Spodoptera frugiperda (Smith) (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 26 września 2019

2019/1589 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1589 z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: amidosulfuron, beta-cyflutryna, bifenoks, chlorotoluron, klofentezyna, (...)

Rozporządzenie z dnia 25 września 2019

2019/1582 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1582 z dnia 25 września 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imazalilu w określonych produktach oraz na ich (...)

Rozporządzenie z dnia 17 września 2019

2019/1561 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1561 z dnia 17 września 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloromekwatu w grzybach uprawnych (Tekst (...)

Rozporządzenie z dnia 16 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1883 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych