Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Najnowsze akty prawne: Ryzyko

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2024

C/2024/2095 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2024

C/2024/2086 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2024

C/2024/1913 Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych (...)

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2024

2024/1078 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1078 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, flonikamidu, izofetamidu, (...)

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2024

2024/1077 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1077 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-DB, jodosulfuronu metylowego, mezotrionu (...)

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2024

2024/1076 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1076 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bispirybaku, metosulamu, oryzalinu, (...)

Zalecenie z dnia 22 marca 2024

2024/907 ZALECENIE KOMISJI (UE) 2024/907 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie monitorowania obecności niklu w żywności

Decyzja z dnia 22 marca 2024

2024/888 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/888 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie niezatwierdzenia niektórych substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 22 marca 2024

2024/893 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/893 z dnia 22 marca 2024 r. zatwierdzające sok z czosnku poddany obróbce termicznej jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu (...)

Rozporządzenie z dnia 22 marca 2024

2024/891 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/891 z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazatu w określonych produktach lub na ich (...)