Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Najnowsze akty prawne: Ryzyko  ⋅  strona 2

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 01 czerwca 2023

2023/1073 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1073 z dnia 1 czerwca 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Spray On wipes” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 01 czerwca 2023

2023/1069 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1069 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości biksafenu, cyprodynilu, fenheksamidu, fenpikoksamidu, (...)

Rozporządzenie z dnia 01 czerwca 2023

2023/1068 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1068 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu w określonych produktach lub na ich (...)

Sprostowanie z dnia 31 maja 2023

2023/992 Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2023/992 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie mianowania 16 członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 23 maja 2023 r. ) DECYZJA RADY (UE) 2023/992

Rozporządzenie z dnia 31 maja 2023

2023/1049 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1049 z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oleju rybnego, pendimetaliny, tłuszczu owczego (...)

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2023

2023/1042 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1042 z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości folpetu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2023

2023/1041 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1041 z dnia 24 maja 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na produkt biobójczy „TWP 094” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 26 maja 2023

2023/1029 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1029 z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosmetu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Decyzja z dnia 23 maja 2023

2023/992 DECYZJA RADY (UE) 2023/992 z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie mianowania 16 członków zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 16 maja 2023

2023/962 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/962 z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1448 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka węglan wapnia i wapień oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011