Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Najnowsze akty prawne: Ryzyko  ⋅  strona 2

Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2024

2024/1672 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1672 z dnia 13 czerwca 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Nordkalk QL 90” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 05 czerwca 2024

2024/1595 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1595 z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (UE) 2023/1783 w odniesieniu do przepisu przejściowego dotyczącego stosowania rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady do (...)

Rozporządzenie z dnia 04 czerwca 2024

2024/1653 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1653 z dnia 4 czerwca 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Thonhauser PAA” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 03 czerwca 2024

2024/1541 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1541 z dnia 3 czerwca 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Sanoserv H2O2” zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady

Sprostowanie z dnia 03 czerwca 2024

2024/1252 Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1252 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) (...)

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2024

2024/1491 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1491 z dnia 29 maja 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „CaO PT02-PT03” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2024

2024/1486 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1486 z dnia 29 maja 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „CaO PT02” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2024

2024/1482 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1482 z dnia 29 maja 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Nordkalk CL 90-Q” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2024

2024/1481 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1481 z dnia 29 maja 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Nordkalk QL 0-2” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Rozporządzenie z dnia 30 maja 2024

2024/1478 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1478 z dnia 29 maja 2024 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Nordkalk QL 0-0,1” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012