Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Najnowsze akty prawne: Budownictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Traktat z dnia 24 kwietnia 2024

2024/1275 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w wysokosprawną kogenerację

Obwieszczenie z dnia 23 października 2023

Dz. U. 2023 poz. 2496 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Rozporządzenie z dnia 13 września 2023

Dz. U. 2023 poz. 1892 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 września 2023 r. w sprawie sposobu wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Komunikat z dnia 21 lipca 2023

Dz. U. 2023. poz. 1455 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję (...)

Komunikat z dnia 21 lipca 2023

Dz. U. 2023. poz. 1454 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e (...)

Komunikat z dnia 21 lipca 2023

Dz. U. 2023. poz. 1453 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d (...)

Komunikat z dnia 21 lipca 2023

Dz. U. 2023. poz. 1452 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Komunikat z dnia 21 lipca 2023

Dz. U. 2023. poz. 1451 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków

Rozporządzenie z dnia 28 marca 2023

Dz. U. 2023 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej