Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Najnowsze akty prawne: Budownictwo

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2023

Dz. U. 2023 poz. 273 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć (...)

Opinia z dnia 16 stycznia 2023

2023/C 89/01 OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 16 stycznia 2023 r. dotycząca projektu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersji przekształconej)

Rozporządzenie z dnia 07 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2611 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

Ustawa z dnia 07 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2206 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 września 2022

Dz. U. 2022 poz. 2456 Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych

Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ustawa z dnia 07 lipca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1557 Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1225 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 438 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków