Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019

Dz. U. 2019 poz. 229 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Komunikat z dnia 10 stycznia 2019

M.P 2019 poz. 58 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Rozporządzenie z dnia 22 października 2018

Dz. U. 2018 poz. 2147 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Zarządzenie z dnia 09 lipca 2018

Dz.U. MŚ 2018, poz. 41 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

Ustawa z dnia 05 lipca 2018

Dz. U. 2018 poz. 1693 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 06 marca 2018

Dz. U. 2018 poz. 650 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 06 marca 2018

Dz. U. 2018 poz. 648 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa z dnia 06 marca 2018

Dz. U. 2018 poz. 646 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Obwieszczenie z dnia 01 marca 2018

Dz. U. 2018 poz. 530 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej

Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2018

Dz. U. 2018 poz. 583 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, (...)