Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 25 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 529 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Rozporządzenie z dnia 05 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 363 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej

Postanowienie z dnia 04 marca 2020

Dz. U. 2020 poz. 245 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2020 r. nr 1131.7.2020 o powołaniu Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Ministra Środowiska

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 284 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 2545 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody w sprawie wykorzystania pasa technicznego do innego celu niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019

2019/2088 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 25 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2121 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych

Rozporządzenie z dnia 11 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 1995 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie z dnia 08 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 1948 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Obwieszczenie z dnia 16 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1857 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw