Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1279 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem (...)

Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1161 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Obwieszczenie z dnia 31 maja 2019

M.P 2019 poz. 569 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie z dnia 29 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1099 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1117 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Zarządzenie z dnia 08 kwietnia 2019

Dz. Urz. MPiT 2019 poz. 11 Zarządzenie Nr 11 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Komunikat z dnia 22 marca 2019

M.P 2019 poz. 333 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

Komunikat z dnia 22 marca 2019

M.P 2019 poz. 332 Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

Obwieszczenie z dnia 22 marca 2019

M.P 2019 poz. 276 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019

Dz. U. 2019 poz. 229 Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości