Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 16 września 2022

Dz. U. 2022 poz. 2013 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2022

Dz. U. 2022 poz. 1418 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego

Opinia z dnia 27 kwietnia 2022

2022/C 248/03 OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do uprawnień nadzorczych, sankcji, oddziałów z państw trzecich i ryzyka z zakresu ochrony (...)

Obwieszczenie z dnia 29 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 967 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 690 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Decyzja z dnia 24 lutego 2022

2022/309 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/309 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/583 w celu uwzględnienia niektórych oszczędności CO2 wynikających z innowacji ekologicznych przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 przedsiębiorstwa (...)

Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2021

M.P 2022 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Monter sieci i instalacji sanitarnych – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

Obwieszczenie z dnia 02 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1159 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2022

Rozporządzenie z dnia 13 listopada 2021

Dz. U. 2021 poz. 2285 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania