Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 08 września 2023

M. P. 2023 poz. 1002 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.3 Promowanie, (...)

Zarządzenie z dnia 07 września 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 32 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasopisma naukowego „Prawo i Klimat”

Obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2023

M. P. 2023 poz. 897 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika trwałych użytków zielonych w 2023 r. oraz wielkości, o jaką wskaźnik ten jest większy albo mniejszy od wskaźnika referencyjnego w 2023 r.

Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1668 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Opinia z dnia 06 czerwca 2023

2023/C 249/03 OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie z dnia 31 maja 2023

Dz. U. 2023 poz. 1061 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2023

M.P. 2023 r. poz. 517 OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2023

M.P. 2023 poz. 403 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie i naprawa pojazdów elektrycznych i hybrydowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie z dnia 08 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Obwieszczenie z dnia 06 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 419 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy