Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.07.2022 03 lipca 2022

Najnowsze akty prawne: Management

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 29 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 967 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego

Obwieszczenie z dnia 10 marca 2022

Dz. U. 2022 poz. 690 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Decyzja z dnia 24 lutego 2022

2022/309 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/309 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/583 w celu uwzględnienia niektórych oszczędności CO2 wynikających z innowacji ekologicznych przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 przedsiębiorstwa (...)

Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2021

M.P 2022 poz. 18 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Monter sieci i instalacji sanitarnych – dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

Obwieszczenie z dnia 02 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1159 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego na rok 2022

Rozporządzenie z dnia 13 listopada 2021

Dz. U. 2021 poz. 2285 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Rozporządzenie z dnia 04 listopada 2021

Dz. U. 2021 poz. 2088 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Obwieszczenie z dnia 14 października 2021

Dz. U. 2021 poz. 2057 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Obwieszczenie z dnia 11 października 2021

M.P 2021 POZ. 960 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022