Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 28 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie działań nadzorczych Ministra Klimatu i Środowiska wobec Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Decyzja z dnia 18 sierpnia 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 27 Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia terenu zamkniętego ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa

Rozporządzenie z dnia 31 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1727 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Mrzeżynie

Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1752 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 07 lipca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1688 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 05 czerwca 2023

Dz. U. 2023 poz. 1116 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1135 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023

Dz. U. 2023 poz. 261 Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2022

Dz. U. 2023 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Rozporządzenie z dnia 07 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2786 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem