Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1326 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Rozporządzenie z dnia 01 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1325 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Decyzja wykonawcza z dnia 21 kwietnia 2021

2021/673 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/673 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2750) (Jedynie tekst w języku angielskim jest (...)

Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 741 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 485 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 214 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2216 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali