Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 05 grudnia 2018

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2018 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Międzynarodowego kodeksu poziomu hałasu na statkach (Kodeksu NOISE)

Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2284 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2213 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Ustawa z dnia 23 października 2018

Dz. U. 2018 poz. 2161 Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych

Obwieszczenie z dnia 09 października 2018

M.P 2018 poz. 1013 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019

Obwieszczenie z dnia 14 września 2018

Dz. U. 2018 poz. 1945 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie z dnia 25 lipca 2018

Dz. U. 2018 poz. 1456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2018

Dz. U. 2018 poz. 1472 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporządzenie delegowane z dnia 09 lipca 2018

2018/1784 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1784 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących praktyk w zakresie zazieleniania, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr (...)

Obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2018

Dz. U. 2018 poz. 1398 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji