Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie granicy portu morskiego w Ustce

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 399 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 271 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 255 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Obwieszczenie z dnia 04 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 187 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kaszubskie Klify (PLH220072)

Decyzja z dnia 02 lutego 2024

2024/433 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/433 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny

Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2023

Dz. U. 2023 poz. 2621 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego

Rozporządzenie z dnia 15 listopada 2023

Dz. U. 2023 poz. 2517 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie granicy portu morskiego w Dziwnowie

Rozporządzenie z dnia 31 października 2023

Dz. U. 2023 poz. 2516 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Dźwirzynie

Zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 28 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie działań nadzorczych Ministra Klimatu i Środowiska wobec Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej