Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.08.2022 18 sierpnia 2022

Najnowsze akty prawne: Planowanie przestrzenne  ⋅  strona 2

Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1409 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

Ustawa z dnia 23 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1623 Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Rozporządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1385 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1373 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1326 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Rozporządzenie z dnia 01 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1325 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy ich przekazywania

Decyzja wykonawcza z dnia 21 kwietnia 2021

2021/673 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/673 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy” („Green Garden Roof Tops”) (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 2750) (Jedynie tekst w języku angielskim jest (...)

Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 935 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2021

Dz. U. 2021 poz. 741 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 485 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji