Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 14 stycznia 2022

M.P 2022 poz. 30 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r.

Rozporządzenie z dnia 05 stycznia 2022

Dz. U. 2022 poz. 27 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Zarządzenie z dnia 28 grudnia 2021

M.P 2022 poz.. 6 Zarządzenie nr 351 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2502 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2452 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Zarządzenie z dnia 22 grudnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 101 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw bezpieczeństwa energetycznego

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2021

2428 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu (...)

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2021

2437 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu (...)

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2380 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ekspertyzy nawigacyjnej i ekspertyz technicznych dla morskiej farmy wiatrowej i zespołu urządzeń