Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 27 września 2023

2023/2072 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/2072 z dnia 27 września 2023 r. uchylające cła antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1194/2013

Decyzja z dnia 21 września 2023

2023/1978 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1978 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do udzielania zamówień na działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą hurtową odnawialnej energii elektrycznej (...)

Rozporządzenie z dnia 14 września 2023

2023/1777 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1777 z dnia 14 września 2023 r. wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych

Traktat z dnia 13 września 2023

2023/1791 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955 (wersja przekształcona)

Decyzja z dnia 11 września 2023

2023/1760 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1760 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie uznania sprawozdania zawierającego informacje o typowym poziomie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z uprawy rzepaku w Australii na podstawie art. 31 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu (...)

Rozporządzenie z dnia 09 września 2023

Dz. U. 2023 poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1728 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 r.

Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 2002 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1762 Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1687 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym