Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 09 stycznia 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 1 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej

Zawiadomienie z dnia 08 stycznia 2019

2019/C 5/03 Zaproszenie do składania wniosków i powiązane działania w ramach programu prac na lata 2019–2020 programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019–2020) uzupełniającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (...)

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2538 Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018

Dz. U. 2019 poz. 42 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Dyrektywa europejska z dnia 11 grudnia 2018

2018/2002 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dyrektywa europejska z dnia 11 grudnia 2018

2018/2001 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2018

2018/1999 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu (...)

Rozporządzenie z dnia 03 grudnia 2018

Dz. U. 2018 poz. 2279 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy

Zarządzenie z dnia 30 listopada 2018

M.P 2018 poz. 1174 Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu „Baltic Pipe”

Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2018

Dz. U. 2018 poz. 2389 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii