Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zawiadomienie z dnia 13 marca 2019

2019/C 96/08 Zawiadomienie dotyczące stwierdzenia nieważności rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 665/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (2019/C 96/08)

Rozporządzenie z dnia 06 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 503 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Ustawa z dnia 21 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 412 Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i (...)

Rozporządzenie z dnia 21 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Zarządzenie z dnia 20 lutego 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 3 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii

Decyzja wykonawcza z dnia 14 lutego 2019

2019/266 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/266 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu szkła solarnego pochodzącego z Malezji

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 374 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Obwieszczenie z dnia 06 lutego 2019

M.P 2019 poz. 151 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 06 lutego 2019

M.P 2019 poz. 152 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.

Zarządzenie z dnia 06 lutego 2019

M.P 2019 poz. 150 Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej