Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.02.2021 27 lutego 2021

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Zarządzenie z dnia 22 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 18 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce

Zarządzenie z dnia 29 stycznia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 9 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci w złotych (...)

Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2021

2021/100 ROZPORZĄDZENIE RADY (Euratom) 2021/100 z dnia 25 stycznia 2021 r. ustanawiające specjalny program finansowy dotyczący likwidacji obiektów jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz uchylające rozporządzenie (Euratom) nr 1368/2013

Rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 158 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2021

Dz. U. 2021 poz. 280 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Zarządzenie z dnia 11 stycznia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 3 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła

Zarządzenie z dnia 23 grudnia 2020

Dz. Urz. MKiŚ 2020 poz. 28 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą (...)

Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 2357 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 22 grudnia 2020

2020/2198 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2198 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/1628 wprowadzającego następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych