Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.04.2023 02 kwietnia 2023

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2023

Dz. Urz. MI 2023 poz. 13 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wykazu uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej (...)

Zalecenie z dnia 14 marca 2023

2023/C 103/01 ZALECENIE KOMISJI z dnia 14 marca 2023 r. Magazynowanie energii – Podstawa zdekarbonizowanego i bezpiecznego systemu energetycznego UE

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2023

Dz.U. 2023 r. poz. 523 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i wzoru wniosku o rozliczenie wyrównań

Ustawa z dnia 09 marca 2023

Dz. U. 2023 poz. 553 Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie z dnia 06 marca 2023

M.P. 2023 poz. 260 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), (...)

Zarządzenie z dnia 23 lutego 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 9 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania cyberbezpieczeństwa sektora energii w związku z COVID-19

Rozporządzenie z dnia 17 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 327 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw

Zarządzenie z dnia 16 lutego 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 7 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Obwieszczenie z dnia 09 lutego 2023

Dz. Urz. MI 2023 poz. 6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie wykazu uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej (...)

Ustawa z dnia 08 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 295 Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw