Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Ustawa z dnia 16 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2166 Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Zarządzenie z dnia 26 września 2019

M.P 2019 poz. 959 Zarządzenie nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

Rozporządzenie z dnia 23 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1851 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Rozporządzenie z dnia 23 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1842 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów

Rozporządzenie z dnia 22 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1904 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi

Rozporządzenie z dnia 22 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. w sprawie zakresu danych do wyliczenia premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz sposobu ich wyliczania, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej

Zarządzenie z dnia 22 września 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 16 Poz. 16 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań dla rozwoju interwencyjnych źródeł gazowych w sektorze elektroenergetycznym

Rozporządzenie z dnia 21 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1671 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

Zarządzenie z dnia 17 września 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 52 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw geologii i górnictwa

Ustawa z dnia 11 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1978 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw