Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Sprostowanie z dnia 17 maja 2024

2024/1103 Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2024/1103 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i oddzielnych powiązanych (...)

Rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2024

2024/1103 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1103 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i oddzielnych powiązanych regulatorów oraz (...)

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Rozporządzenie z dnia 28 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Zalecenie z dnia 25 marca 2024

C/2024/2476 ZALECENIE RADY z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie kontynuowania skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz

Rozporządzenie z dnia 18 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 435 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej, ciepła i chłodu wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 415 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Obwieszczenie z dnia 11 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 405 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu, oraz badań i opłat z nimi związanych

Komunikat z dnia 11 marca 2024

C/2024/2078 KOMUNIKAT KOMISJI Zawiadomienie Komisji w sprawie wartości progowych określonych na podstawie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE oraz decyzji Komisji (UE) 2017/848