Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 24 maja 2019

2019/C 179/06 Komunikat rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów i korzystania z nich (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2019/C 179/06) Ogłoszenie (...)

Zawiadomienie z dnia 22 maja 2019

2019/C 176/06 Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania rolą inwestora strategicznego lub nabyciem mniejszościowego pakietu akcji lub zakupem energii elektrycznej (2019/C 176/06) PROJEKT BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ W BELENE marzec 2019 r. WAŻNE INFORMACJE

Opinia z dnia 20 maja 2019

2019/C 171/01 OPINIA KOMISJI z dnia 16 maja 2019 r. dotycząca planu trwałego składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z demontażem obszarów roboczych reaktora R1 i R2 bloku 1 elektrowni jądrowej Ignalina zlokalizowanej na Litwie (Jedynie tekst w języku litewskim jest (...)

Zawiadomienie z dnia 14 maja 2019

2019/C 165/07 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2019/C 165/07)

Zawiadomienie z dnia 14 maja 2019

2019/C 165/06 Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (2019/C 165/06)

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 947 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe

Zarządzenie z dnia 07 maja 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 8 Poz. 8 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Decyzja wykonawcza z dnia 30 kwietnia 2019

2019/690 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/690 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Szwecję na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zakazującego wprowadzania do obrotu modeli turbin wiatrowych SWT-2.3-101 i SWT-3.0-113 oraz wycofującego (...)

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2019

M.P 2019 poz. 402 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 755 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne