Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 59 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1366 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości paliw stałych

Decyzja wykonawcza z dnia 16 czerwca 2021

2021/1037 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1037 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zakaz reklamy paliw kopalnych oraz powiązanego sponsoringu” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (...)

Rozporządzenie z dnia 28 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 1293 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

Ustawa z dnia 20 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 1093 Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Zarządzenie z dnia 17 maja 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 47 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

Obwieszczenie z dnia 14 maja 2021

Dz. U. 2021 poz. 998 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Sprostowanie z dnia 30 kwietnia 2021

PUB/2021/318 Sprostowanie do Umowy między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia (...)

Porozumienie z dnia 30 kwietnia 2021

PUB/2021/318 UMOWA MIĘDZY RZĄDEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ A EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO I POKOJOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII JĄDROWEJ