Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 21 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1671 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

Obwieszczenie z dnia 05 września 2019

M.P 2019 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 września 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2019

M.P 2019 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania

Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1670 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

Rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1669 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019

Ustawa z dnia 09 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1724 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Rozporządzenie z dnia 02 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1512 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1493 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

Zarządzenie z dnia 25 lipca 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 12 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 25 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii

Ustawa z dnia 19 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1532 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych