Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis

Najnowsze akty prawne: Energetyka

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 06 kwietnia 2020

Dz. U. 2020 poz. 626 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Zarządzenie z dnia 02 kwietnia 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 21 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

Zarządzenie z dnia 02 kwietnia 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 21 ZARZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

Zarządzenie z dnia 26 marca 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 18 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa

Obwieszczenie z dnia 06 marca 2020

M.P 2020 poz. 260 Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), (...)

Komunikat z dnia 04 marca 2020

2020/C 70/02 Komunikat w sprawie dostępności obszarów będących przedmiotem koncesji na poszukiwanie i eksploatację złóż węglowodorów (2020/C 70/02)

Obwieszczenie z dnia 28 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 452 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Zawiadomienie z dnia 28 lutego 2020

2020/C 65/03 Zawiadomienie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2019/1894 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1890 w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia (...)

Decyzja z dnia 27 lutego 2020

2020/275 DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/275 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/1894 w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 27 lutego 2020

2020/274 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/274 z dnia 27 lutego 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2019/1890 w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego