Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis

Najnowsze akty prawne: Gleba

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 276 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 379 Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Decyzja wykonawcza z dnia 28 listopada 2019

2019/1999 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1999 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję 2005/51/WE w odniesieniu do okresu, w jakim można wprowadzać do Unii glebę skażoną pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr (...)

Decyzja z dnia 07 października 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 57 Decyzja nr 54 Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu

Zarządzenie z dnia 03 października 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 54 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej

Rozporządzenie z dnia 20 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1846 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 927 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 892 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1202 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Rozporządzenie z dnia 29 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1086 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych