Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.04.2023 02 kwietnia 2023

Najnowsze akty prawne: Gleba

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2022

Dz. U. 2023 poz. 155 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2022

M.P. 2022 poz. 1116 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2023

Obwieszczenie z dnia 03 listopada 2022

M.P. 2022 poz. 1080 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat na rok 2023 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Obwieszczenie z dnia 07 kwietnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 1072 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1182 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2021

M.P 2021 POZ. 1172 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2022

Zarządzenie z dnia 22 października 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 83 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw geologii, surowców oraz przemysłu

Obwieszczenie z dnia 11 października 2021

M.P 2021 POZ. 959 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stawek opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Zarządzenie z dnia 05 października 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 78 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zniesienia Komisji do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno-górniczej

Obwieszczenie z dnia 01 października 2021

Dz. U. 2021 poz. 1990 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne