Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Gleba

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1202 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Rozporządzenie z dnia 29 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1086 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Uchwała z dnia 09 maja 2019

M.P 2019 poz. 475 Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Obwieszczenie z dnia 22 października 2018

M.P 2018 poz. 1053 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2018

M.P 2018 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018

Dz. Urz. MŚ 2018 poz. 38 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Geologicznej

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018

Dz. U. 2018 poz. 1563 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Decyzja z dnia 10 stycznia 2018

Dz. Urz. MŚ 2018 poz. 8 Decyzja nr 1 Ministra Środowiska z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu