Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard

Najnowsze akty prawne: Gleba

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 07 października 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 57 Decyzja nr 54 Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu

Zarządzenie z dnia 03 października 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 54 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej

Rozporządzenie z dnia 20 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1846 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 927 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłat na rok 2020 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Obwieszczenie z dnia 17 września 2019

M.P 2019 poz. 892 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie geologii na rok 2020

Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1202 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Rozporządzenie z dnia 29 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1086 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Uchwała z dnia 09 maja 2019

M.P 2019 poz. 475 Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 868 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 725 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne