Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Najnowsze akty prawne: Gleba

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 22 października 2018

M.P 2018 poz. 1053 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2018

M.P 2018 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie stawek opłat na rok 2019 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Zarządzenie z dnia 26 czerwca 2018

Dz. Urz. MŚ 2018 poz. 38 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Geologicznej

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018

Dz. U. 2018 poz. 1563 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Decyzja z dnia 10 stycznia 2018

Dz. Urz. MŚ 2018 poz. 8 Decyzja nr 1 Ministra Środowiska z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2017

Dz. U. 2017 poz. 2487 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Zarządzenie z dnia 22 grudnia 2017

Dz. Urz. MŚ 2017 poz. 104 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji programu wieloletniego „Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów” - PRoGeO

Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2017

Dz. U. 2017 poz. 2126 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie z dnia 30 października 2017

Dz. U. 2017 poz. 2075 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Zarządzenie z dnia 30 października 2017

Dz. Urz. MŚ 2017 poz. 87 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zasobów Kopalin