Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 22 lutego 2024

2024/622 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/622 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wykazu państw, które uznaje się za stosujące mechanizm CORSIA do celów dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji w 2023 r.

Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 244 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Zarządzenie z dnia 20 lutego 2024

Dz. Urz. MRiRW 2024 poz. 7 Zarządzenie nr 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2024 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Rybołówstwa Morskiego

Decyzja z dnia 16 lutego 2024

2024/586 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/586 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmiany i sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2023/2432 w odniesieniu do określenia wartości odniesienia dla niektórych producentów i importerów na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia (...)

Sprostowanie z dnia 16 lutego 2024

2024/440 Sprostowanie do zalecenia Komisji (UE) 2024/440 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie stosowania współczynników dawki na potrzeby oszacowania dawki skutecznej i dawki równoważnej do celów dyrektywy Rady 2013/59/Euratom (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/440, 6 lutego 2024 r.)

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w wysokosprawną kogenerację

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 205 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2024

Dz. U. 2024 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i (...)