Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 21 września 2019

Dz. U. 2019 poz. 1671 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

Sprostowanie z dnia 12 września 2019

1107/2009 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony (...)

Zarządzenie z dnia 09 września 2019

Dz. Urz. ME 2019 poz. 15 Zarządzenie Ministra Energii z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Obwieszczenie z dnia 05 września 2019

M.P 2019 poz. 795 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 5 września 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania

Zarządzenie z dnia 05 września 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 49 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zniesienia Rady Geologicznej i Rady Górniczej

Decyzja wykonawcza z dnia 04 września 2019

2019/1389 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1389 z dnia 4 września 2019 r. upoważniająca do stosowania odstępstw od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych (...)

Uchwała z dnia 30 sierpnia 2019

M.P 2019 poz. 782 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 48 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2019-2020

Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2019

M.P 2019 poz. 775 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019

Dz. U. 2019 poz. 1720 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz ‒ Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do uznawania kwalifikacji zawodowych