Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 10 maja 2021

2021/772 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/772 z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/977 w odniesieniu do środków tymczasowych związanych z kontrolami produkcji produktów ekologicznych, w szczególności w odniesieniu do okresu stosowania (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 maja 2021

2021/745 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/745 z dnia 6 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: siarczan glinowo-amonowy, krzemian glinu, beflubutamid, bentiawalikarb, bifenazat, (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 maja 2021

2021/736 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/736 z dnia 4 maja 2021 r. zezwalająca Polsce na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 04 maja 2021

2021/735 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/735 z dnia 4 maja 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez irlandzkie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Gospodarki Morskiej, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF (...)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 04 maja 2021

2021/726 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/726 z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia substancji czynnych Adoxophyes orana granulovirus i flutriafol (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2021

2021/770 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) 2021/770 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, w sprawie środków w celu (...)

Zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 38 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zniesienia Rady geologicznej i górniczej

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 835 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Porozumienie z dnia 30 kwietnia 2021

PUB/2021/318 UMOWA MIĘDZY RZĄDEM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ A EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO I POKOJOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII JĄDROWEJ