Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
27.02.2021 27 lutego 2021

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Komunikat z dnia 23 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 20 Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – energia, klimat i środowisko

Zarządzenie z dnia 23 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 19 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Zarządzenie z dnia 22 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 215 Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych

Zarządzenie z dnia 22 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 18 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce

Zarządzenie z dnia 19 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 17 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Ekologicznej

Rozporządzenie z dnia 19 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Rozporządzenie z dnia 18 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, (...)

Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki