Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 29 listopada 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 64 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia instrukcji inwentaryzacyjnej Ministerstwa Środowiska

Zarządzenie z dnia 28 listopada 2022

Dz. Urz. MI 2022 poz. 37 Zarządzenie nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia podziału prac kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury

Rozporządzenie z dnia 25 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w (...)

Rozporządzenie z dnia 24 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2443 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 1138 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2022 r.

Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2437 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2435 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Rozporządzenie z dnia 23 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2432 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2428 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska