Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049)

Sprostowanie z dnia 27 stycznia 2022

1330/2014 Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1330/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej meptyldinokap, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony (...)

Rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2022

2022/94 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/94 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fosmet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz (...)

Sprostowanie z dnia 24 stycznia 2022

2019/1831 Sprostowanie do dyrektywy Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywę Komisji 2000/39/WE ( Dziennik Urzędowy Unii (...)

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/92 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/92 z dnia 21 stycznia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 w odniesieniu do metod gromadzenia danych oraz formatu stosowanego do zgłaszania biernie poławianych odpadów

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/91 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/91 z dnia 21 stycznia 2022 r. określające kryteria wskazujące, czy na danym statku powstaje zmniejszona ilość odpadów, a odpadami gospodaruje się w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska zgodnie z dyrektywą Parlamentu (...)

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/90 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/90 z dnia 21 stycznia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 w odniesieniu do szczegółowych elementów unijnego ukierunkowanego mechanizmu opartego na analizie ryzyka na potrzeby (...)

Rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2022

2022/89 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/89 z dnia 21 stycznia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 w odniesieniu do metody, którą należy stosować do obliczania dostatecznej pojemności magazynowania

Zarządzenie z dnia 21 stycznia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 3 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

Zarządzenie z dnia 21 stycznia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 2 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego