Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Remediacja terenów zanieczyszczonych i oczyszczanie wód gruntowych firmy Menard
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu firmy Arcadis

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Komunikat z dnia 14 listopada 2019

2019/C 386/05 ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne dotyczące stosowania zwolnień na podstawie dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE, zmieniona dyrektywą 2014/52/UE) – art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 4 i 5 (2019/C 386/05) SPIS TREŚCI (...)

Porozumienie z dnia 12 listopada 2019

2019/C 384 I/01 UMOWA o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01)

Zarządzenie z dnia 08 listopada 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 72 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 06 listopada 2019

2019/1859 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1859 z dnia 6 listopada 2019 r. ustanawiające zasady stosowania art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/1242 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do gromadzenia niektórych danych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie z dnia 05 listopada 2019

Dz. U. 2019 poz. 2143 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

Decyzja wykonawcza z dnia 31 października 2019

2019/1861 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1861 z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/587 w celu wyjaśnienia, czy zakres tej decyzji wykonawczej obejmuje oświetlenie zewnętrzne LED montowane w niektórych hybrydowych pojazdach elektrycznych (...)

Rozporządzenie z dnia 31 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2142 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2019 r. w sprawie programów szkolenia i warsztatów dla kontrolujących przeprowadzających szczegółowe drogowe kontrole techniczne oraz wzorów zaświadczeń potwierdzających ich ukończenie

Rozporządzenie z dnia 30 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2183 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem (...)

Obwieszczenie z dnia 30 października 2019

M.P 2019 poz. 1059 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020

Rozporządzenie z dnia 28 października 2019

Dz. U. 2019 poz. 2113 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi