Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tatry (PLC120001)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 256 Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zarządzenie z dnia 22 marca 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 12 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2023

Dz. Urz. MI 2023 poz. 13 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wykazu uznanych organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej (...)

Zarządzenie z dnia 16 marca 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 11 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Decyzja wykonawcza z dnia 16 marca 2023

2023/602 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/602 z dnia 16 marca 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/245 przyjmującą oferty zobowiązań złożone po nałożeniu ostatecznego cła wyrównawczego na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 16 marca 2023

2023/595 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/595 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia formularza sprawozdania dotyczącego zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2021/770

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 16 marca 2023

2023/592 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/592 z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/244 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny

Zarządzenie z dnia 16 marca 2023

Dz. Urz. MI 2022 poz. 12 Zarządzenie nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

Decyzja z dnia 16 marca 2023

Dz. Urz. MI 2023 poz. 11 Decyzja nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Infrastruktury