Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.07.2022 02 lipca 2022

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Rozporządzenie z dnia 14 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049)

Rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2022

2022/1032 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/1032 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/1938 i (WE) nr 715/2009 w odniesieniu do magazynowania gazu

Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2022

Dz. U. 2022 poz. 1351 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

Zarządzenie z dnia 27 czerwca 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 33 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „Current 2022”

Zarządzenie z dnia 27 czerwca 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 32 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym

Zarządzenie z dnia 24 czerwca 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 31 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie działań nadzorczych wobec instytutów badawczych

Zarządzenie z dnia 23 czerwca 2022

M.P 2022 poz. 624 Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Decyzja wykonawcza z dnia 23 czerwca 2022

2022/986 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/986 z dnia 23 czerwca 2022 r. niezatwierdzająca N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Decyzja z dnia 21 czerwca 2022

2022/1002 DECYZJA RADY (UE) 2022/1002 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na nadzwyczajnym posiedzeniu Konferencji Karty Energetycznej w ramach Traktatu karty energetycznej w dniu 24 czerwca 2022 r.