Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Obwieszczenie z dnia 08 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 133 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 63 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 62 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 61 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 60 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem „Electra 2021” w działach administracji rządowej energia, klimat i środowisko

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 59 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

Rozporządzenie z dnia 22 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1360 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

Decyzja z dnia 22 lipca 2021

Dz. Urz. MI 2021 poz. 33 Decyzja nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Rozporządzenie z dnia 22 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1341 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Uchwała z dnia 21 lipca 2021

M.P 2021 poz. 678 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich