Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

Najnowsze akty prawne

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja wykonawcza z dnia 12 lipca 2019

2019/1202 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1202 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE

Zawiadomienie z dnia 11 lipca 2019

2019/C 233/04 Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o koncesje na wydobycie ropy (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 10 lipca 2019

2019/1195 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1195 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca decyzje 2008/730/WE, 2008/837/WE, 2009/184/WE, 2011/354/UE, decyzje wykonawcze 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 i (UE) 2017/2451 (...)

Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2019

2019/1176 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1176 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesowego, (...)

Decyzja wykonawcza z dnia 09 lipca 2019

2019/1175 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1175 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „okrągłego stołu na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego w kontekście dyrektywy RED”, służącego do wykazywania zgodności z kryteriami zrównoważonego (...)

Rozporządzenie z dnia 08 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1274 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Decyzja wykonawcza z dnia 05 lipca 2019

2019/1194 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1194 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie identyfikacji 4-tert-butylofenolu (PTBP) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako (...)

Rozporządzenie z dnia 04 lipca 2019

Dz. U. 2019 poz. 1258 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

Decyzja z dnia 03 lipca 2019

2019/1184 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1184 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Grow scientific progress: crops matter!” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4975) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Decyzja z dnia 03 lipca 2019

2019/1183 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/1183 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „A price for carbon to fight climate change” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4973) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)