Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 07 września 2023

Dz. U. 2023 poz. 1919 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039)

Rozporządzenie z dnia 07 września 2023

Dz. U. 2023 poz. 1915 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054)

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 24 sierpnia 2023

2023/1661 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1661 z dnia 24 sierpnia 2023 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2023 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1940 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096)

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1931 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Mirczańskie (PLH060104)

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1879 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Adelina (PLH060084)

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1862 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dołhobyczowskie (PLH060103)

Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1856 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bródek (PLH060085)

Rozporządzenie delegowane z dnia 08 sierpnia 2023

2023/1609 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/1609 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/118 ustanawiającego środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym

Rozporządzenie z dnia 03 sierpnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 1943 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nawojowa (PLH120035)