Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.03.2023 24 marca 2023

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2023

Dz. U. 2023 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tatry (PLC120001)

Zarządzenie z dnia 16 marca 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 11 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Rozporządzenie z dnia 10 marca 2023

Dz. U. 2023 r. poz. 488 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym

Obwieszczenie z dnia 09 marca 2023

M.P. 2023 r. poz. 279 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wskaźnika referencyjnego stosunku obszarów trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych

Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2023

Dz. U. 2023 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Obwieszczenie z dnia 17 lutego 2023

M.P. 2023 r. poz. 277 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie

Uchwała z dnia 30 stycznia 2023

M.P. 2023 poz. 182 Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”

Zarządzenie z dnia 18 stycznia 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 5 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

Zarządzenie z dnia 13 stycznia 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 4 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego na lata 2020–2023

Zarządzenie z dnia 11 stycznia 2023

Dz. Urz. MKiŚ 2023 poz. 3 Zarządzenie Ministra klimatu i Środowiska z dnia 11 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego