Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 28 marca 2024

Dz. Urz. MKiŚ 2024 poz. 18 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wielkoobszarowych terenów zdegradowanych

Uchwała z dnia 25 marca 2024

M. P. 2024 poz. 235 Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 25 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023–2030”

Obwieszczenie z dnia 19 marca 2024

M. P. 2024 poz. 215 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w których jest prowadzone zarybianie

Zarządzenie z dnia 15 marca 2024

Dz. Urz. MKiŚ 2024 poz. 16 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie

Obwieszczenie z dnia 13 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 537 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych

Obwieszczenie z dnia 07 marca 2024

Dz. U. 2024 poz. 521 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Myśliborskie (PLH320014)

Zarządzenie z dnia 06 lutego 2024

Dz. U. MKiŚ 2024 poz. 11 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie

Decyzja z dnia 02 lutego 2024

2024/448 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/448 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny

Decyzja z dnia 02 lutego 2024

2024/449 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/449 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na makaronezyjski region biogeograficzny

Decyzja z dnia 02 lutego 2024

2024/446 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/446 z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na stepowy region biogeograficzny