Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację firmy SUEZ

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 02 lipca 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 37 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 26 czerwca 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 36 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 14 czerwca 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 32 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 24 maja 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 29 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Rozporządzenie z dnia 23 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 995 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju (...)

Zarządzenie z dnia 21 maja 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 28 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2019

Dz. U. 2019 poz. 1097 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym

Zarządzenie z dnia 16 maja 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 25 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Decyzja z dnia 15 maja 2019

2019/847 DECYZJA KOMISJI (UE) 2019/847 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Ratujmy pszczoły! Ochrona bioróżnorodności i poprawa stanu siedlisk owadów w Europie” (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3800) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest (...)

Zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 24 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego na rok 2019