Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2022 27 stycznia 2022

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049)

Zarządzenie z dnia 21 stycznia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 3 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

Zarządzenie z dnia 21 stycznia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 2 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 31 grudnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 106 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2022-2023

Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 98 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych

Zarządzenie z dnia 30 grudnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 104 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 30 grudnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 103 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego na rok 2022

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2021

Dz. U. 2021 poz. 2395 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piotrowo (PLH220091)

Zarządzenie z dnia 19 grudnia 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 100 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na lata 2022 - 2023

Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2021

Dz. U. 2022 poz. 15 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Żytno – Ewina (PLH100030)