Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 14 listopada 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 62 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego na lata 2023–2024

Zarządzenie z dnia 14 listopada 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 61 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego na lata 2023–2025

Rozporządzenie z dnia 07 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2323 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Ustawa z dnia 04 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2375 Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt

Rozporządzenie z dnia 02 listopada 2022

Dz. U. 2022 poz. 2402 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Góra (PLH120061)

Obwieszczenie z dnia 28 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2409 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Obwieszczenie z dnia 19 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2380 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Rozporządzenie z dnia 14 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049)

Rozporządzenie z dnia 11 października 2022

Dz. U. 2022 poz. 2426 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zbocza Płutowskie (PLH040040)