Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 63 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 62 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021

Zarządzenie z dnia 23 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 61 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030

Rozporządzenie z dnia 19 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1315 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023)

Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1336 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Zarządzenie z dnia 16 lipca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 54 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego

Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1378 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH220094)

Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1367 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH220105)

Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1361 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH220023)

Rozporządzenie z dnia 13 lipca 2021

Dz. U. 2021 poz. 1356 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011)