Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Od gruntownej diagnostyki po bezpieczną remediację SUEZ
Ochrona przeciwpowodziowa, kompleksowa adaptacja miast do zmian klimatu Arcadis

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja wykonawcza z dnia 24 marca 2020

2020/495 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/495 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na atlantycki region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1811)

Decyzja wykonawcza z dnia 24 marca 2020

2020/494 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/494 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1713)

Obwieszczenie z dnia 13 marca 2020

M.P 2020 poz. 305 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia obszarów oraz terminu, w którym będzie prowadzone zarybianie

Zarządzenie z dnia 25 lutego 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 16 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Decyzja z dnia 13 lutego 2020

2020/243 DECYZJA RADY (UE) 2020/243 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na trzynastej sesji Konferencji Stron Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt w odniesieniu do propozycji różnych stron dotyczących poprawek do (...)

Zarządzenie z dnia 12 lutego 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 17 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 12 lutego 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 15 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022

Zarządzenie z dnia 05 lutego 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 14 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 7 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021

Zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020

Dz. Urz. MK 2020 poz. 10 Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022