Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Zarządzenie z dnia 26 marca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 28 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 19 marca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 25 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030

Zarządzenie z dnia 18 marca 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 24 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Puszczy Białowieskiej

Ustawa z dnia 25 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 586 Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie z dnia 12 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Zarządzenie z dnia 10 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 12 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie naboru na stanowisko dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych

Komunikat z dnia 05 lutego 2021

Dz. Urz. MKiŚ 2021 poz. 13 Komunikat Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Rozporządzenie z dnia 04 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Choczewskie (PLH220096)

Rozporządzenie z dnia 04 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Knyszyńska (PLH200006)

Rozporządzenie z dnia 04 lutego 2021

Dz. U. 2021 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099)