Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości firmy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Maszyna kompostująca Oklin GG02 firmy Interseroh Polska

Najnowsze akty prawne: Bioróżnorodność

Ustawy i ich nowelizacje, rozporządzenia i zarządzenia ministrów, a także dyrektywy, rozporządzenia i decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej.
Codziennie aktualizowana przez naszych prawników baza wszystkich aktów prawnych z sektora.

Decyzja z dnia 04 marca 2019

2019/407 DECYZJA RADY (UE) 2019/407 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego

Rozporządzenie z dnia 04 marca 2019

Dz. U. 2019 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem

Zarządzenie z dnia 28 lutego 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 12 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 26 lutego 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 10 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego

Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2019

Dz. U. 2019 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Wyrok z dnia 08 lutego 2019

M.P 2019 poz. 208 Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian granic obszarów Natura 2000”

Komunikat z dnia 07 lutego 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 8 Komunikat Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Rozporządzenie z dnia 06 lutego 2019

2019/220 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/220 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 865/2006 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Zarządzenie z dnia 24 stycznia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 6 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego

Zarządzenie z dnia 16 stycznia 2019

Dz. Urz. MŚ 2019 poz. 4 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego