Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem  ⋅  strona 2

Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2774 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 71 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2645 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zarządzenie z dnia 14 grudnia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 70 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Rozporządzenie z dnia 09 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2664 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami (...)

Zarządzenie z dnia 09 grudnia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 68 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zarządzenie z dnia 09 grudnia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 66 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zarządzenie z dnia 05 grudnia 2022

Dz. Urz. MKiŚ 2022 poz. 66 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Obwieszczenie z dnia 01 grudnia 2022

Dz. U. 2023 poz. 225 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Obwieszczenie z dnia 01 grudnia 2022

Dz. U. 2022 poz. 2556 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska