Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Najnowsze akty prawne: Zarządzanie środowiskiem  ⋅  strona 2

Zarządzenie z dnia 15 maja 2024

Dz. Urz. MKiŚ 2024 poz. 36 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 maja 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie

Zarządzenie z dnia 15 maja 2024

Dz. Urz. MKiŚ 2024 poz. 34 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie systemu stałych dyżurów Ministra Klimatu i Środowiska

Rozporządzenie z dnia 14 maja 2024

2024/1468 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1468 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2021/2115 i (UE) 2021/2116 w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu (...)

Obwieszczenie z dnia 13 maja 2024

Dz. U. 2024 poz. 725 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

Rozporządzenie z dnia 13 maja 2024

Dz. U. 2024 poz. 723 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2024 r.

Rozporządzenie z dnia 10 maja 2024

Dz. U. 2024 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia (...)

Obwieszczenie z dnia 06 maja 2024

Dz. U. 2024 poz. 719 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące (...)

Obwieszczenie z dnia 06 maja 2024

Dz. U. 2024 poz. 712 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek (...)

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2024

Dz. U. 2024 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach (...)

Decyzja z dnia 30 kwietnia 2024

Dz. Urz. MKiŚ 2024 poz. 33 Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny, na rok 2024