Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Monitoring, analiza oraz prognoza produkcji dla farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Utopus Insights

Digitalizacja odgrywa coraz większą role w energetyce, jednak szczególnie duże znaczenie ma ona dla rozwoju OZE, ponieważ daje możliwość kontroli i planowania. W przypadku kontroli chodzi głównie o monitorowanie i analizę produkcji. Właściciele, inwestorzy czy też operatorzy farm wiatrowych i fotowoltaicznych chcą wiedzieć, w jaki sposób zmaksymalizować produkcję a tym samym korzyści finansowe ze swoich inwestycji. W tym celu niezbędne jest narzędzie, które pozwoli monitorować daną farmę, ale też pozwoli szybko zidentyfikować problemy a szybka reakcja pozwoli uniknąć strat finansowych. Takie rozwiązania proponuje firma Utopus Insights, która specjalizuje się w rozwiązaniach dla sektora OZE. Utopus Insights oferuje dwa narzędzia dla branży energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej: Scipher.Vx+ oraz Scipher.Fx.

Scipher.Vx+ to produkt SaaS, który zapewnia dokładny wgląd w odchylenia wydajności aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych dzięki innowacyjnej, dynamicznej analizie krzywej mocy. Krzywa ta pomaga specjalistom z branży śledzić wydajność aktywów w czasie rzeczywistym, optymalizować roczną produkcję energii i maksymalizować przychody. Narzędzie to monitoruje produkcję i lokalizuje potencjalne problemy.

Scipher.Fx to z kolei narzędzie, które służy prognozowaniu produkcji energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych od 5 minut do 14 dni do przodu, czyli spełnia wymagania, którymi od początku 2021 r. objęci są wytwórcy energii. Rozwiązanie to jest bardzo przyjazne dla użytkownika, nie ma potrzeby instalowania jakiegokolwiek oprogramowania. Prognozy są generowane automatycznie po uprzedniej konfiguracji zgodnie z życzeniem klienta. Narzędzie to korzysta zarówno z globalnych, jak i lokalnych modeli pogodowych a skalowalna platforma, na której bazuje, pozwala na przetwarzanie ogromnej ilości danych, co przekłada się na wysoką dokładność prognozy.

Utopus Insights

Utopus Insights, niezależna spółka, będąca w całości własnością firmy Vestas, jest firmą zajmującą się analizą energii opartą na danych, opracowuje oprogramowania dla branży energii odnawialnej w celu uzyskania większej przejrzystości co do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o charakterze przerywanym, zoptymalizowania czynności konserwacyjnych i wygenerowania dodatkowych przychodów.
Nasza "cyfrowa inteligencja" wykorzystuje możliwości zaawansowanej nauki o danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, aby odblokować najnowsze informacje z ogromnej ilości danych IoT.
[ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony