Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

24 mln miejsc pracy w energetyce odnawialnej w 2030 r.

Dalszy rozwój OZE pozwoli w znacznej mierze zahamować zmiany klimatu, będzie także sprzyjał budowaniu dobrobytu. Na świecie do 2030 r. może powstać w tym sektorze ponad 24 mln miejsc pracy - czytamy w nowym raporcie przygotowanym przez IRENA.

   Powrót       30 listopada 2015       Energia   

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) podkreśla w swoim raporcie REthinking Energy 2015 znaczący wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na redukcję emisji pochodzących z sektora energetycznego. Bez zielonej energii emisje te byłyby dziś o 20 proc. wyższe. Z kolei jeśli udałoby się obecny udział OZE podwoić do 2030 roku, emisje CO2 spadłyby o około połowę w stosunku do redukcji wymaganej, by – w połączeniu ze wzrostem efektywności energetycznej - zapobiec zmianom klimatu.

18-proc. wzrost zatrudnienia w OZE

Oprócz pomocy w wypełnianiu celów klimatycznych, zielona energia może wspierać wzrost gospodarczy i sprzyjać budowaniu dobrobytu. Ważny w tym kontekście jest fakt, że OZE to również nowe miejsca pracy: jak szacuje IRENA, sektor ten (wyłączając duże elektrownie wodne) wytworzył w 2014 r. około 7,7 mln miejsc pracy, co oznacza 18-proc. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej zatrudnia się w sektorze OZE w takich krajach, jak Chiny, Brazylia, USA, Indie, Niemcy, Indonezja i Japonia. Na pracę można liczyć przede wszystkim w takich obszarach, jak fotowoltaika (2,5 mln nowych miejsc pracy w 2014 r.), biopaliwa płynne (1,8 mln) i energetyka wiatrowa (tu liczba zatrudnionych po raz pierwszy przekroczyła w 2014 roku 1 mln).

Biorąc pod uwagę obecne plany rządów, rozwój OZE powinien doprowadzić do utworzenia do 2030 r. 13,5 mln miejsc pracy. Przy bardziej sprzyjającej polityce krajów i stabilnym otoczeniu inwestycyjnym, może na świecie powstać do 2030 r. nawet 24,4 mln bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Będą one tworzone głównie w sektorze bioenergii, w energetyce wodnej, wiatrowej i słonecznej.

Inwestować w OZE musi sektor prywatny

Od 2011 roku przyrost mocy zainstalowanej w OZE na świecie jest większy w przypadku źródeł odnawialnych niż w przypadku elektrowni tradycyjnych i jądrowych. Autorzy raportu wskazują, że jeśli cel klimatyczny ma być osiągnięty, konieczne są dalsze inwestycje w OZE. Udział źródeł odnawialnych musi jednak rosnąć nie tylko w sektorze produkcji energii elektrycznej, ale także w sektorach transportowym, ciepłowniczym i chłodniczym.

Analizy IRENA pokazują, że globalne roczne inwestycje w OZE mogą sięgnąć 900 mln dolarów przed upływem 2030 r. Powinny temu sprzyjać zachęty do inwestowania w OZE. Autorzy opracowania podkreślają, że na pewno finansowanie publiczne pozostanie ważnym katalizatorem tego typu inwestycji i będzie wymagało dalszego zwiększania, ale lwia część środków na inwestycje w zieloną energię będzie musiała pochodzić z prywatnych źródeł.

OZE dla zrównoważonego rozwoju

Do wzrostu konkurencyjności odnawialnych źródeł przyczynia się w dużej mierze spadek ich cen. Moduły solarne kosztują dziś o trzy czwarte mniej niż w roku 2009, podczas gdy koszt turbin wiatrowych spadł o prawie jedną trzecią w tym samym okresie. Najbardziej konkurencyjnym źródłem OZE pozostaje na dziś lądowa energetyka wiatrowa, gdzie koszt wyprodukowania jednej kilowatogodziny energii wynosi 0,04 dolara.

Raport REthinking Energy skupia się również na znaczeniu zielonej energii dla zrównoważonego rozwoju. Dostęp do niezawodnych, opłacalnych i przyjaznych środowisku usług energetycznych będzie mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia społeczeństw, pozwoli ograniczyć ubóstwo, będzie niwelować nierówność płci, zwiększy dostęp do wody i żywności.

Pełna treść raportu dostępna tutaj(1).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ REthinking Energy 2015 - raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1611-IRENA-REthinking-energy.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i trigeneracja. Wod-kan wie, jak wykorzystać swój potencjał energetyczny (27 lutego 2024)OZE w budowie i na budowie. Efektywność energetyczna z perspektywy Budimeksu (19 lutego 2024)Recykler galernikiem GOZ-u? Dobre praktyki w recyklingu tworzyw sztucznych (15 lutego 2024)Kenia, Watykan i Polska na wspólnym froncie. IEA zbiera przykłady udanej transformacji (12 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony